Rozšírené možnosti oblasti

Od marca 2023 už nebude v službe Google Ads dostupné zacielenie typu Záujem vo vyhľadávaní ani vylúčenie typu Prítomnosť alebo záujem. Google vykonáva túto zmenu s cieľom zjednodušiť portfólio geografického zacielenia a zlepšiť výkonnosť reklám.

Kampane so zacielením typu Záujem vo vyhľadávaní sa migrujú na zacielenie typu Prítomnosť alebo záujem, zatiaľ čo kampane s vylúčením typu Prítomnosť alebo záujem sa migrujú na vylúčenie typu Prítomnosť. Tieto zmeny budú konzistentné v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaign), obsahových kampaniach (ang. Display campaign), maximálne výkonných kampaniach (ang. Performance Max campaign) a nákupných kampaniach (ang. Shopping campaign). Keď tieto zmeny nadobudnú účinnosť, môžete zaznamenať širší dosah. Odporúčame vám sledovať výkonnosť.

Geografické zacielenie založené na príjme domácnosti sa automaticky presúva z geografického zacielenia do demografického zacielenia. Ak chcete zmeniť zacielenie na príjem domácnosti alebo si pozrieť reporty, prejdite v účte Google Ads do sekcie Demografické údaje.

Možnosti oblasti umožňujú zahrnúť alebo vylúčiť ľudí na základe:

 • miest, kde sa pravdepodobne nachádzajú alebo ktoré pravidelne navštevujú;
 • miest, o ktoré prejavili záujem.

Geografické zacielenie predvolene zahŕňa fyzické polohy aj oblasti záujmu, ale pokročilí inzerenti môžu pomocou týchto možností obmedziť zacielenie na podskupinu týchto kategórií. Tento článok obsahuje informácie o rozšírených možnostiach pre geografické zacielenie a vylúčenie oblastí. Pripomíname, že rozšírené možnosti oblasti sa vzťahujú len na reklamy vo Vyhľadávacej (ang. Search Network) a Obsahovej sieť (ang. Display Network).

Širšie geografické zacielenie

Pred nastavením geografického zacielenia zvážte, nakoľko konkrétne by mali byť vaše nastavenia. Širšie geografické zacielenie (Prítomnosť alebo záujem) vám pomôže osloviť ľudí, ktorí sa nielenže nachádzajú vo vašich zacielených oblastiach, ale tiež prejavili záujem o vaše zacielené oblasti.

Širšie geografické zacielenie prináša nasledujúce výhody:

 • prístup k rôznym oblastiam zacielenia v rozsahu celých krajín, oblastí v danej krajine, ako sú mestá alebo územia, prípadne okruhu okolo určitého miesta;
 • možnosť získať viac konverzií, kliknutí a zobrazení od používateľov, ktorí sa zaujímajú o váš výrobok alebo službu.
Osvedčený postup: Inzerenti, ktorí zmenili geografické zacielenie z možnosti Prítomnosť na možnosť Prítomnosť alebo záujem v odvetviach Cestovanie, Nehnuteľnosti a Vzdelávanie, zaznamenávajú v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaign) o +5 % viac konverzií. (Zdroj: interné údaje Googlu, globálne, 21. 5. 2022 – 1. 6. 2022.)

Hoci sa vo vyhľadávaní odporúča ako osvedčený postup širšie geografické zacielenie, je dôležité vedieť, kedy má zacielenie na Prítomnosť zmysel. Zacielenie na Prítomnosť by ste mali zvážiť v týchto prípadoch:

 • Vaša firma patrí do citlivého odvetvia s prísnymi obmedzeniami zacielenia.
 • Chcete zacieliť len na používateľov v konkrétnych oblastiach, nie na používateľov, ktorí sa môžu nachádzať v iných oblastiach, no napriek tomu majú záujem o váš výrobok alebo službu.

Porovnanie možností geografického zacielenia

Od marca 2023 už nebude v službe Google Ads dostupné zacielenie typu Záujem vo vyhľadávaní. Kampane so zacielením typu Záujem vo vyhľadávaní sa migrujú na zacielenie typu Prítomnosť alebo záujem. Tieto zmeny budú konzistentné v kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach, maximálne výkonných kampaniach a nákupných kampaniach.

Predvolene budete môcť osloviť ľudí, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú v zacielených oblastiach alebo ich pravidelne navštevujú, ako aj ľudí, ktorí o zacielené geografické oblasti prejavujú záujem. Ľudia môžu prejaviť záujem prostredníctvom hľadaných výrazov, svojou nedávnou prítomnosťou na nejakom mieste alebo prezeraním obsahu (stránok alebo webov) týkajúceho sa určitej oblasti.

Oblasti, o ktoré sa ľudia zaujímajú, sa tiež nazývajú oblasti záujmu. Identifikujeme ich bez ohľadu na doménu vyhľadávania na Googli, prostredníctvom ktorej používateľ vyhľadáva. Zistite viac o tom, ako určujeme geografickú polohu a oblasti záujmu.

Máte možnosť prejsť na iný spôsob zacielenia. Pozrime sa teda na dostupné možnosti zacielenia.

Oslovenie ľudí, ktorí sa nachádzajú v zacielených oblastiach, pravidelne ich navštevujú alebo o ne prejavujú záujem (Prítomnosť alebo záujem)

Toto predvolené a odporúčané nastavenie umožňuje osloviť ľudí, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú v zacielenej oblasti alebo ju pravidelne navštevujú, ako aj ľudí, ktorí o zacielené oblasti prejavili záujem.

Ak napríklad vlastníte pekáreň v Poprade a zvolíte Poprad ako zacielenú oblasť, vaše reklamy sa môžu zobraziť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v Poprade, pravidelne ho navštevujú alebo prejavili záujem o popradské pekárne (teraz alebo v minulosti). Prípadne môžete pomocou ďalších možností oblasti obmedziť typy oblastí, na ktoré zacieľujete.

Pri prechode na inú než predvolenú možnosť zacielenia zaznamená väčšina kampaní pokles počtu zobrazení. Možnosť zacielenia odporúčame zmeniť iba v prípade, že chcete doladiť návštevnosť kampane.

Oslovenie ľudí, ktorí sa nachádzajú v zacielených oblastiach alebo ich pravidelne navštevujú (Prítomnosť)

Toto nastavenie umožňuje zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú v zacielených oblastiach alebo ich pravidelne navštevujú.

Oslovovanie ľudí hľadajúcich zacielené oblasti (záujem vo vyhľadávaní)

Toto nastavenie umožňuje zobrazovať reklamy komukoľvek, kto na Googli vyhľadá zacielenú oblasť. Ak používateľ vo vyhľadávaní neurčí oblasť, systém použije na účely zacielenia pravdepodobnú polohu používateľa. Táto možnosť je k dispozícii len pre kampane vo vyhľadávaní.

Porovnanie možností vylúčenia oblastí

Od marca 2023 už nebudú v službe Google Ads dostupné vylúčenia typu Prítomnosť alebo záujem. Kampane, ktoré používajú vylúčenie typu Prítomnosť alebo záujem, sa migrujú na vylúčenie typu Prítomnosť. Tieto zmeny budú konzistentné v kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach, maximálne výkonných kampaniach a nákupných kampaniach.

Predvolene vylučujete ľudí, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú vo vylúčených oblastiach.

Predvolené nastavenie môžete zmeniť tak, že vylúčite ľudí, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú vo vylúčených oblastiach, pravidelne ich navštevujú alebo o ne prejavili záujem. Preskúmajme teda dostupné možnosti vylúčenia a ich fungovanie v niektorých vzorových kampaniach.

Zabránenie zobrazovaniu reklám ľuďom vo vylúčených oblastiach (Prítomnosť)

Táto možnosť zabraňuje zobrazovaniu vašich reklám ľuďom, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú vo vami vylúčených oblastiach. Reklamy sa naďalej môžu zobrazovať ľuďom, ktorí sa nachádzajú mimo týchto oblastí.

Zabránenie zobrazovaniu reklám ľuďom, ktorí sa nachádzajú vo vylúčených oblastiach, pravidelne ich navštevujú alebo o ne prejavili záujem (Prítomnosť alebo záujem)

Pri výbere tejto možnosti nezobrazujeme reklamy ľuďom, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú vo vylúčených oblastiach ALEBO ich pravidelne navštevujú ALEBO o ne prejavili záujem.

Na čo treba pamätať
Geografické zacielenie je založené na rôznych signáloch vrátane nastavení používateľov, ich zariadení a správania na našej platforme. Google robí maximum preto, aby sa reklamy zobrazovali používateľom, ktorí spĺňajú vaše nastavenia zacielenia. Keďže sa tieto signály menia, nemožno zaručiť absolútnu presnosť v každej situácii.

Vždy platí, že by ste mali kontrolovať celkové metriky výkonnosti, aby ste sa uistili, že vaše nastavenia vyhovujú vašim reklamným cieľom, a náležitým spôsobom ich upravovať.

Časté otázky

Prináša migrácia na širšie zacielenie nejaké výhody?

Áno. Inzerenti, ktorí zmenili geografické zacielenie z možnosti Prítomnosť na možnosť Prítomnosť alebo záujem v odvetviach Cestovanie, Nehnuteľnosti a Vzdelávanie, zaznamenávajú v kampaniach vo vyhľadávaní o 5 % viac konverzií. (Zdroj: interné údaje Googlu, globálne, 21. máj 2022 – 1. jún 2022.)

Môžem deaktivovať migráciu na zacielenie typu Prítomnosť alebo záujem alebo na vylúčenie typu Prítomnosť?

Nie. K tejto zmene dôjde v službe Google Ads, rozhraní Google Ads API a v aplikácii Google Ads Editor. Ak sa pokúsite nastaviť geografické zacielenie na niektorú z hodnôt uvedených nižšie, od marca 2023 sa vám zobrazí upozornenie na chybu.*
Polia Campaign.geo_target_type_setting
V kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach ani nákupných kampaniach už pole positive_geo_target_type nemožno nastaviť na SEARCH_INTEREST. Predvolená hodnota je PRESENCE_OR_INTEREST.
V kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach, maximálne výkonných kampaniach ani nákupných kampaniach už pole negative_geo_target_type nemožno nastaviť na PRESENCE_OR_INTEREST. Predvolená hodnota je PRESENCE.


* Pri použití týchto hodnôt sa vráti chyba SettingError. SETTING_VALUE_NOT_COMPATIBLE_WITH_CAMPAIGN.

Ako overím v rozhraní Google Ads API, že zacielenie kampane sa migrovalo správne?

Dokončenie migrácie v účte Google Ads overíte tak, že skontrolujete, či nasledujúce dva dopyty vracajú nulové riadky.

 • SELECT campaign.id, campaign.geo_target_type_setting.positive_geo_target_type, campaign.advertising_channel_type FROM campaign WHERE campaign.advertising_channel_type IN ('SEARCH') AND campaign.geo_target_type_setting.positive_geo_target_type = 'SEARCH_INTEREST' LIMIT 1
 • SELECT campaign.id, campaign.advertising_channel_type, campaign.geo_target_type_setting.negative_geo_target_type FROM campaign WHERE campaign.geo_target_type_setting.negative_geo_target_type = 'PRESENCE_OR_INTEREST' AND campaign.advertising_channel_type IN ('DISPLAY', 'PERFORMANCE_MAX', 'SEARCH', 'SHOPPING') LIMIT 1

Ako nastavím vylúčenia oblastí?

Pomocou vylúčenia typu Prítomnosť môžete oblasti vylúčiť jednotlivo alebo hromadne.

Ako nastavím geografické zacielenie?

Pomocou zacielenia typu Prítomnosť alebo záujem môžete:
 • osloviť publiká v celých krajinách,
 • osloviť publiká v oblastiach v rámci určitej krajiny,
 • nastaviť geografické zacielenie vo viacerých kampaniach naraz,
 • zacieliť na okruh v okolí určitého miesta,
 • hromadne pridať viacero geografických cieľov,
 • zacieliť na viaceré oblasti naprieč kampaňami.

Ako sa zmenia moje metriky po migrácii zacielenia typu Záujem vo vyhľadávaní a vylúčení typu Prítomnosť alebo záujem?

Po migrácii na zacielenie typu Prítomnosť alebo záujem a vylúčenie typu Prítomnosť by ste mali v dotknutých kampaniach zaznamenať trocha širší dosah.

Ovplyvní táto migrácia všetky moje kampane?

Nie. Zmeny geografického zacielenia a vylúčenia oblastí zaznamenáte od marca 2023 iba v kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach, maximálne výkonných kampaniach a nákupných kampaniach. Ďalšie informácie o výbere vhodného typu kampane

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067
false