Om rekkevidde for annonse

Rekkevidde for annonse er et anslag over antallet personer i et stedsmål, basert på påloggede brukere.

Du kan bruke de angitte rekkeviddetallene for å få et inntrykk av hvor mange brukere du kan nå ut til med annonsene dine innenfor et geografisk område.

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan rekkevidde for annonse beregnes og hva som skjer når du bare når ut til et begrenset antall mennesker med stedsmålet du har valgt.

Slik fungerer det

Ved hjelp av rekkevidde kan du anslå hvor mange kunder som kan se annonsene dine i Hordaland eller Rogaland, eller sammenligne antallet personer som kan se annonsen din i Bergen og Stavanger. Du kan bruke disse anslagene for å avgjøre om du har målrettet mot de riktige områdene, eller om du må velge andre områder som kan gi ønsket eksponering.

Du ser kanskje at enkelte steder har begrenset rekkevidde. Dette betyr at annonser som målrettes mot disse stedene, kan ha en mer begrenset målgruppe.

Tips

Rekkeviddeanslag bør bare brukes som en generell veiledning for å kunne fastslå det relative antallet brukere på et målsted, sammenlignet med andre stedsmål.

Slik blir det anslått

Rekkevidde i Google Ads er basert på et anslag over antallet mennesker som har brukt Google-tjenester i det angitte geografiske området. Derfor vil du kunne se at rekkeviddetallene i Google Ads er ganske forskjellige fra folketellingsdataene eller andre kilder på grunn av en rekke faktorer, blant annet:

  • Antallet kontoer som brukes per person
  • Antallet midlertidig besøkende på et geografisk sted
  • Tiden hver person bruker på et nettsted
  • Antallet påloggede brukere
  • Besøk hos en søkepartner eller Google Displaynettverk som ikke er tatt med i anslagene for rekkeviddetall

Tips

Med rekkevidde blir det enklere å anslå det totale antallet personer du potensielt kan nå ut til med annonsene dine. Du får imidlertid ikke informasjon om det totale antallet visninger annonsene dine kan oppnå.

Steder med begrenset rekkevidde

Enkelte steder har en advarsel om begrenset rekkevidde i Google Ads. Begrenset rekkevidde innebærer at vi ikke kan knytte personer til et valgt geografisk område basert på personenes IP-adresser. Dette kan skyldes et lite antall brukere på stedet eller kvaliteten på tilordning av steder til IP-adresser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt