Kontrola značky sledovania konverzií

Na tejto stránke sa dozviete o problémoch so značkami Google Ads a ich riešeniach. Ak hľadáte Správcu značiek Google, prejdite na stránku riešenia problémov so značkami Google.

Ak ste v službe Google Ads nastavili sledovanie konverzií, aby ste zistili, kedy vaše reklamy vedú k hodnotným akciám (napríklad nákupom na webe alebo hovorom na telefónne číslo uvedené na webe), máte niekoľko možností skontrolovať, či sa konverzie zaznamenávajú správne. Ak sa nezaznamenávajú správne, problémy so značkou sledovania konverzií (útržok kódu nainštalovaný na vašom webe vami alebo správcom webu) možno riešiť.

 • Môžete overiť, či Google Ads vidí vašu značku a zaznamenáva konverzie v účte.
 • Pomocou ďalších nástrojov a metód môžete skontrolovať, či je značka nainštalovaná na správnom mieste a používa správne parametre kódu.
 • Existuje niekoľko bežných problémov, ktorých výskyt treba skontrolovať, ak sa konverzie nezaznamenávajú správne.

Pokyny

 

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Pripomíname, že automatické zacielenie je k dispozícii iba v novom prostredí Google Ads.

Kontrola stavu sledovania konverzií

Bez ohľadu na to, či ste práve vytvorili novú konverznú akciu a nainštalovali značku sledovania konverzií (v prípade konverzií na webe alebo určitých telefonických konverzií, ktoré vyžadujú značku), alebo chcete overiť existujúcu konverznú akciu, prípadne riešiť problémy, ktoré s ňou súvisia, jej stav sledovania môžete skontrolovať na stránke Konverzie v účte AdWords.

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na položku Nástroje a v rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť Konverzie.
 3. V tabuľke s konverziami vyhľadajte v stĺpci Konverzie konverznú akciu, ktorú chcete skontrolovať. V rovnakom riadku si potom pozrite stĺpec Stav sledovania.

Nižšie uvádzame rôzne stavy sledovania, ktoré sa môžu zobraziť:

 • Neoverené: Zatiaľ sme neoverili, či bola značka vložená na váš web. Trvá to niekoľko hodín. Ak sa chcete ubezpečiť, že vašu značku vidíme, môžete navštíviť svoju stránku konverzie (napríklad stránka potvrdzujúca nákup alebo registráciu do zoznamu adresátov). Ak už uplynulo viac ako 24 hodín a stále sa zobrazuje tento stav, prejdite do sekcie nižšie s názvom Kontrola a overenie značky sledovania konverzií.
 • Žiadne konverzie za posledné obdobie: Našli sme vašu značku sledovania konverzií, no za posledných sedem dní sme nezaznamenali žiadne konverzie. Zrejme je to spôsobené tým, že nemáte žiadne reklamy, ktoré by posielali ľudí na stránku s nainštalovanou značkou. Ubezpečte sa, že všetky vaše kampane sú v prevádzke a že ľudia, ktorí klikajú na vaše reklamy, sa dostávajú na správnu webovú stránku.
 • Zaznamenávané konverzie: Našli sme vašu značku konverzie a za posledných 7 dní sme zaznamenali konverzie.
 • Neaktívna značka: Vašu značku už nevieme nájsť a za posledných sedem dní sme nezaznamenali žiadne konverzie. Ďalšie informácie získate umiestnením kurzora na ikonu rečovej bubliny (ďalšie informácie) vedľa stavu sledovania. Zistíte tak dátum, kedy sme naposledy našli značku sledovania konverzií, ako aj dátum naposledy zaznamenaných konverzií, ak sa vyskytli.
  • Ak sme konverzie nikdy nezaznamenali, je možné, že značka je na nesprávnej webovej stránke, prípadne ste na danej stránke nikdy nezískali žiadnu návštevnosť z reklám.
  • Ak sme už predtým zaznamenali konverzie, no došlo k prerušeniu, mohlo sa niečo zmeniť na vašom webe alebo v reklamných kampaniach.
  • V oboch prípadoch môže byť príčinou nejaká chyba v spôsobe, akým je značka konverzie nainštalovaná na vašom webe. Ak máte reklamy odkazujúce na správnu stránku a s istotou viete, že daná stránka získava návštevnosť, pozrite si sekciu riešenia problémov uvedenú nižšie.

Na čo treba pamätať: Ak prepnete na sledovanie konverzií naprieč účtami, konverzné akcie nastavené v spravovaných účtoch prestanú sledovať konverzie pre nové kliknutia bez ohľadu na stav značky. Konverzná akcia bude v rámci vlastnej dĺžky sledovania pokračovať v sledovaní konverzií pre kliknutia, ku ktorým došlo pred prechodom. Keď si aktivujete sledovanie konverzií naprieč účtami, konverzie môžete sledovať iba v účte správcu.

 • Odstránené: Táto konverzná akcia bola odstránená. Späť do účtu ju môžete pridať kliknutím na červený symbol X vedľa názvu konverznej akcie a výberom možnosti Povolené.

Kontrola a overenie značky sledovania konverzií

Keď vy sami (alebo správca vášho webu) nainštalujete na web značku sledovania konverzií, podľa pokynov uvedených nižšie môžete skontrolovať, či je značka na správnej stránke, a overiť ju.

Kontrola umiestnenia značky na správnej stránke
 1. Prejdite na web, na ktorom sledujete konverzie, a navštívte stránku potvrdenia konverzie. Ide o stránku, ktorá sa zákazníkom zobrazí po dokončení konverzie, napríklad stránka s poďakovaním po vykonaní nákupu alebo registrácii na odber bulletinu.
 2. Skontrolujte zdrojový kód tejto stránky. V prehliadači Google Chrome kliknite na možnosť Zobraziť, potom kliknite na položku Vývojár a nakoniec kliknite na možnosť Zobraziť zdrojový kód. Prípadne môžete kliknutím pravého tlačidla myši vybrať možnosť Zobraziť zdrojový kód stránky. V iných prehliadačoch bude potrebné použiť iný postup.
 3. Teraz vyhľadajte kód značky konverzie. Ak bola značka umiestnená úspešne, zobrazí sa značka komentára, ktorá vyzerá takto: <!-- Google Code for {Action name} Conversion Page -->. Reťazec {Action name} by mal predstavovať názov, ktorý ste predtým zadali do poľa Názov akcie.
 4. Ak sa značka na stránke nenachádza, vy sami, prípadne osoba, ktorá spravuje váš web, musíte nastaviť sledovanie konverzií a pridať značku.
Overenie značky

Uvádzame niektoré možnosti overenia správneho nastavenia sledovania konverzií a vašej značky. Najlepšie je použiť jednu z prvých dvoch možností, pretože tretia možnosť vyžaduje kliknutie na reklamu, ktoré vám bude účtované. (Ak dobre poznáte kód webu, pozrite si sekciu Používanie nástrojov na ladenie uvedenú nižšie. Nájdete tam ďalší spôsob, ako overiť sledovanie konverzií bez kliknutia na reklamu, ktoré by sme vám museli účtovať.)

Overenie značky sledovania konverzií AdWords pomocou rozšírenia Google Tag Assistant

 

 • Počkajte, než sa konverzia zobrazí do 24 hodín
  Ak viete, že kliknutie na vašu reklamu služby AdWords viedlo ku konverzii a že dané kliknutie prebehlo po aktivácii sledovania konverzií, počkajte, kým sa táto konverzia zobrazí vo vašom účte AdWords.
 • Uskutočnite skúšobnú konverziu na svojom webe a počkajte, kým sa táto konverzia zobrazí v účte AdWords
  Vyhľadajte niektoré zo svojich aktívnych kľúčových slov na Googli a kliknite na svoju reklamu služby AdWords. Potom môžete na svojom webe vykonať skúšobnú konverziu. Táto konverzia sa po dokončení zobrazí do 24 hodín vo vašom účte AdWords.

Po vykonaní krokov týkajúcich sa jednej z týchto možností môžete vo svojom účte AdWords zobraziť konverzie tak, že kliknete na kartu Kampane alebo prejdete na kartu Nástroje a vyberiete možnosť Konverzie.

Príklad správnej značky
Správna značka sledovania konverzií by mala vyzerať takto (okrem konverzného identifikátora a štítka konverzie, ktoré sú zvýraznené a budú sa vo vašej značke líšiť):
 <script type="text/javascript">
  /* <![CDATA[ */
  var google_conversion_id = 123456789;
  var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
  var google_remarketing_only = false;
  /* ]]> */
  </script>
  <script type="text/javascript" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
  /script>
  <noscript>
  <div style="display:inline;">
  <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
 ?label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
  </div>
  </noscript>
		

Riešenie problémov so značkou sledovania konverzií

Keďže už viete, ako by mala značka vyzerať, uvádzame niektoré problémy, ktoré odporúčame skontrolovať, ak sa vo vašich prehľadoch nezobrazujú žiadne konverzie.

Nekonzistentný protokol zabezpečenia (http a https)

Protokol zabezpečenia (http alebo https) v značke sledovania konverzií sa musí zhodovať s protokolom zabezpečenia stránky, na ktorej sledujete konverzie.

Ak sa nezhodujú, funkcia sledovania konverzií môže vykázať menej konverzií a ľuďom sa pri pokusoch o vykonanie konverzie na vašom webe môže zobrazovať správa s upozornením.

Funkcia sledovania konverzií generuje značky, ktoré automaticky zisťujú úroveň zabezpečenia stránky, vďaka čomu fungujú s protokolmi http aj https. Ak ste značky generovali dávnejšie a vyskytujú sa problémy v dôsledku nekonzistentných protokolov zabezpečenia, odporúčame vám vygenerovať novú značku a nahradiť starú na danej stránke.

V prípade stránky s protokolom https:// by bol nasledujúci vzorový kód nesprávny a opraviť by sa dal nahradením reťazca http:// reťazcom https://:

		
 <script type="text/javascript">
  / *<![CDATA[* /
  var google_conversion_id = 123456789;
  var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
  var google_remarketing_only = false;
  /* ]]> */
  </script>
  <script type="text/javascript" 
 src=" http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
  </script>
  <noscript>
  <div style="display:inline;">
  <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
 src=" http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
 ?label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
  </div>
  </noscript>
		
Chýbajúce komentáre CDATA

Niektoré systémy na správu obsahu alebo editory typu WYSIWYG („what you see is what you get“) odstraňujú hviezdičky zo sekcií /* <![CDATA[ */ a /* ]]> */ v skriptu sledovania konverzií.

Ak kód JavaScript vkladáte na stránky pomocou akejkoľvek formy vizuálneho editora, skontrolujte, či skript nepozmenil nesprávnym spôsobom, teda odstránením hviezdičky z kódu CDATA. Ak ich odstránil, pridajte hviezdičky do druhého a šiesteho riadka skriptu sledovania, aby sa skript zhodoval so správnou verziou kódu.

Nesprávne

		
 <script type="text/javascript">
   / <![CDATA[ /
  var google_conversion_id = 123456789;
  var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
  var google_remarketing_only = false;
  / ]]> /
  </script>
  <script type="text/javascript" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
  </script>
  <noscript>
  <div style="display:inline;">
  <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
 ?label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
  </div>
  </noscript>
		
Nesprávny atribút skriptu

Atribút language="JavaScript" je starý atribút značky skriptu. V niektorých prehliadačoch a za istých okolností môže spôsobovať problémy v súvislosti so spôsobom spúšťania skriptu. Ak chcete problém odstrániť, bude potrebné odstrániť túto sekciu kódu.

Nesprávne

		
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
 /* <![CDATA[ */
 var google_conversion_id = 123456789;
 var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
 var google_remarketing_only = false;
 /* ]]> */
 </script>
 <script language="JavaScript" type="text/javascript" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
 </script>
 <noscript>
 <div style="display:inline;">
 <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
 ?label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
 </div>
 </noscript>
		
Dynamická konverzia v nesprávnom formáte

Hodnota predaja v značke by nemala obsahovať symbol meny ($) ani čiarky (,). Ak napríklad vložíte hodnotu $20.00, jazyk JavaScript ju nebude považovať za číslo, ale za textový reťazec. To spôsobuje chybu, v dôsledku ktorej sa nezaznamená žiadna konverzia, prípadne žiadna hodnota konverzie. V týchto článkoch nájdete ďalšie informácie o uvádzaní hodnoty konverzie a meny v značke a o sledovaní hodnôt konverzií v súvislosti s transakciami.

Nesprávne

 <script type="text/javascript">
 /* <![CDATA[ */
 var google_conversion_id = 123456789;
 var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
 var google_conversion_value = 0;
 if ($20.00) {
 google_conversion_value = $20.00;
 }
 var google_remarketing_only = false;
 /* ]]> */
 </script>
 <script type="text/javascript" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
 </script>
 <noscript>
 <div style="display:inline;">
 <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
 ?value=$20.00&amp;label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;
 guid=ON&amp;script=0"/>
 </div>
 </noscript>
		

Správne

 <script type="text/javascript">
 /* <![CDATA[ */
 var google_conversion_id = 123456789;
 var google_conversion_label = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA";
 var google_conversion_value = 0;
 if (20) {
 google_conversion_value = 20;
 var google_conversion_currency = "USD";
 var google_remarketing_only = false;
 }
 /* ]]> */
 </script>
 <script type="text/javascript" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
 </script>
 <noscript>
 <div style="display:inline;">
 <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" 
 src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/
 123456789/?value=20&amp;currency_code=USD&amp;
 label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA&guid=ON&script=0"/>
 </div>
 </noscript>
		
Používanie nástrojov na ladenie s cieľom zistiť, ako značka komunikuje s našimi servermi

Značka konverzie pri každom spustení odošle žiadosť na nasledujúcu webovú adresu, v ktorej reťazec XXXXXX predstavuje identifikátor vašej konverzie (dĺžka tohto čísla je rôzna):

http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/XXXXXXXX/

Žiadosť, ktorá sa sem odosiela, obsahuje niekoľko parametrov alebo hodnôt. Žiadosti odosielané značkou môžete skontrolovať, aby ste sa ubezpečili, že funguje správne. Počas kontroly sa zamerajte na nasledujúce prvky a overte, či sa zhodujú so značkou konverzie vygenerovanou pre danú konverznú akciu:

 • Identifikátor konverzie: jedinečné číslo vzťahujúce sa na konkrétny účet AdWords.
 • Štítok konverzie: jedinečný štítok, ktorý sa zhoduje s názvom konverzie vo vašom účte AdWords.

Pomocou nástroja na ladenie môžete zobraziť informácie odosielané medzi vaším webovým prehliadačom (známym aj ako klient) a serverom. Umožní vám to preskúmať žiadosť funkcie sledovania konverzií, ktorú odoslal prehliadač, a zistiť, či obsahuje správny identifikátor a štítok konverzie.

Dostupné nástroje na ladenie

Prehliadač Nástroj
Všetky Firebug Lite
Všetky Charles
Chrome Integrované nástroje pre vývojárov (napr. Resources)
Firefox Live HTTP Headers
Firefox Firebug
Internet Explorer Fiddler
Safari Integrované okno Activity

Ladenie pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome

 1. Otvorte novú kartu v prehliadači Chrome.
 2. Kliknite na ikonu Ponuky Chrome na paneli s nástrojmi prehliadača, vyberte položku Zobraziť, potom kliknite na položku Vývojár a nakoniec na možnosť Nástroje pre vývojárov. Nástroje pre vývojárov
  Ak sa Ponuka Chrome nezobrazuje, nástroje pre vývojárov otvoríte stlačením klávesov Control + Shift + I (v systéme Windows) alebo Command + Option + I (v počítači Mac).
 3. Kliknite na kartu Network (Sieť). Inšpektor pre Chrome
 4. Okno nástrojov pre vývojárov nechajte otvorené.
 5. Prejdite na stránku, ktorá obsahuje značku sledovania konverzií.
 6. Vyhľadajte nasledujúcu žiadosť: www.googleadservices.com.
 7. Preskúmajte prvky žiadosti funkcie sledovania konverzií a overte zhodu s vaším účtom a názvom konverzie.

Kontrola žiadosti konverzie

Všetky žiadosti funkcie sledovania konverzií sa začínajú rovnakou štruktúrou webovej adresy:

www.googleadservices.com/pagead/conversion/

Úplná žiadosť bude vyzerať približne takto:

   http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
    
    ?

    random=1309518235472
    
    &cv=6    
    &fst=1309518235472
    &num=1
    &fmt=2
    &value=0    
    &label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA    
    &bg=ffffff
    &hl=it
    &guid=ON    
    &u_
    h=1200
    &u_w=1920
    &u_ah=1174&
    u_aw=1920
    &u_cd=24
    &u_his=2
		&u_tz=60
    &u_
		java=true
    &u_nplug=19
    &u_nmime=97
    &
		url=http%3A//www.example.com/conversion-page.html
		

Číslo za adresou www.googleadservices.com/pagead/conversion/ by sa malo zhodovať s identifikátorom konverzie a znaky za prvkom &label= by sa mali zhodovať so štítkom konverzie. Ak sa nezhodujú, táto značka je pravdepodobne spojená s inou konverznou akciou.

Ak chcete opraviť túto chybu, možno bude potrebné vygenerovať novú značku konverzie pre danú konverznú akciu a umiestniť ju na web, prípadne overiť, či niekto iný s prístupom ku kódu vášho webu nenainštaloval značku sledovania konverzií pre inú konverznú akciu.

Na čo treba pamätať: Ak prepnete na sledovanie konverzií naprieč účtami, konverzné akcie nastavené v spravovaných účtoch prestanú sledovať konverzie pre nové kliknutia bez ohľadu na stav značky. Konverzná akcia bude v rámci vlastnej dĺžky sledovania pokračovať v sledovaní konverzií pre kliknutia, ku ktorým došlo pred prechodom. Po aktivácii sledovania konverzií naprieč účtami môžete konverzie sledovať iba v účte správcu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory