O naprednih možnostih lokacije

Od marca 2023 dalje ciljanje na »Zanimanje pri iskanju« in izključitev možnosti »Prisotnost ali zanimanje« ne bosta več na voljo v programu Google Ads. Google bo s to spremembo poenostavil portfelj ciljanja na lokacijo in izboljšal uspešnost oglasov.

Od maja 2023 bodo oglaševalske akcije, ki uporabljajo ciljanje na »zanimanje pri iskanju«, preseljene v ciljanje na »prisotnost ali zanimanje«, medtem ko bodo oglaševalske akcije, ki uporabljajo izključitev možnosti »Prisotnost ali zanimanje«, preseljene v možnosti »Prisotnost«. Te spremembe bodo enake za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju, oglaševalske akcije v prikaznem omrežju, oglaševalske akcije za maksimalno uspešnost, oglaševalske akcije za Nakupovanje in oglaševalske akcije za hotele. Ko bodo te spremembe začele veljati, boste morda opazili povečanje dosega, zato priporočamo, da spremljate uspešnost.

Ciljanje na lokacijo na podlagi dohodka na gospodinjstvo se samodejno seli iz ciljanja na lokacijo v ciljanje na demografsko kategorijo. Če želite izvesti spremembe ciljanja na dohodek na gospodinjstvo ali si ogledati poročila, se v računu Google Ads pomaknite v razdelek »Demografski podatki«.

Z možnostmi lokacij lahko uporabnike vključite ali izključite na podlagi:

 • verjetnih ali pogostih lokacij nahajanja,
 • lokacij, za katere so pokazali zanimanje.

Ciljanje na lokacijo privzeto vključuje fizične lokacije in lokacije zanimanja, pri čemer lahko izkušeni oglaševalci na podlagi teh možnosti svoje ciljanje omejijo na podnabor teh kategorij. V tem članku so opisane napredne možnosti ciljanja na lokacijo in izključitve lokacije. Upoštevajte, da se napredne možnosti lokacije uporabljajo samo za oglase v iskalnem in prikaznem omrežju.

Široko geografsko ciljanje

Preden nastavite ciljanje na lokacijo, razmislite, kako natančne naj bodo nastavitve. Široko geografsko ciljanje (»Prisotnost ali zanimanje«) vam lahko pomaga doseči uporabnike, ki obstajajo na vaših ciljnih lokacijah in so pokazali zanimanje za vaše ciljne lokacije.

Široko geografsko ciljanje vam prinaša te prednosti:

 • Dostop do različnih ciljnih lokacij, ki zajemajo celotne države, območja znotraj države (npr. mesta ali ozemlja), ali polmer okoli lokacije.
 • Zmožnost zajemanja več konverzij, klikov in prikazov s strani tistih uporabnikov, ki jih zanima vaš izdelek ali storitev.
Najboljši postopek: Oglaševalci, ki so ciljanje na lokacijo v panogah »Potovanja«, »Nepremičnine« in »Izobraževanje« spremenili iz »Prisotnost« v »Prisotnost ali zanimanje«, so v oglaševalskih akcijah v iskalnem omrežju zabeležili več kot 5-odstotno povečanje števila konverzij. (Vir: Googlovi interni podatki, globalno, od 21. 5. 2022 do 1. 6. 2022)

Čeprav je široko geografsko ciljanje priporočeno kot najboljši postopek za iskalno omrežje, morate vedeti, kdaj je smiselno ciljati na »Prisotnost«. Ciljanje na »Prisotnost« je smiselno v teh primerih:

 • Vaše podjetje spada v občutljivo panogo s strogimi omejitvami ciljanja.
 • Ciljati želite samo na uporabnike na določenih lokacijah, in ne na uporabnike, ki so morda na drugih lokacijah, vendar jih vaš izdelek ali storitev še vedno zanima.

Primerjava možnosti ciljanja na lokacijo

Od marca 2023 dalje ciljanje na »Zanimanje pri iskanju« ne bo več na voljo v programu Google Ads. Oglaševalske akcije, ki uporabljajo ciljanje na »Zanimanje pri iskanju«, bodo preseljene na Ciljanje na »Prisotnost ali zanimanje«. Te spremembe bodo enake za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju, oglaševalske akcije v prikaznem omrežju, oglaševalske akcije za maksimalno uspešnost, oglaševalske akcije za Nakupovanje in oglaševalske akcije za hotele.

Privzeto boste lahko dosegli uporabnike, za katere je verjetno, da so na ciljnih območjih, oziroma so na teh območjih pogosto, in uporabnike, ki pokažejo zanimanje za geografska območja, na katera ciljate. Uporabniki lahko zanimanje pokažejo prek izrazov, ki jih uporabijo pri iskanju, prek tega, ali so nedavno bili na lokaciji, ali prek vsebine, ki si jo ogledajo in je povezana z lokacijo (spletne strani ali mesta).

Območja, za katera uporabniki pokažejo zanimanje, imenujemo tudi lokacije zanimanja in jih lahko določimo ne glede na domeno Iskanja Google, v kateri iščejo. Preberite več o tem, kako določimo geografsko lokacijo in lokacijo zanimanja.

Način ciljanja lahko spremenite. Spodaj si lahko ogledate razpoložljive možnosti ciljanja.

Doseganje uporabnikov, ki so na ciljnih lokacijah, ki te lokacije pogosto obiščejo ali ki so pokazali zanimanje zanje (prisotnost ali zanimanje)

Ta privzeta in priporočena možnost vam omogoča, da dosežete uporabnike, za katere je verjetno, da bodo na ciljni lokaciji, oziroma so pogosto na ciljni lokaciji, in uporabnike, ki so pokazali zanimanje za lokacije, na katere ciljate.

Če ste na primer lastnik pekarne v Kopru in ste kot ciljno lokacijo izbrali Koper, se lahko vaši oglasi prikazujejo uporabnikom, ki so v Kopru ali so pogosto v Kopru, ali uporabnikom, ki so izrazili zanimanje za pekarne v Kopru (zdaj ali v preteklosti). Namesto te možnosti lahko uporabite druge možnosti lokacije, da omejite vrste lokacij, na katere ciljate.

Pri večini oglaševalskih akcij pride do zmanjšanja števila prikazov, ko spremenite privzeto možnost ciljanja. Priporočamo, da možnost ciljanja spremenite le, če želite izboljšati kakovost prometa oglaševalske akcije.

Doseganje uporabnikov, ki so na ciljnih lokacijah ali jih pogosto obiskujejo (prisotnost)

Ta možnost omogoča prikazovanje oglasov uporabnikom, za katere je verjetno, da bodo na ciljnih lokacijah, oziroma so pogosto na teh lokacijah. Upoštevajte, da oglaševalske akcije za hotele uporabljajo samo ciljanje na »Prisotnost«.

Doseganje uporabnikov, ki iščejo vaše ciljne lokacije (zanimanje pri iskanju)

Ta možnost omogoča prikazovanje oglasov vsem uporabnikom, ki v Googlu iščejo vašo ciljno lokacijo. Če uporabnik pri iskanju ne navede lokacije, sistem za ciljanje uporabi lokacijo, kjer najverjetneje je. Ta možnost je na voljo samo za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju.


Primerjava možnosti izključitev lokacije

Od marca 2023 dalje izključitve možnosti »Prisotnost ali zanimanje« ne bodo več na voljo v programu Google Ads. Oglaševalske akcije, ki uporabljajo izključitev možnosti »Prisotnost ali zanimanje«, bodo preseljene na Izključitev možnosti »Prisotnost«. Te spremembe bodo enake za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju, oglaševalske akcije v prikaznem omrežju, oglaševalske akcije za maksimalno uspešnost, oglaševalske akcije za Nakupovanje in oglaševalske akcije za hotele.

Privzeto boste izključili uporabnike, ki so verjetno na vaših izključenih lokacijah.

Privzeto nastavitev lahko spremenite, da izključite uporabnike, ki so najverjetneje na izključenih lokacijah oziroma so tam pogosto ali pa so za te lokacije pokazali zanimanje. Oglejmo si razpoložljive možnosti izključitve in njihov način delovanja z nekaj primeri oglaševalskih akcij.

Brez prikazovanja oglasov uporabnikom, ki so na izključenih lokacijah (prisotnost)

Če izberete to možnost, vaši oglasi ne bodo prikazani uporabnikom, za katere je verjetno, da bodo na območju, ki ste ga izključili. Uporabnikom, ki so zunaj teh območij, bodo vaši oglasi morda vseeno prikazani.

Brez prikazovanja oglasov uporabnikom, ki so na izključenih lokacijah, te lokacije pogosto obiskujejo ali pa so zanje pokazali zanimanje (prisotnost ali zanimanje)

Če izberete to možnost, vaši oglasi ne bodo prikazani uporabnikom, za katere je verjetno, da bodo na izključeni lokaciji ALI to lokacijo pogosto obiskujejo ALI pa so pokazali zanimanje zanjo.

Upoštevajte
Ciljanje na lokacijo temelji na številnih signalih, vključno z nastavitvami uporabnikov, napravami in vedenjem na naši platformi, Google pa si po najboljših močeh prizadeva oglase prikazovati uporabnikom, ki so na vaši ciljni lokaciji. Ker se ti signali spreminjajo, ni 100-odstotnega jamstva za posamezno situacijo.

Kot vedno vam tudi v tem primeru svetujemo, da si ogledate meritve skupne uspešnosti, da boste lahko preverili, ali nastavitve izpolnjujejo vaše cilje glede oglaševanja, in jih ustrezno spremenili.


Pogosta vprašanja

Ali ima selitev na široko ciljanje kakšne koristi?

Da. Oglaševalci, ki so ciljanje na lokacijo v panogah »Potovanja«, »Nepremičnine« in »Izobraževanje« spremenili iz »Prisotnost« v »Prisotnost ali zanimanje«, so v oglaševalskih akcijah v iskalnem omrežju zabeležili več kot 5-odstotno povečanje števila konverzij. (Vir: Googlovi interni podatki, globalno, od 21. 5. 2022 do 1. 6. 2022)

Ali lahko onemogočim selitev na ciljanje na »Prisotnost ali zanimanje« ali izključitev možnosti »Prisotnost«?

Ne. Ta sprememba bo izvedena v programu Google Ads, API-ju za Google Ads in urejevalniku Google Ads Editor. Od marca 2023 dalje boste prejeli obvestilo o napaki*, če boste nastavitve ciljanja na lokacijo poskusili nastaviti na katero koli od spodaj navedenih vrednosti.
Campaign.geo_target_type_setting fields
positive_geo_target_type ni več mogoče nastaviti na SEARCH_INTEREST za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju, oglaševalske akcije v prikaznem omrežju ali oglaševalske akcije za Nakupovanje. Privzeta vrednost je PRESENCE_OR_INTEREST.
negativne_geo_target_type ni več mogoče nastaviti na PRESENCE_OR_INTEREST za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju, oglaševalske akcije v prikaznem omrežju, oglaševalske akcije za maksimalno uspešnost ter oglaševalske akcije za Nakupovanje. Privzeta vrednost je PRESENCE.

* Če so uporabljene te vrednosti, je vrnjena napaka SettingError. SETTING_VALUE_NOT_COMPATIBLE_WITH_CAMPAIGN.

Kako v API-ju za Google Ads potrdim, da je ciljanje v moji oglaševalski akciji pravilno preseljeno?

Če želite potrditi, da je selitev za vaš račun Google Ads končana, preverite, ali ti dve poizvedbi ne vrneta nobene vrstice.

 • SELECT campaign.id, campaign.geo_target_type_setting.positive_geo_target_type, campaign.advertising_channel_type FROM campaign WHERE campaign.advertising_channel_type IN ('SEARCH') AND campaign.geo_target_type_setting.positive_geo_target_type = 'SEARCH_INTEREST' LIMIT 1
 • SELECT campaign.id, campaign.advertising_channel_type, campaign.geo_target_type_setting.negative_geo_target_type FROM campaign WHERE campaign.geo_target_type_setting.negative_geo_target_type = 'PRESENCE_OR_INTEREST' AND campaign.advertising_channel_type IN ('DISPLAY', 'PERFORMANCE_MAX', 'SEARCH', 'SHOPPING') LIMIT 1

Kako nastavim ciljanje na lokacijo?

Če želite izključiti posamezna območja ali izključiti območja v velikem obsegu, lahko uporabite izključitev možnosti »Prisotnost«.

Kako nastavim ciljanje na lokacijo?

Ciljanje na »Prisotnost ali zanimanje« lahko uporabite za:
 • doseganje ciljnih skupin v celotnih državah;
 • doseganje ciljnih skupin na območjih znotraj države;
 • nastavitev ciljanja na lokacijo za več oglaševalskih akcij hkrati;
 • ciljanje na določen polmer okoli lokacije;
 • dodajanje več ciljnih lokacij v velikem obsegu;
 • ciljanje na več lokacij v oglaševalskih akcijah.

Kako se bodo spremenile meritve po selitvi ciljanja na »Zanimanje pri iskanju« in izključitve možnosti »Prisotnost ali zanimanje«?

Ko preklopite na ciljanje na »Prisotnost ali zanimanje« in izključitev možnosti »Prisotnost«, boste v zadevnih oglaševalskih akcijah imeli nekoliko večji doseg.

Ali bo ta selitev vplivala na vse moje oglaševalske akcije?

Ne. Od marca 2023 dalje boste v oglaševalskih akcijah v iskalnem omrežju, oglaševalskih akcijah v prikaznem omrežju, oglaševalskih akcijah za maksimalno uspešnost, oglaševalskih akcijah za Nakupovanje in oglaševalskih akcijah za hotele opazili samo spremembe ciljanja na lokacijo in izključitve. Preberite, kako izberete primerno vrsto oglaševalske akcije.

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Poskusite te postopke:

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
17745790289439661567
true
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true
true
true
73067