Всичко за обхвата на рекламите

Обхватът на рекламите е прогноза за броя потребители в избрано целево местоположение въз основа на влезлите в профила си потребители.

Можете да използвате предоставените числя за обхвата, за да получите приблизителна идея до колко хора биха могли да достигнат рекламите Ви в Google Ads в даден географски регион.

Тази статия обяснява как се прогнозира обхватът на рекламите и какво се случва, когато целевото Ви местоположение може да обхване само ограничен брой хора.

Начин на работа

С обхвата можете да прогнозирате колко клиенти могат да видят рекламата Ви в Пловдивско или Монтанско или да сравните колко души е възможно да видят рекламата Ви в Димитровград и Варна. Можете да използвате тези прогнози, за да решите дали насочвате към правилните зони, или трябва да изберете други, които може да осигурят точната степен на присъствие.

Възможно е и да установите, че някои местоположения имат ограничен обхват, което означава, че рекламите, насочени към тях, може да имат по-малка аудитория.

Съвет

Прогнозите за обхвата трябва да се използват само като ориентир за определянето на относителния брой потребители в едно целево местоположение спрямо други.

Как се прогнозира обхватът

Обхватът в Google Ads се основава на оценка за броя потребители, отчетени в продукти на Google в посочения географски регион. Затова е възможно да установите, че числата за обхвата в Google Ads може да се различават значително от данните от преброяването на населението или други източници. Това се дължи на редица фактори, включително:

  • Брой профили, използвани от един човек;
  • Брой временни посетители на географско местоположение;
  • Продължителността на времето, което всеки човек прекарва в даден уебсайт;
  • Брой влезли в профила си потребители;
  • Посещения на партньори в мрежата за търсене или Google Дисплейна мрежа, които не се включват в прогнозите за числата за обхвата.

Съвет

Обхватът помага да прогнозирате общия брой хора, до които можете евентуално да достигнете с рекламите си, но не може да Ви каже какъв ще бъде общият брой импресии, които рекламите Ви е възможно да получат.

Местоположения с ограничен обхват

За някои местоположения може да видите предупреждението „Ограничен обхват“ в Google Ads То означава, че не можем да свържем хора с избраното географско местоположение според адресите им по интернет протокол (IP). Вероятните причини включват малкия брой потребители или качеството на картографирането на IP адресите в местоположението.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си