Použitie kreditnej karty alebo vyriešenie problému s kreditnou kartou

Kreditnú kartu možno použiť na uskutočňovanie automatických platieb (platieb po zobrazení vašich reklám) alebo manuálnych platieb (platieb pred zobrazením vašich reklám). Tu je uvedené, ako pri tom postupovať (podľa toho, aké nastavenie platieb ste vybrali pre svoj účet).

 

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

 

Automatické platby

Ak chcete používať kreditnú kartu s týmto nastavením platieb, stačí ju pridať do účtu Google Ads a nastaviť ju ako hlavný spôsob platby. Ak chcete zobraziť príslušné postupy, kliknite na niektorý z odkazov nižšie:

Pridanie novej kreditnej karty do účtu
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte ponuku Fakturácia a platby.
 3. V ponuke vľavo kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Kliknite na položku Pridať nový spôsob platby.
 5. Vyberte možnosť Kreditná karta a vyplňte informácie o svojej karte.
 6. Ak chcete tento spôsob platby nastaviť ako hlavný, kliknite na políčko vedľa položky Nastaviť ako predvolené pre platby v budúcnosti. Ak tento spôsob platby nepriradíte, nebude sa používať.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť
Prejsť do služby Google Ads
Úprava informácií o existujúcej kreditnej karte v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte ponuku Fakturácia a platby.
 3. V ponuke vľavo kliknite na odkaz Spôsoby platby.
 4. Vyhľadajte spôsob platby, chcete aktualizovať, a kliknite na položku Upraviť.
 5. Zadajte nové informácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť
Prejsť do služby Google Ads

Manuálne platby

Ak chcete použiť kreditnú kartu s týmto nastavením platieb, pozrite si kroky uvedené nižšie:

Uskutočnenie platby pomocou novej kreditnej karty
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte ponuku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 4. Pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Pridať novú platobnú kartu a potom zadajte informácie o tejto kreditnej karte.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu a skontrolujte a uskutočnite svoju platbu.
Prejsť do služby Google Ads
Uskutočnenie platby pomocou existujúcej kreditnej karty v účte
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte ponuku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte existujúci spôsob platby.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a potom kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu a skontrolujte a uskutočnite svoju platbu.
Prejsť do služby Google Ads

Poznámka: Ak je vydavateľ vašej karty alebo banka v Európskom hospodárskom priestore, môže vyžadovať, aby ste v rámci overenia vlastníctva svojej karty absolvovali proces ďalšieho overenia, napríklad pomocou jednorazového kódu odoslaného na váš telefón.  Vydavateľ vašej karty alebo banka môže toto ďalšie overenie vyžadovať, keď uskutočňujete platbu, pridávate novú kreditnú alebo debetnú kartu, alebo podľa vlastného uváženia vydavateľa karty či banky. 

Google dodržiava nové bezpečnostné požiadavky stanovené pre banky a spracovateľov platieb smernicou o platobných službách 2 (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo svojho vydavateľa karty alebo banku. 

Autorizácia platby

Pri platbe kreditnou kartou najprv overíme, či možno z vašej karty uhradiť uvedenú sumu. Znamená to, že náš systém overí u poskytovateľa vašej kreditnej karty, či je na karte k dispozícii dostatočný kredit na úhradu platby. Potom sa váš zostatok aktualizuje a ak bolo zobrazovanie vašich reklám zastavené, zvyčajne sa začnú znova zobrazovať.

Úplné spracovanie platby môže trvať až 24 hodín.

Autorizácia platby sa môže zobraziť na výpisoch z vašej kreditnej karty, ale nejde o skutočný poplatok. Tento záznam sa automaticky odstráni.

Zobrazenie poplatkov za službu Google Ads vo vašich výpisoch

Spôsob, akým sa poplatky za službu Google Ads zobrazia vo výpisoch z kreditnej karty alebo v bankových výpisoch, závisí od kreditnej karty, ktorú používate. Ak používate nasledujúce spôsoby platby, zvyčajne môžete očakávať, že uvidíte toto:

Karta Visa alebo MasterCard

Ak vám služba Google Ads zaúčtovala poplatok a na platbu používate kartu Visa alebo MasterCard, vo výpisoch sa môže uvádzať niektorý z týchto poplatkov:

 • GOOGLE ADS. CC@GOOGLE.COM
 • GOOGLE*GOOG[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE*SVCS[desaťmiestny identifikátor zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE ADS[desaťmiestny identifikátor zákazníka služby Google Ads]

Ak na výpise objavíte viacero identifikátorov zákazníka, môže to znamenať, že máte k svojmu spôsobu platby priradených viacero účtov Google Ads.

Karta American Express

Ak vám služba Google Ads zaúčtovala poplatok a na platbu používate kartu American Express, vo výpisoch sa môže uvádzať niektorý z týchto záznamov:

 • GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE*SVCS[desaťmiestny identifikátor zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE ADS[desaťmiestny identifikátor zákazníka služby Google Ads]

Ak na výpise objavíte viacero identifikátorov zákazníka, môže to znamenať, že máte k svojmu spôsobu platby priradených viacero účtov Google Ads.

Bankový účet (inkaso)

Ak vám služba Google Ads zaúčtovala poplatok a na platbu používate inkaso, vo výpisoch sa môže uvádzať niektorý z týchto záznamov:

 • Goog_[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • Google_[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • Google[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • GOOOGLE_A[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE_[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 • GOOGLE ADS[desaťmiestne ID zákazníka služby Google Ads]
 

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory