Teave reklaami katvuse kohta

Reklaami katvus on prognoositav inimeste arv sihitavas asukohas, mis põhineb sisselogitud kasutajatel.

Esitatud arvude abil saate umbkaudselt teada, kui mitme kasutajani võib teie reklaam teatud geograafilises piirkonnas jõuda.

Artiklis selgitatakse, kuidas prognoositakse reklaami katvust ja mis juhtub, kui jõuate sihitavas asukohas vaid piiratud arvu inimesteni.

Kuidas see toimib?

Katvus aitab teil prognoosida, kui paljud kliendid näevad teie reklaame Tartu- või Pärnumaal, või võrrelda omavahel teie reklaame Haapsalus ja Viljandis näha võivate inimeste arvu. Nende prognooside abil saate otsustada, kas olete sihtinud õigeid piirkondi või peaksite valima mõne muu piirkonna, mis võib tagada õige näidatavustaseme.

Võite märgata, et mõne asukoha katvus on piiratud, mis tähendab, et ka neid asukohti sihtivate reklaamide vaatajaskond võib olla rohkem piiratud.

Nõuanne

Katvuse prognoosi peaks kasutama ainult üldjuhisena asukoha sihtmärgi kasutajate suhtarvu võrdlemisel muude asukoha sihtmärkidega.

Kuidas seda prognoositakse?

Google Adsis põhineb katvus Google'i teenuseid kasutavate inimeste prognoositaval arvul määratud geograafilises piirkonnas. Seetõttu võite märgata, et Google Adsi katvusnäitajad võivad teatud tegurite mõjul rahvastikuandmetest või muudest allikatest oluliselt erineda. Need tegurid on näiteks järgmised.

  • Kasutuses olevate kontode arv inimese kohta
  • Ajutiste külastajate arv valitud geograafilises asukohas
  • Aeg, mille iga isik veebisaidil veedab
  • Sisselogitud inimeste arv
  • Otsingupartnerite või Google'i Display-võrgustiku külastused, mis ei sisaldu katvusnäitaja prognoosides

Nõuanne

Katvuse abil saate prognoosida nende inimeste koguarvu, kelleni võite oma reklaamidega potentsiaalselt jõuda, kuid see ei ütle teile, kui palju näitamisi teie reklaam võib saada.

Piiratud katvusega asukohad

Mõne asukoha korral võite Google Adsis näha hoiatust „Piiratud katvus”. Piiratud katvus tähendab seda, et me ei saa isikuid nende Interneti-protokolli (IP) aadressi põhjal siduda valitud geograafilise asukohaga. Võimalikud põhjused on asukoha kasutajate väike arv või IP ja asukoha vastenduse halb kvaliteet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse