Objašnjenje naprednih opcija lokacije

Ciljanje lokacije utemeljeno na prihodu kućanstva automatski migrira iz ciljanja lokacije u demografsko ciljanje. Da biste izvršili izmjene u ciljanju prihoda kućanstva ili vidjeli izvješća, idite na odjeljak Demografski podaci na svom Google Ads računu.

Opcije lokacije omogućuju vam uključivanje i izuzimanje korisnika na temelju sljedećeg:

  • njihove vjerojatne lokacije
  • mjesta za koja su zainteresirani.

Prema zadanim postavkama ciljanje lokacije uključuje i fizičke lokacije i lokacije interesa, no napredni oglašivači mogu koristiti te opcije kako bi ograničili ciljanje na podskup tih kategorija. U ovom se članku objašnjavaju napredne opcije za ciljanje lokacije i izuzimanje lokacije. Napominjemo da se napredne opcije lokacije primjenjuju samo na oglase na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži.

Usporedba opcija ciljanja lokacije

Prema zadanim postavkama, moći ćete dosegnuti korisnike koji se vjerojatno nalaze ili uobičajeno borave u ciljanim područjima, kao i one koji pokazuju interes za vaša ciljana geografska područja. Ako su se nedavno nalazili na određenoj lokaciji, korisnici mogu pokazati interes putem izraza koje upotrebljavaju u pretraživanjima ili putem sadržaja koji pregledavaju i koji se odnosi na lokaciju (kao što su stranice ili web-lokacije).

Područja za koja korisnici pokazuju interes također su poznata kao lokacije interesa, koje utvrđujemo bez obzira na domenu Google pretraživanja na kojoj korisnik pretražuje. Saznajte više o tome kako utvrđujemo geografsku lokaciju i lokacije interesa.

Imate i mogućnost prebacivanja na drugačiji način ciljanja. Pogledajmo dostupne opcije ciljanja.

Dosezanje korisnika koji se nalaze na ciljanim lokacijama ili pokazuju interes za njih

Ova zadana i preporučena opcija omogućuje vam da dosegnete korisnike koji se vjerojatno nalaze ili uobičajeno borave na ciljanoj lokaciji, kao i korisnike koji su pokazali zanimanje za vašu ciljanu lokaciju.

U većini kampanja smanjit će se broj pojavljivanja prilikom prelaska sa zadane opcije ciljanja. Preporučujemo da izmijenite opciju ciljanja samo ako želite precizirati promet koji ostvaruje vaša kampanja.

Dosezanje korisnika koji se nalaze na vašim ciljanim lokacijama ili tamo redovito borave

Ova vam opcija omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima koji se vjerojatno nalaze ili redovito borave u vašem ciljanom području. To ne uključuje korisnike koji su pretraživali vaše ciljane lokacije, nego korisnike čija je fizička lokacija bila izvan ciljane lokacije u trenutku pretraživanja.

Dosezanje korisnika koji pretražuju vaše ciljane lokacije

Ova vam opcija omogućuje prikazivanje oglasa svim korisnicima koji pretražuju vašu ciljanu lokaciju na Googleu. Ako korisnik ne odredi lokaciju tijekom pretraživanja, sustav za ciljanje upotrebljava njihovu fizičku lokaciju.

Usporedba opcija izuzimanja lokacije

Prema zadanim postavkama izuzimate korisnike koji se nalaze na vašim izuzetim lokacijama.

Imate opciju izmjene zadane postavke da biste izuzeli korisnike koji se nalaze na izuzetim lokacijama ili pokazuju zanimanje za njih. Pogledajmo dostupne opcije izuzimanja i primjere ponašanja s kampanjama.

Ne prikazujte oglase korisnicima na izuzetim lokacijama

Ova opcija onemogućuje prikazivanje oglasa korisnicima koji se vjerojatno nalaze u izuzetim područjima. Korisnici izvan tih područja mogu vidjeti vaše oglase.

Ne prikazujte oglase korisnicima koji se nalaze na vašim izuzetim lokacijama ili pokazuju interes za njih

Odabirom ove opcije nećemo prikazivati vaše oglase korisnicima koji se vjerojatno nalaze na vašoj izuzetoj lokaciji ILI korisnicima koji su za nju pokazali interes.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem