Zmena frekvencie účtovania platieb

Ak využívate automatické platby, účtujeme vám reklamné náklady buď po dosiahnutí limitu známeho ako minimálna výška platby, alebo po uplynutí 30 dní od vašej poslednej automatickej platby (v závislosti od toho, k čomu dôjde skôr). Deň účtovania poplatkov sa môže líšiť.

Ak máte tendenciu dosiahnuť tento limit pred uplynutím 30 dní, minimálna výška platby sa môže zvýšiť. Ak má váš limit napríklad hodnotu 50 € a túto sumu dosiahnete niekoľkokrát, minimálna výška platby sa môže zvýšiť na 200 € (alebo viac).

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

Vyhľadanie minimálnej výšky platby v účte

Nižšie uvádzame postup, ako vyhľadať minimálnu výšku platby v účte:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
  3. Dostanete sa na stránku Súhrn zobrazujúcu váš aktuálny zostatok.
  4. Pod sivým indikátorom priebehu nájdete údaje o minimálnej výške platby a dosiahnutom percentuálnom podiele.
Prejsť do služby Google Ads

Zmena frekvencie účtovania platieb

Ak dávate prednosť automatickej fakturácii s väčšími prírastkami alebo nižšou frekvenciou, môžete sa rozhodnúť pre nasledujúce kroky:

  • Uskutočnite platbu na pokrytie dlhšieho časového obdobia.

    Vďaka manuálnej platbe máte kontrolu nad načasovaním a sumou vášho poplatku. Ak uhradíte dostatočne veľkú sumu, môžete pokryť svoje náklady na dlhšie časové obdobie a zabrániť automatickému účtovaniu platby. Upozorňujeme však, že ak máte dlžobu za akékoľvek náklady, budú vám poplatky stále účtované po uplynutí 30 dní od vašej poslednej automatickej platby, a to aj v prípade, že ste ešte nedosiahli stanovený limit. 

Príklad

Povedzme, že váš fakturačný limit je 500 € a vznikli vám reklamné náklady vo výške 400 €. Ak uskutočníte manuálnu platbu vo výške 1 000 €, ostane vám na účte ešte 600 €. Skôr než vám teda vznikne nejaká dlžoba a my vám začneme automaticky účtovať poplatky po uplynutí 30 dní od vašej poslednej automatickej platby, môžete nazhromaždiť náklady vo výške 600 €.Ak uskutočníte manuálnu platbu vo výške 1 000 €, ostane vám na účte ešte 600 €. Skôr než sa teda v nasledujúcom automatickom vyúčtovaní pripíšu nové náklady, môžete nazhromaždiť náklady vo výške 600 €.

  • Kontaktujte nás, aby sme zvýšili vašu minimálnu výšku platby.

    Ak chcete požiadať o zvýšenie minimálnej výšky platby, kontaktujte nás. V prípade, že váš účet spĺňa naše požiadavky na výdavky, môžeme vašej žiadosti vyhovieť. Keď náš finančný tím skontroluje vašu žiadosť (čo môže trvať aj celý týždeň), budeme vás kontaktovať. Ak vašu žiadosť schválime, budeme vám účtovať poplatky po uplynutí 30 dní od vašej poslednej automatickej platby alebo po dosiahnutí novej minimálnej výšky platby – v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Ďalší krok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory