Informācija par atrašanās vietas papildu opcijām

Uz mājsaimniecības ienākumiem balstītā mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas tiek automātiski migrēta — turpmāk šis mērķauditorijas atlases veids būs saistīts ar demogrāfisko mērķauditorijas atlasi. Lai veiktu izmaiņas uz mājsaimniecības ienākumiem balstītajā mērķauditorijas atlasē vai skatītu pārskatus, dodieties uz Google Ads konta sadaļu Demogrāfiskie dati.

Izmantojot atrašanās vietas opcijas, var iekļaut vai izslēgt lietotājus, balstoties uz:

  • viņu iespējamām atrašanās vietām vai vietām, kur viņi atrodas regulāri;
  • viņus interesējošām vietām.

Pēc noklusējuma mērķauditorijas atlasē pēc atrašanās vietas ir iekļautas gan fiziskās atrašanās vietas, gan interesējošās atrašanās vietas, taču pieredzējuši reklāmdevēji var izmantot šīs opcijas, lai ierobežotu mērķauditorijas atlasi un atlasītu kādu šo kategoriju apakškopu. Šajā rakstā ir apskatītas papildu opcijas mērķauditorijas atlasei pēc atrašanās vietas un atrašanās vietu izslēgšanai. Ņemiet vērā, ka atrašanās vietas papildu opcijas attiecas tikai uz reklāmām meklēšanas un reklāmas tīklā.

Opciju salīdzinājums: mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas

Pēc noklusējuma jūs varēsiet sasniegt lietotājus, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajos apgabalos, kā arī lietotājus, kuri interesējas par jūsu atlasītajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem. Lietotāji var izrādīt interesi, izmantojot noteiktus meklēšanas vienumus, ja nesen ir bijuši kādā atrašanās vietā, vai skatot ar attiecīgo atrašanās vietu saistītu saturu (piemēram, lapas vai vietnes).

Apgabali, par kuriem lietotāji izrāda interesi, tiek dēvēti arī par interesējošām atrašanās vietām, un mēs tos nosakām neatkarīgi no Google meklēšanā izmantotā domēna. Uzziniet vairāk par to, kā mēs nosakām ģeogrāfisko atrašanās vietu un interesējošās atrašanās vietas.

Iespējams, varat izvēlēties citu mērķauditorijas atlases veidu. Apskatīsim pieejamās mērķauditorijas atlases opcijas.

Tādu lietotāju sasniegšana, kuri atrodas jūsu atlasītajās vietās, regulāri atrodas tajās vai interesējas par tām (klātbūtne vai interese)

Šī ieteicamā noklusējuma opcija ļauj sasniegt lietotājus, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajā vietā, kā arī lietotājus, kuri ir izrādījuši interesi par jūsu atlasītajām vietām.

Piemēram, ja jums pieder maiznīca Rīgā un esat izvēlējies Rīgu kā atlasīto vietu, jūsu reklāmas var tikt rādītas lietotājiem, kuri atrodas Rīgā vai regulāri to apmeklē, kā arī lietotājiem, kuri (tagad vai agrāk) ir izrādījuši interesi par Rīgas maiznīcām. Varat arī izmantot citas atrašanās vietu opcijas, lai ierobežotu atlasīto vietu veidus.

Pārejot no noklusējuma mērķauditorijas atlases opcijas uz citu opciju, lielākajā daļā kampaņu būs vērojama seansu skaita samazināšanās. Ieteicams mainīt mērķauditorijas atlases opciju tikai tad, ja vēlaties uzlabot kampaņas datplūsmu.

Tādu lietotāju sasniegšana, kuri atrodas vai regulāri uzturas jūsu atlasītajās vietās (klātbūtne)

Izmantojot šo opciju, var rādīt reklāmas lietotājiem, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajās vietās. 

Tādu lietotāju sasniegšana, kuri meklē jūsu atlasītās vietas (meklēšanas interese)

Izmantojot šo opciju, var rādīt reklāmas visiem lietotājiem, kuri Google tīklā meklē jūsu atlasīto vietu. Ja lietotājs meklēšanas vaicājumā nenorāda atrašanās vietu, sistēma atlasei izmanto atrašanās vietu, kur lietotājs, visticamāk, atrodas. Šī opcija ir pieejama tikai meklēšanas tīkla kampaņām.

Atrašanās vietu izslēgšanas opciju salīdzinājums

Pēc noklusējuma tiks izslēgti lietotāji, kuri, visticamāk, atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās.

Varat mainīt noklusējuma iestatījumu, lai izslēgtu lietotājus, kuri, iespējams, atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās, regulāri atrodas tajās vai kuri interesējas par tām. Noskaidrosim, kādas izslēgšanas opcijas ir pieejamas, un pārbaudīsim, kā tās darbojas dažās parauga kampaņās.

Reklāmu nerādīšana lietotājiem, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās (klātbūtne)

Izvēloties šo opciju, jūsu reklāmas netiks rādītas lietotājiem, kuri varētu atrasties jūsu izslēgtajās atrašanās vietās. Lietotāji, kuri atrodas ārpus šīm vietām, iespējams, joprojām redzēs jūsu reklāmas.

Reklāmu nerādīšana lietotājiem, kuri atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās, regulāri atrodas tajās vai interesējas par tām (klātbūtne vai interese)

Izmantojot šo opciju, jūsu reklāmas netiks rādītas lietotājiem, kuri, iespējams, atrodas jūsu izslēgtajās atrašanās vietās VAI regulāri atrodas tajās, VAI interesējas par jūsu izslēgtajām atrašanās vietām.

Svarīga informācija
Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas ir balstīta uz dažādiem signāliem, tostarp lietotāju iestatījumiem, ierīcēm un rīcību mūsu platformā, un Google cenšas rādīt reklāmas tiem lietotājiem, kas atbilst jūsu atrašanās vietas iestatījumiem. Tā kā šie signāli atšķiras, 100% precizitāte visos gadījumos netiek garantēta. Kā parasti — pārbaudiet vispārējos veiktspējas datus, lai nodrošinātu, ka iestatījumi atbilst jūsu reklamēšanas mērķiem, un atbilstoši mainiet tos.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.