Zmena frekvencie účtovania platieb

Pri automatických platbách uskutočníme vyúčtovanie vždy, keď váš účet dosiahne určitú sumu označovanú ako minimálna výška platby, alebo presne v ten istý deň v mesiaci, keď došlo k poslednému automatickému vyúčtovaniu (podľa toho, čo nastane skôr). Upozornenie: Ak posledná platba pripadla na 29., 30. alebo 31. deň v mesiaci, automatická platba v nasledujúcom mesiaci sa môže uskutočniť skôr, čím sa zohľadňujú kratšie mesiace.

Vaša minimálna výška platby sa môže zvýšiť, ak máte tendenciu dosiahnuť tento limit pred ďalším automatickým vyúčtovaním. Ak máte napríklad limit 50 € a túto sumu dosiahnete niekoľkokrát, tento limit sa môže zvýšiť na 200 € (alebo viac).

Vyhľadanie minimálnej výšky platby v účte

Nižšie uvádzame postup, ako vyhľadať minimálnu výšku platby v účte:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn. Dostanete sa na stránku Súhrn fakturácie, na ktorej sa zobrazuje aktuálny zostatok.
  3. Limit a dosiahnutú sumu nájdete pod sivým ukazovateľom priebehu.
Prejsť do služby Google Ads

Zmena frekvencie účtovania platieb

Ak dávate prednosť automatickej fakturácii s väčšími prírastkami alebo nižšou frekvenciou, môžete sa rozhodnúť pre nasledujúce kroky:

  • Uskutočnite platbu, ktorou pokryjete dlhšie časové obdobie.

    Uskutočnením manuálnej platby môžete regulovať načasovanie ďalšieho automatického vyúčtovania. Ak uskutočníte dostatočne vysokú platbu, môže pokryť náklady na dlhší čas. Pozrite si tento príklad:

This video will explain how you can change how often you’re charged for your Google Ads.

Povedzme, že váš fakturačný limit je 500 € a vznikli vám reklamné náklady vo výške 400 €. Ak uskutočníte manuálnu platbu vo výške 1 000 €, v účte vám zostane ešte 600 €. Skôr než vám vznikne nejaký dlh, môžete nahromadiť náklady vo výške 600 € a k automatickému vyúčtovaniu môže dôjsť v ten istý deň, kedy k nemu došlo minulý mesiac. Ak uskutočníte manuálnu platbu vo výške 1 000 €, v účte vám zostane ešte 600 €. Skôr než sa v ďalšom automatickom vyúčtovaní prejavia akékoľvek nové náklady, môžete nahromadiť náklady vo výške 600 €.

Upozornenie: Ak dlhujete nejaké náklady, k vyúčtovaniu dôjde každý mesiac v deň vašej poslednej automatickej platby bez ohľadu na to, či ste už dosiahli limit.

  • Ak chcete zvýšiť svoj limit, kontaktujte nás.

    Ak chcete požiadať o zvýšenie minimálnej výšky platby, kontaktujte nás. V prípade, že váš účet spĺňa naše požiadavky na výdavky, môžeme vašej žiadosti vyhovieť. Keď náš finančný tím skontroluje vašu žiadosť (čo môže trvať jeden týždeň), budeme vás kontaktovať. Ak vašu žiadosť schválime, budeme vám účtovať každý mesiac v deň posledného automatického vyúčtovania alebo vtedy, keď vaše náklady dosiahnu novú minimálnu výšku platby (podľa toho, čo nastane skôr).

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory