Informācija par atrašanās vietas papildu opcijām

Uz mājsaimniecības ienākumiem balstītā mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas tiek automātiski migrēta — turpmāk šis mērķauditorijas atlases veids būs saistīts ar demogrāfisko mērķauditorijas atlasi. Lai veiktu izmaiņas uz mājsaimniecības ienākumiem balstītajā mērķauditorijas atlasē vai skatītu pārskatus, dodieties uz Google Ads konta sadaļu Demogrāfiskie dati.

Izmantojot atrašanās vietas opcijas, var iekļaut vai izslēgt lietotājus, balstoties uz:

  • viņu iespējamajām atrašanās vietām;
  • viņus interesējošām vietām.

Pēc noklusējuma mērķauditorijas atlasē pēc atrašanās vietas ir iekļautas gan fiziskās atrašanās vietas, gan interesējošās atrašanās vietas, taču pieredzējuši reklāmdevēji var izmantot šīs opcijas, lai ierobežotu mērķauditorijas atlasi un atlasītu kādu šo kategoriju apakškopu. Šajā rakstā ir apskatītas papildu opcijas mērķauditorijas atlasei pēc atrašanās vietas un atrašanās vietu izslēgšanai. Ņemiet vērā, ka atrašanās vietas papildu opcijas attiecas tikai uz reklāmām meklēšanas un reklāmas tīklā.

Opciju salīdzinājums: mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas

Pēc noklusējuma varēsiet sasniegt lietotājus, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajā vietā, kā arī lietotājus, kuri interesējas par jūsu atlasītajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem. Lietotāji var izrādīt interesi, izmantojot noteiktus meklēšanas vienumus, ja nesen ir bijuši kādā atrašanās vietā, vai skatot ar attiecīgo atrašanās vietu saistītu saturu (piemēram, lapas vai vietnes).

Apgabali, par kuriem lietotāji izrāda interesi, tiek dēvēti arī par interesējošām atrašanās vietām, un mēs tos nosakām neatkarīgi no Google meklēšanā izmantotā domēna. Uzziniet vairāk par to, kā mēs nosakām ģeogrāfisko atrašanās vietu un interesējošās atrašanās vietas.

Iespējams, varat izvēlēties citu mērķauditorijas atlases veidu. Apskatīsim pieejamās mērķauditorijas atlases opcijas.

Tādu lietotāju sasniegšana, kuri atrodas jūsu atlasītajās vietās vai interesējas par tām

Šī ieteicamā noklusējuma opcija ļauj sasniegt lietotājus, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajā vietā, kā arī lietotājus, kuri ir izrādījuši interesi par jūsu atlasīto vietu.

Pārejot no noklusējuma mērķauditorijas atlases opcijas uz citu opciju, lielākajā daļā kampaņu būs vērojama seansu skaita samazināšanās. Mērķauditorijas atlases opciju ir ieteicams mainīt tikai tad, ja vēlaties uzlabot savas kampaņas datplūsmu.

Tādu lietotāju sasniegšana, kuri atrodas jūsu atlasītajās vietās vai regulāri tur atrodas

Izmantojot šo opciju, var rādīt reklāmas lietotājiem, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajā apgabalā. Netiek iekļauti lietotāji, kuri meklēja jūsu atlasītās vietas, taču meklēšanas brīdī neatradās jūsu atlasītajā vietā.

Tādu lietotāju sasniegšana, kuri meklē jūsu atlasītās vietas

Šī opcija ļauj rādīt reklāmas visiem lietotājiem, kuri Google tīklā meklē jūsu atlasīto vietu. Ja lietotājs vaicājumā nenorāda atrašanās vietu, sistēma mērķauditorijas atlasei izmanto lietotāja fizisko atrašanās vietu.

Atrašanās vietu izslēgšanas opciju salīdzinājums

Pēc noklusējuma tiks izslēgti lietotāji, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās.

Varat mainīt noklusējuma iestatījumu, lai izslēgtu lietotājus, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās vai interesējas par tām. Noskaidrosim, kādas izslēgšanas opcijas ir pieejamas, un pārbaudīsim, kā tās darbojas dažās parauga kampaņās.

Nerādīt reklāmas lietotājiem, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās

Izvēloties šo opciju, jūsu reklāmas netiks rādītas lietotājiem, kuri varētu atrasties jūsu izslēgtajās atrašanās vietās. Lietotāji, kuri atrodas ārpus šīm vietām, iespējams, joprojām redzēs jūsu reklāmas.

Nerādīt reklāmas lietotājiem, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās vai interesējas par tām

Izvēloties šo opciju, jūsu reklāmas netiks rādītas lietotājiem, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās vai kuri interesējas par jūsu izslēgtajām atrašanās vietām.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.