Jak zmienić częstotliwość pobierania opłat

W przypadku płatności automatycznych będziemy naliczać opłatę za każdym razem, gdy saldo konta osiągnie określoną kwotę (próg płatności) lub gdy nadejdzie ten sam dzień miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia płatność automatyczna – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Pamiętaj: jeśli poprzednia płatność przypadła 29., 30. lub 31. dnia miesiąca, automatyczna płatność w kolejnym miesiącu może nastąpić wcześniej, jeśli jest on krótszy od poprzedniego.

Twój próg płatności może wzrosnąć, jeśli będzie osiągany przed kolejnym terminem płatności automatycznej. Jeśli np. próg wynosi 200 zł i osiągasz go kilkakrotnie w ciągu miesiąca, może wzrosnąć do kwoty 800 zł lub wyższej.

Jak znaleźć próg płatności na koncie

Aby znaleźć próg płatności na swoim koncie:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie. Wyświetli się strona „Podsumowanie płatności” z aktualnym saldem.
  3. Pod szarym paskiem postępu znajdziesz informacje o progu i osiągniętej kwocie.
Wejdź na konto Google Ads

Jak zmienić częstotliwość pobierania opłat

Jeśli chcesz, by automatyczne opłaty były pobierane w większych sumach lub rzadziej:

  • Wpłać większą kwotę, która wystarczy na dłuższy czas.

    Ręcznie przelewaj środki, by kontrolować termin następnej płatności automatycznej. Odpowiednio duża suma może wystarczyć na pokrycie kosztów przez dłuższy czas.Przyjrzyj się temu przykładowi:

This video will explain how you can change how often you’re charged for your Google Ads.

Przyjmijmy, że próg naliczania należności to 2000 zł, a koszty reklamy wyniosły 1600 zł. Jeśli ręcznie wpłacisz 4000 zł, będziesz mieć na koncie 2400 zł nadwyżki, czyli możesz wygenerować koszty w wysokości 2400 zł, zanim naliczymy należność i ponownie automatycznie pobierzemy opłatę w tym samym dniu miesiąca, w którym nastąpiło poprzednie obciążenie. Jeśli ręcznie wpłacisz 4000 zł, będziesz mieć na koncie 2400 zł nadwyżki, czyli możesz wygenerować koszty w wysokości 2400 zł, zanim przy następnym obciążeniu automatycznym zostaną Ci naliczone jakiekolwiek nowe koszty.

Pamiętaj: jeśli masz jakieś niezapłacone koszty, będziemy co miesiąc obciążać Cię opłatą w tym samym dniu, w którym nastąpiła ostatnia płatność automatyczna, nawet wtedy, gdy nie osiągniesz progu płatności.

  • Aby podnieść próg, skontaktuj się z nami.

    Możesz też skontaktować się z nami, aby wnioskować o zwiększenie progu płatności. Jeżeli Twoje konto spełnia wymagania w zakresie wydatków, możemy to zrobić w Twoim imieniu. Zespół finansowy sprawdzi Twój wniosek w ciągu 1 tygodnia, po czym skontaktujemy się z Tobą. Po zatwierdzeniu zmiany będziemy naliczać należności w tym samym dniu miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia płatność automatyczna, lub gdy koszty osiągną nowy próg płatności – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Następny krok

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem