Zasięg reklamy

Zasięg reklamy to oszacowanie liczby użytkowników w lokalizacji docelowej na podstawie liczby zarejestrowanych użytkowników.

Informacje o zasięgu pozwalają oszacować liczbę użytkowników, do których dotrą reklamy na danym obszarze geograficznym.

Z tego artykułu dowiesz się, jak jest szacowany zasięg reklamy oraz co się dzieje, gdy w lokalizacji docelowej reklama dociera do ograniczonej liczby odbiorców.

Jak to działa

Dzięki zasięgowi możesz oszacować, ilu klientów zobaczy Twoje reklamy w województwie wielkopolskim lub dolnośląskim, albo porównać liczbę osób, które mogły widzieć Twoją reklamę w Poznaniu i we Wrocławiu. Na podstawie tych szacunków ustalisz, czy reklamy były kierowane na właściwe obszary, czy też należy wybrać inne regiony, które zapewnią odpowiedni poziom widoczności reklam.

Może się przy tym okazać, że zasięg w niektórych lokalizacjach jest ograniczony, co oznacza, że kierowane na nie reklamy będą docierać do mniejszej liczby odbiorców.

Wskazówka

Oszacowanie zasięgu powinno służyć jedynie jako ogólna wskazówka co do względnej liczby użytkowników w lokalizacji, na którą kierowane są reklamy, w porównaniu z innymi lokalizacjami.

Jak jest szacowany zasięg

Zasięg w Google Ads jest oparty na szacunkowej liczbie użytkowników usług Google na określonym obszarze geograficznym, dlatego też może znacznie odbiegać od danych wynikających ze statystyk demograficznych lub innych źródeł. Wpływa na to wiele czynników, m.in.:

  • liczba kont na osobę;
  • liczba tymczasowych użytkowników w lokalizacji geograficznej;
  • ilość czasu spędzanego w witrynie przez każdego użytkownika;
  • liczba zalogowanych użytkowników;
  • odwiedziny ze stron partnerów w sieci wyszukiwania lub z sieci reklamowej Google, które nie są uwzględnione w szacunkach liczbowych dotyczących zasięgu.

Wskazówka

Zasięg ułatwia oszacowanie łącznej liczby osób, do których możesz dotrzeć ze swoimi reklamami, ale na jego podstawie nie da się określić łącznej liczby wyświetleń, jaką mogą uzyskać Twoje reklamy.

Lokalizacje z ograniczonym zasięgiem

W przypadku niektórych lokalizacji może pojawić się w Google Ads ostrzeżenie „Ograniczony zasięg”. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie przypisać użytkowników do wybranej lokalizacji geograficznej na podstawie ich adresów protokołu internetowego (IP). Może się to zdarzyć z powodu małej liczby użytkowników w danej lokalizacji albo niskiej jakości mapowania adresu IP na lokalizację.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem