Om avancerade platsalternativ

Platsinriktning baserad på hushållets inkomst flyttas automatiskt från platsinriktning till demografisk inriktning. Du kan göra ändringar i inriktningen på hushållets inkomst och se dina rapporter i avsnittet Demografi i ditt Google Ads-konto.

Med platsalternativ kan du inkludera eller utesluta personer baserat på

  • var de sannolikt befinner sig
  • vilka platser de har visat intresse för.

Som standard inbegriper platsinriktning både fysiska platser och platser av intresse. Avancerade annonsörer kan använda dessa alternativ för att begränsa inriktningen till en delmängd av dessa kategorier. I den här artikeln beskriver vi de avancerade alternativen för platsinriktning och platsuteslutning. Tänk på att avancerade platsalternativ endast gäller annonser i Sök- och Display-nätverken.

Jämföra alternativ för platsinriktning

Som standard kan du nå personer som sannolikt befinner sig i eller regelbundet besöker dina inriktade områden och personer som visar intresse för dina inriktade områden. Personer kan visa intresse genom söktermerna de använder i sina sökningar, platserna de nyligen har besökt och innehållet de tittar på online och som har anknytning till platsen (till exempel sidor och webbplatser).

Områden som personer visar intresse för kallas platser av intresse, och vi identifierar dem oavsett på vilken Google-sökdomän användaren söker i. Läs mer om hur vi fastställer geografisk plats och platser av intresse.

Det kan hända att du kan byta till en annan typ av inriktning. Här tittar vi närmare på de tillgängliga inriktningsalternativen.

Nå personer som befinner sig på eller visar intresse för dina inriktade platser

Med detta rekommenderade standardalternativ kan du nå personer som sannolikt befinner sig på eller regelbundet besöker din inriktade plats och personer som har visat intresse för platsen.

De flesta kampanjer får färre exponeringar när inriktningsalternativet ändras från standardinställningen. Vi rekommenderar att du ändrar inriktningsalternativet bara om du vill finjustera kampanjtrafiken.

Nå personer som befinner sig på eller som regelbundet befinner sig på dina inriktade platser

Med detta alternativ kan du visa dina annonser för personer som sannolikt befinner sig på eller regelbundet besöker ditt inriktade område. Här ingår inte personer som sökte efter din inriktade plats men som inte befann sig på platsen när sökningen skedde.

Nå personer som söker efter dina inriktade platser

Med detta alternativ kan du visa dina annonser för alla som söker på Google efter din inriktade plats. Om en person inte anger någon plats i sökningen utgår systemet från personens fysiska plats.

Jämföra alternativ för platsuteslutning

Som standard utesluts personer som befinner sig på dina uteslutna platser.

Du har möjlighet att ändra din standardinställning så att personer som befinner sig på eller visar intresse för dina uteslutna platser utesluts. Vi ska titta närmare på de olika uteslutningsalternativen och se hur de fungerar med några olika exempelkampanjer.

Visa inte annonser för personer på dina uteslutna platser

Med detta alternativ visas dina annonser för personer som sannolikt befinner sig i dina uteslutna områden. Personer som befinner sig utanför dessa områden kan fortfarande se dina annonser.

Visa inte annonser för personer som befinner sig på eller visar intresse för dina uteslutna platser

Med detta alternativ visas dina annonser inte för personer som sannolikt befinner sig på din uteslutna plats ELLER som har visat intresse för platsen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt