Jak zmienić częstotliwość pobierania opłat

W przypadku płatności automatycznych będziemy naliczać opłatę za każdym razem, gdy saldo konta osiągnie określoną kwotę (próg płatności) lub gdy minie 30 dni od ostatniej płatności automatycznej, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Pobranie nie zawsze następuje tego samego dnia.

Twój próg płatności może wzrosnąć, jeśli ten limit będzie osiągany przed upływem 30 dni. Jeśli na przykład wynosi on 200 PLN i osiągasz go kilkakrotnie, może wzrosnąć do kwoty 800 PLN lub wyższej.

Jak znaleźć próg płatności na koncie

Aby znaleźć próg płatności na swoim koncie:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji Płatności wybierz Podsumowanie płatności. Wyświetli się strona „Podsumowanie płatności” z aktualnym saldem.
  3. Pod szarym paskiem postępu znajdziesz informacje o progu oraz uzyskanym odsetku ustalonej kwoty.
Wejdź na konto Google Ads

Jak zmienić częstotliwość pobierania opłat

Jeśli chcesz, by automatyczne opłaty były pobierane w większych sumach lub rzadziej:

  • Wpłać większą kwotę, która wystarczy na dłuższy czas.

    Ręczne przelewanie środków pomaga kontrolować moment i kwotę obciążenia. Odpowiednio duża suma może wystarczyć na pokrycie kosztów przez dłuższy czas i zapobiec automatycznemu naliczaniu opłat. Jeśli jednak masz należności do spłacenia, pobierzemy je po 30 dniach od ostatniej płatności automatycznej, nawet jeśli próg naliczania należności nie został osiągnięty.

Przykład

Przyjmijmy, że próg naliczania należności wynosi 2000 zł, a koszty reklamy wyniosły 1600 zł. Jeśli wpłacisz ręcznie 4000 zł, będziesz mieć na koncie 2400 zł nadwyżki i możesz wygenerować koszty w wysokości 2400 zł, zanim jakiekolwiek nowe koszty zostaną naliczone przy następnym obciążeniu automatycznym.

  • Aby podnieść próg, skontaktuj się z nami.

    Możesz też skontaktować się z nami, aby wnioskować o zwiększenie progu płatności. Jeżeli Twoje konto spełnia wymagania w zakresie wydatków, możemy to zrobić w Twoim imieniu. Nasz zespół finansowy sprawdzi Twój wniosek w ciągu tygodnia, po czym skontaktujemy się z Tobą. Po zatwierdzeniu zmiany będziemy naliczać należności 30 dni po ostatnim obciążeniu automatycznym lub gdy koszty osiągną nowy próg płatności, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Następny krok

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem