Použitie kreditnej karty alebo vyriešenie problému s kreditnou kartou

Kreditnú kartu možno použiť na uskutočňovanie automatických platieb (platieb po zobrazení vašich reklám) alebo manuálnych platieb (platieb pred zobrazením vašich reklám). Tu je uvedené, ako pri tom postupovať (podľa toho, aké nastavenie platieb ste vybrali pre svoj účet).

Automatické platby

Ak chcete používať kreditnú kartu s týmto nastavením platieb, stačí ju pridať do účtu Google Ads a nastaviť ju ako hlavný spôsob platby. Ak chcete zobraziť príslušné postupy, kliknite na niektorý z odkazov nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 
Poznámka: Po pridaní novej karty sa vo vašom účte môže objaviť dočasná predbežná autorizačná záloha. Nemusíte podniknúť žiadne kroky a táto záloha sa do týždňa automaticky zruší.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie.
 2. Kliknite na Nastavenia.
 3. V ponuke sekcií vľavo kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Kliknite na Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o karte.
 6. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, kliknite na políčko vedľa položky Nastaviť ako predvolené pre platby v budúcnosti. Ak tento spôsob platby nepriradíte, nebude sa používať.
 7. Kliknite na Uložiť.

Prejsť na Nastavenia fakturácie

Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie.
 2. Kliknite na Nastavenia.
 3. V ponuke vľavo kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na Upraviť.
 5. Zadajte nové informácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prejsť na Nastavenia fakturácie

Manuálne platby

Ak chcete použiť kreditnú kartu s týmto nastavením platieb, pozrite si kroky uvedené nižšie:

Uskutočnenie platby novou kreditnou kartou
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie.
 2. Kliknite na Súhrn.
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte Pridať novú platobnú kartu a potom zadajte informácie o tejto kreditnej karte.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu a skontrolujte a uskutočnite svoju platbu.

Prejsť na Súhrn fakturácie

Uskutočnenie platby existujúcou kreditnou kartou v účte
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie.
 2. Kliknite na Súhrn.
 3. Kliknite na Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu a skontrolujte a uskutočnite svoju platbu.

Prejsť na Súhrn fakturácie

Autorizácia platby

Pri platbe kreditnou kartou najprv overíme, či možno z vašej karty uhradiť uvedenú sumu. Znamená to, že náš systém overí u poskytovateľa vašej kreditnej karty, či je na karte k dispozícii dostatočný kredit na úhradu platby. Potom sa váš zostatok aktualizuje a ak bolo zobrazovanie vašich reklám zastavené, zvyčajne sa začnú znova zobrazovať.

Úplné spracovanie platby môže trvať až 24 hodín.

Autorizácia platby sa môže zobraziť na výpisoch z vašej kreditnej karty, ale nejde o skutočný poplatok. Tento záznam sa automaticky odstráni.

Poznámka: Ak je vydavateľ vašej karty alebo banka v Európskom hospodárskom priestore, môže vyžadovať, aby ste v rámci overenia vlastníctva svojej karty absolvovali proces ďalšieho overenia, napríklad pomocou jednorazového kódu odoslaného na váš telefón.  Vydavateľ vašej karty alebo banka môže toto ďalšie overenie vyžadovať, keď uskutočňujete platbu, pridávate novú kreditnú alebo debetnú kartu, alebo podľa vlastného uváženia vydavateľa karty či banky. 

Google dodržiava nové bezpečnostné požiadavky stanovené pre banky a spracovateľov platieb smernicou o platobných službách 2 (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo svojho vydavateľa karty alebo banku. 

Ako sa zobrazujú vo výpise poplatky za Google Ads

Spôsob, akým sa poplatky za Google Ads zobrazia vo výpisoch z kreditnej karty alebo v bankových výpisoch, závisí od kreditnej karty, ktorú používate. Ak používate nasledujúce spôsoby platby, zvyčajne môžete očakávať, že uvidíte toto:

Karta Visa alebo MasterCard

Ak vám služba Google Ads zaúčtovala poplatky a na platby používate Visa alebo MasterCard, vo výpise sa vám môžu zobraziť nasledujúce poplatky:

 • GOOGLE ADS. CC@GOOGLE.COM
 • GOOGLE*GOOG[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE*SVCS[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE*ADWS[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]

Ak si vo výpise všimnete viac než jedno číslo zákazníka, mohlo by to znamenať, že s daným spôsobom platby máte prepojený viac než jeden účet Google Ads.

American Express

Ak vám služba Google Ads zaúčtovala poplatky a na platby používate American Express, vo výpise sa vám môžu zobraziť nasledujúce položky:

 • GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE*SVCS[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE*ADWS[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]

Ak si vo výpise všimnete viac než jedno číslo zákazníka, mohlo by to znamenať, že s daným spôsobom platby máte prepojený viac než jeden účet Google Ads.

Bankový účet (inkaso)

Ak vám služba Google Ads zaúčtovala poplatky a na platby používate inkaso, vo výpise sa vám môžu zobraziť nasledujúce položky:

 • Goog_[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • Google_[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • Google[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOOGLE_A[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE_[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE ADS[desaťmiestne číslo zákazníka služby Google Ads]
 

Ďalšie kroky

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka