Ekskluder annonser fra geografiske steder

Hvor annonsene dine skal vises, er en viktig faktor – men det er like viktig å fokusere på hvor de ikke skal vises, hvis kampanjen din skal lykkes. Ekskludering av steder kan brukes hvis du ikke vil at en annonse skal vises i enkelte deler av de målrettede stedene, for eksempel en region i et land eller en by i et fylke. Dermed kan du bruke budsjettet på en smart måte, ettersom annonsen ikke vises til personer som trolig ikke vil ha tilgang til det du tilbyr.

Du kan ekskludere steder enkeltvis for å få mer kontroll eller ekskludere flere steder på en gang ved hjelp av masseredigeringsfunksjonen for steder.

Disse kan ha nytte av å ekskludere områder innenfor målrettede steder:

 • bedrifter som ikke sender varer til eller tilbyr tjenester i en by eller region innenfor et større område
 • bedrifter som markedsfører et spesialtilbud som ikke er gyldig i noen få regioner i et større målrettingsområde

Eksempel

Hvis du kjører annonsekampanjer for et uavhengig eiendomsmeglerfirma i Trøndelag som ikke har noen avdeling på Røros, kan du målrette annonsene mot hele Trøndelag fylke, men spesifikt ekskludere Røros.

Merk: Kampanjer med hotellannonser kan bare målrettes mot og ekskluderes fra land eller territorier.

Sånn kan du ekskludere enkeltsteder

Ekskludering av steder konfigureres på omtrent samme måte som stedsmålretting – du bare skriver inn navnet på området du vil ekskludere.

Slik ekskluderer du områder innenfor stedene du har valgt:

 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Utvid Steder-delen i Innstillinger-menyen.
 5. Du kan ekskludere steder på to måter:
  • Søk etter området du vil ekskludere, i søkefeltet, og klikk så på Ekskluder.
  • Klikk på Avansert søk, søk etter stedet du vil ekskludere, og klikk på Ekskluder. Klikk på Lagre når du har ekskludert stedet.
 6. Klikk på Lagre for å lagre innstillingene. Ekskluderte steder vises under overskriften «Ekskluderte steder».

Hvis du velger «Vis steder på kartet», vises i tillegg de ekskluderte stedene dine med et rødt omriss på kartet.

Prøv nå

Sånn kan du ekskludere flere steder samtidig

Hvis du vil ekskludere flere områder samtidig, kan du legge til en liste med opptil 1000 stedsekskluderinger om gangen i Google Ads. Dermed slipper du å legge til stedene enkeltvis.

Følg denne fremgangsmåten for å ekskludere flere områder innenfor de stedene du har valgt:

 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Utvid Steder-delen i Innstillinger-menyen, og klikk på Avansert søk.
 5. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Legg til flere steder samtidig.
 6. Lim eller skriv inn navnene på opptil 1000 steder du vil ekskludere, i feltet som vises. Legg til steder fra ett land av gangen. Se listen over steder det kan målrettes mot.
 7. Du kan velge alternativet «Begrens stedene til ett land».
 8. Når du har angitt stedene, klikker du på Søk.
 9. I gjennomgangspanelet finner du samtlige steder som samsvarer med søket ditt. Se gjennom resultatene, og klikk på Ekskluder alle. I «Ekskluderte steder»-delen kan du se stedene du nettopp har ekskludert.
 10. Klikk på Lagre.
 11. Klikk på Lagre på Innstillinger-siden når du har bekreftet endringene.
Prøv nå

Tips

Vi gjør oppmerksom på at hvis du velger alternativet Fjern alle samsvarende steder, fjernes alle stedene fra gjennomgangspanelet i tillegg til de eksisterende geografiske målene og ekskluderte stedene dine.

Tips

Husk at det ikke er nødvendig å ekskludere områder som du ikke allerede har målrettet annonsene dine mot. Annonsene blir bare vist på de stedene de spesifikt er målrettet mot.

Unntaket er hvis du målretter dem mot et område ut fra steder folk har søkt etter eller vist interesse for, og ekskluderer andre områder basert på kundenes sannsynlige posisjon. Dette gjør det hele litt mer komplisert, så les gjennom artikkelen om avanserte stedsalternativer hvis du vil ha mer informasjon.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt