ดูธุรกรรม

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนเท่านั้น หากคุณชําระเงินล่วงหน้าไปยังบัญชีด้วยตนเองหรือระบบเรียกเก็บเงินคุณโดยอัตโนมัติ โปรดดูบทความเกี่ยวกับหน้าสรุปการเรียกเก็บเงินใหม่

คุณสามารถดําเนินการต่อไปนี้ได้ในหน้า "ธุรกรรม"

 • ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของบัญชี (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของแต่ละแคมเปญ รวมถึงการชำระเงิน การปรับค่าใช้จ่าย และภาษีของบัญชี)
 • พิมพ์หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

วิธีการค้นหาหน้าธุรกรรม

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนการเรียกเก็บเงิน ไอคอนการเรียกเก็บเงิน
 2. คลิกธุรกรรม

หน้าธุรกรรมมีอะไรบ้าง

ธุรกรรมทั้งหมดจะจัดเรียงตามเดือนและแสดงจากใหม่ล่าสุดไปหาเก่าสุด โดยยอดเงินเริ่มต้นของเดือนจะอยู่ที่ด้านล่างและยอดเงินสุดท้ายจะอยู่ที่ด้านบน โปรดทราบว่าธุรกรรมจะแสดงในเวลามาตรฐานแปซิฟิก (PST) เสมอ แม้ว่าบัญชีจะตั้งค่าเป็นเขตเวลาอื่น

สิ่งที่คุณจะเห็นในธุรกรรมต่างๆ

  คอลัมน์ "วันที่" คอลัมน์ "คำอธิบาย" คอลัมน์ "จำนวนเงิน"
ค่าใช้จ่าย ช่วงวันที่จะแสดงทั้งเดือนไม่ว่าโฆษณาจะแสดงเมื่อใด ชื่อแคมเปญและจำนวนคลิก การแสดงผล หรือการดูที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ตัวเลขจำนวนบวกที่แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแคมเปญดังกล่าวในเดือนนั้น
การปรับค่าใช้จ่าย ช่วงวันที่จะแสดงทั้งเดือนไม่ว่าจะใช้การปรับค่าใช้จ่ายแบบเจาะจงเมื่อใด ประเภทการปรับค่าใช้จ่าย (เช่น "เครดิตจากการแสดงผลเกิน" หรือ "กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง") สําหรับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เราจะแสดงรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขใบแจ้งหนี้เดิม เดือนที่ใช้บริการ หมายเลขใบสั่งซื้อ ชื่องบประมาณบัญชี และชื่อแคมเปญที่มีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ตัวเลขจํานวนลบที่แสดงจํานวนเงินที่บัญชีได้รับสําหรับการปรับค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งๆ ในเดือนนั้น
โปรโมชัน วันที่เริ่มใช้จ่ายเครดิตโปรโมชัน ชื่อหรือประเภทโปรโมชัน

เปอร์เซ็นต์ (%) ของเครดิตที่ใช้ไปในรอบการเรียกเก็บเงินนี้ คุณดูจำนวนโปรโมชันทั้งหมดได้ในหน้าโปรโมชัน

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว (คือหลังจากใช้จ่ายจนครบตามข้อกำหนดของโปรโมชัน) ระบบจะใช้เครดิตโปรโมชันจนหมด ก่อนที่จะใช้ยอดคงเหลือที่มีอยู่หรือเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือในไฟล์ของคุณ เครดิตที่ยังไม่ได้ใช้จะทบไปยังรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปจนกว่าจะหมด

ภาษี (หากมี) วันแรกของเดือน ประเภทภาษี อัตราภาษี และจำนวนเงินภาษีทั้งหมด ตัวเลขจำนวนบวกหรือลบที่แสดงภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือการปรับค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ (หากมี) (ปรากฏในค่าใช้จ่าย) สําหรับประเทศที่มีค่าธรรมเนียม ช่วงวันที่จะแสดงทั้งเดือนไม่ว่าโฆษณาจะแสดงเมื่อใด ประเภทค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ อัตรา และจํานวนเงินทั้งหมด ตัวเลขจำนวนบวกหรือลบที่แสดงค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศที่เชื่อมโยงกับค่าใช้จ่ายหรือการปรับค่าใช้จ่าย
วิธีดูค่าใช้จ่ายรายวันในระดับแคมเปญและบัญชี: คลิกที่ชื่อแคมเปญในคอลัมน์ “คำอธิบาย” ระบบจะนำคุณไปสู่รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บซึ่งคุณจะดูค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับแคมเปญในช่วงเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันของทั้งบัญชี ดูวิธีดูค่าใช้จ่ายรายวันในระดับแคมเปญและบัญชี

นอกจากนี้คุณอาจเห็นบรรทัดรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในหน้า “ธุรกรรม” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระเงิน

วิธีปรับแต่งหน้าธุรกรรม

โดยค่าเริ่มต้น หน้านี้จะแสดงธุรกรรมทั้งหมดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่ด้านบนของหน้าจะมีตัวกรองสำหรับปรับแต่งการแสดงผล

การแสดงผลธุรกรรมโดยละเอียด” หรือ “การแสดงผลโดยสรุป

คุณจะสลับการแสดงผลเหล่านี้ไปมาได้ด้วยเมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายสุด

 • การแสดงผล "ธุรกรรมโดยละเอียด" ตามค่าเริ่มต้นจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแต่ละแคมเปญในเดือนหนึ่ง
  • การชำระเงินทุกครั้งของบัญชีในเดือนนั้น
  • การปรับค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับบัญชีในเดือนนั้น
 • มุมมอง "สรุป" จะแสดงจำนวนเงินโดยรวมแบบรายเดือนและแบ่งตามประเภทธุรกรรมซึ่งดูได้ง่าย (เช่น ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน และการปรับค่าใช้จ่ายโดยรวมแบบรายเดือน)
วิธีดูค่าใช้จ่ายรายวันในระดับแคมเปญและบัญชี: คลิกที่ชื่อแคมเปญในคอลัมน์ “คำอธิบาย” ระบบจะนำคุณไปสู่รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บซึ่งคุณจะดูค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับแคมเปญในช่วงเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันของทั้งบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูค่าใช้จ่ายรายวันในระดับแคมเปญและบัญชี

ประเภทธุรกรรม

กรองเพื่อดูธุรกรรมทั้งหมด หรือดูเพียงค่าใช้จ่าย การชำระเงิน การปรับค่าใช้จ่าย โปรโมชัน หรือภาษีด้วยเมนูแบบเลื่อนลงตรงกลาง

ช่วงวันที่

กรองตามเดือนด้วยเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านขวาสุด

หากต้องการดูค่าใช้จ่ายของช่วงวันที่ที่ต้องการ คุณก็ปรับแต่งช่วงวันที่ของหน้าแคมเปญหรือของรายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บได้ทุกเมื่อ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก