Rozšírené možnosti oblasti

Geografické zacielenie založené na príjme domácnosti sa automaticky presúva z geografického zacielenia do demografického zacielenia. Ak chcete vykonávať zmeny v zacielení založenom na príjme domácnosti alebo zobraziť prehľady, prejdite do časti Demografické údaje svojho účtu Google Ads.

Možnosti oblasti vám umožňujú zahrnúť alebo vylúčiť ľudí na základe:

  • miesta, kde sa pravdepodobne nachádzajú;
  • miest, o ktoré prejavili záujem.

Geografické zacielenie predvolene zahŕňa fyzické polohy aj oblasti záujmu, ale pokročilí inzerenti môžu pomocou týchto možností obmedziť svoje zacielenie na podmnožinu týchto kategórií. Tento článok obsahuje informácie o rozšírených možnostiach pre geografické zacielenievylúčenie oblastí. Pripomíname, že rozšírené možnosti oblasti sa vzťahujú len na reklamy vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti.

Porovnanie možností geografického zacielenia

Predvolene budete môcť osloviť ľudí, ktorí sa pravdepodobne alebo pravidelne nachádzajú v zacielených oblastiach, ako aj ľudí, ktorí prejavujú záujem o vaše zacielené geografické oblasti. Ľudia môžu prejaviť záujem prostredníctvom vyhľadávaných výrazov, svojou nedávnou prítomnosťou na nejakom mieste alebo zobrazením obsahu (stránok alebo webov) týkajúceho sa určitej oblasti.

Oblasti, o ktoré sa ľudia zaujímajú, sa tiež nazývajú oblasti záujmu. Identifikujeme ich bez ohľadu na doménu vyhľadávania Google, prostredníctvom ktorej používateľ vyhľadáva. Zistite viac o tom, ako určujeme geografickú polohu a oblasti záujmu.

Môžete mať k dispozícii možnosť na prechod na iný spôsob zacielenia. Poďme sa pozrieť na naše dostupné možnosti zacielenia.

Oslovenie ľudí nachádzajúcich sa v zacielených oblastiach alebo prejavujúcich záujem o zacielené oblasti

Táto predvolená a odporúčaná možnosť vám umožňuje osloviť ľudí, ktorí sa pravdepodobne alebo pravidelne nachádzajú v zacielenej oblasti, ako aj ľudí, ktorí prejavili záujem o vašu zacielenú oblasť.

Pri prechode na inú než predvolenú možnosť zacielenia dochádza pri väčšine kampaní k poklesu počtu zobrazení. Možnosť zacielenia vám odporúčame zmeniť iba v prípade, že chcete spresniť návštevnosť svojej kampane.

Oslovenie ľudí, ktorí sa nachádzajú vo vašich zacielených oblastiach alebo ich pravidelne navštevujú

Táto možnosť vám umožňuje zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí sa pravdepodobne alebo pravidelne nachádzajú vo vašej zacielenej oblasti. Nie sú sem zahrnutí ľudia, ktorí vyhľadávali vaše zacielené oblasti, ale v čase vyhľadávania sa nachádzali mimo zacielenej oblasti.

Oslovenie ľudí vyhľadávajúcich vaše zacielené oblasti

Táto možnosť vám umožňuje zobrazovať vaše reklamy komukoľvek, kto na Googli vyhľadáva vašu zacielenú oblasť. Ak osoba nezadá vo svojom vyhľadávaní oblasť, systém používa na zacielenie jej fyzickú polohu.Táto možnosť je k dispozícii len pre kampane vo vyhľadávaní.

Porovnanie možností vylúčenia oblastí

Predvolene vylúčite ľudí nachádzajúcich sa vo vašich vylúčených oblastiach.

Máte možnosť zmeniť predvolené nastavenie, aby sa vylúčili ľudia, ktorí sa nachádzajú vo vašich vylúčených oblastiach alebo ktorí o ne prejavili záujem. Pozrime sa teda na dostupné možnosti vylúčenia a ich „spoluprácu“ s niektorými vzorovými kampaňami.

Nezobrazovať reklamy ľuďom vo vašich vylúčených oblastiach

Táto možnosť zabraňuje zobrazovaniu vašich reklám ľuďom, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú vo vami vylúčených oblastiach. Ľuďom nachádzajúcim sa mimo týchto oblastí sa vaše reklamy môžu stále zobraziť.

Nezobrazovať reklamy ľuďom nachádzajúcim sa vo vylúčených oblastiach alebo prejavujúcich záujem o tieto oblasti

Pri výbere tejto možnosti nezobrazíme vaše reklamy ľuďom, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú vo vašej vylúčenej oblasti alebo prejavili záujem o vašu vylúčenú oblasť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory