Tungkol sa mga advanced na opsyon sa lokasyon

Ang pag-target sa lokasyon batay sa kita ng sambahayan ay awtomatiko nang mina-migrate mula sa pag-target sa lokasyon papunta sa pag-target ayon sa demograpiko. Para gumawa ng mga pagbabago sa pag-target ng kita ng sambahayan o tingnan ang iyong mga ulat, pumunta sa seksyong Mga Demograpiko ng Google Ads account mo.

Nagbibigay-daan ang mga opsyon sa lokasyon na magsama o magbukod ng mga tao batay sa:

  • kung saan sila malamang o regular na matatagpuan
  • mga lugar kung saan sila nagpakita ng interes

Bilang default, kasama sa pag-target ng lokasyon ang mga aktwal na lokasyon at lokasyon ng interes, pero puwedeng gamitin ng mga advanced na advertiser ang mga opsyong ito para limitahan ang kanilang pag-target sa isang subset ng mga kategoryang ito. Tinatalakay sa artikulong ito ang mga advanced na opsyon para sa pag-target sa lokasyon at pagbubukod ng lokasyon. Tandaang nalalapat lang ang mga advanced na opsyon sa lokasyon sa mga ad sa Search at Display Network.

Maghambing ng mga opsyon sa pag-target ng lokasyon

Bilang default, maaabot mo ang mga taong malamang o regular na nasa iyong mga tina-target na lugar, pati na rin ang mga nagpapakita ng interes sa mga tina-target mong heograpikong lugar. Makakapagpakita ng interes ang mga tao sa pamamagitan ng mga terminong ginamit sa kanilang mga paghahanap, kung sila ay nasa isang lokasyon kamakailan, o sa pamamagitan ng content na tiningnan nila na may kaugnayan sa lokasyon (gaya ng mga page o site).

Tinatawag ding mga lokasyon ng interes ang mga lugar kung saan nagpapakita ng interes ang mga tao, na aming tinutukoy saanmang domain ng paghahanap sa Google siya naghahanap. Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano namin tinutukoy ang heograpikong lokasyon at mga lokasyon ng interes.

Puwede kang magkaroon ng opsyong lumipat sa ibang paraan ng pag-target. Tingnan natin ang ating mga available na opsyon sa pag-target.

Abutin ang mga taong nasa, regular na nasa, o nagpakita ng interes sa, iyong mga tina-target na lokasyon (Presensya o Interes)

Sa pamamagitan ng default at inirerekomendang opsyong ito, maaabot mo ang mga taong malamang o regular na nasa iyong tina-target na lokasyon, pati na rin ang mga taong nagpakita ng interes sa tina-target mong lokasyon.

Halimbawa, kung nagmamay-ari ka ng panaderya sa Paris at pinili mo ang Paris bilang target na lokasyon, puwedeng maipakita ang iyong mga ad sa mga taong nasa o regular na nasa Paris, o sa mga taong nagpahayag ng interes sa mga panaderya sa Paris (ngayon o dati). Bukod pa rito, puwede kang gumamit ng iba pang opsyon sa lokasyon para limitahan ang mga uri ng lokasyong tina-target mo.

Makakakita ang karamihan ng mga campaign ng pagbaba sa mga impression kapag lumilipat mula sa default na opsyon sa pag-target. Iminumungkahi naming baguhin mo lang ang iyong opsyon sa pag-target kung gusto mong pinuhin ang trapiko ng campaign mo.

Abutin ang mga taong nasa o regular na nasa iyong mga tina-target na lokasyon (Presensya)

Sa pamamagitan ng opsyong ito, maipapakita mo ang iyong mga ad sa mga taong nasa, o regular na nasa mga lokasyong na-target mo. 

Abutin ang mga taong hinahanap ang iyong mga tina-target na lokasyon (Interes sa paghahanap)

Sa pamamagitan ng opsyong ito, maipapakita mo ang iyong mga ad sa sinumang hinahanap ang tina-target mong lokasyon sa Google. Kung walang tutukuying lokasyon ang isang tao sa kanyang paghahanap, gagamitin ng system ang lokasyon kung saan malamang na matatagpuan ang user para sa pag-target. Available lang ang opsyong ito para sa mga Search campaign.

Maghambing ng mga opsyon sa pagbubukod ng lokasyon

Bilang default, ibubukod mo ang mga taong malamang na nasa iyong mga nakabukod na lokasyon.

Puwede mong baguhin ang iyong default na setting para ibukod ang mga taong malamang na nasa, regular na nasa, o nagpakita ng interes sa, mga nakabukod mong lokasyon. Tingnan natin ang mga available naming opsyon sa pagbubukod, at suriin natin kung paano gumagana ang mga ito sa ilang halimbawang campaign.

Huwag magpakita ng mga ad sa mga taong nasa iyong mga nakabukod na lokasyon (Presensya)

Pinipigilan ng opsyong ito na lumabas ang iyong mga ad sa mga taong malamang na nasa mga lugar na ibinukod mo. Posible pa ring makita ng mga taong wala sa mga lugar na ito ang iyong mga ad.

Huwag magpakita ng mga ad sa mga taong nasa, regular na nasa, o nagpakita ng interes sa, iyong mga nakabukod na lokasyon (Presensya o Interes)

Sa opsyong ito, hindi namin ipapakita ang iyong mga ad sa mga taong malamang na nasa O regular na nasa mga nakabukod mong lokasyon O nagpakita ng interes sa iyong mga nakabukod na lokasyon.

Tandaan
Ang pag-target sa lokasyon ay nakabatay sa iba't ibang signal, kabilang ang mga setting, mga device, at gawi ng mga user sa aming platform, at ito ang pinakamahusay na pagsisikap ng Google na maghatid ng mga ad sa mga user na natutugunan ang iyong mga setting ng lokasyon. Dahil nag-iiba-iba ang mga signal na ito, hindi ginagarantiya ang pagiging 100% tumpak sa bawat sitwasyon.

Tulad ng dati, dapat mong suriin ang iyong mga pangkalahatang sukatan ng performance para makatulong sa pagtiyak na natutugunan ng iyong mga setting ang mga layunin mo sa pag-advertise at baguhin ang mga ito alinsunod dito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false