ดูธุรกรรม

ในหน้า “ธุรกรรม” คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของบัญชี (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของแต่ละแคมเปญ รวมถึงการชำระเงิน การปรับค่าใช้จ่าย และภาษีของบัญชี)
 • พิมพ์หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

วิธีการค้นหาหน้าธุรกรรม

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads

 2. คลิกที่ไอคอนเครื่องมือ   แล้วเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินในส่วน “การตั้งค่า”

 3. คลิกธุรกรรมจากเมนูทางด้านซ้าย 

หน้าธุรกรรมมีอะไรบ้าง

ธุรกรรมทั้งหมดจะจัดเรียงตามเดือนและแสดงจากใหม่ล่าสุดไปหาเก่าสุด โดยยอดเงินเริ่มต้นของเดือนจะอยู่ที่ด้านล่างและยอดเงินสุดท้ายจะอยู่ที่ด้านบน โปรดทราบว่าธุรกรรมจะแสดงในเวลามาตรฐานแปซิฟิก (PST) เสมอ แม้ว่าบัญชีจะตั้งค่าเป็นเขตเวลาอื่น 

สิ่งที่คุณจะเห็นในธุรกรรมต่างๆ 

  คอลัมน์ "วันที่" คอลัมน์ "คำอธิบาย" คอลัมน์ "จำนวนเงิน"
ค่าใช้จ่าย ช่วงวันที่ที่แคมเปญแสดงโฆษณาและเกิดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น สำหรับเดือนพฤษภาคม หากวันแรกที่แคมเปญเริ่มมีค่าใช้จ่ายคือวันที่ 5 และวันสุดท้ายคือวันที่ 27 คุณจะเห็น 5 - 27 พฤษภาคม 2018 ชื่อแคมเปญและจำนวนคลิก การแสดงผล หรือการดูที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ตัวเลขจำนวนบวกที่แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแคมเปญดังกล่าวในเดือนนั้น
การชำระเงิน วันที่ที่มีการประมวลผลการชำระเงิน ประเภทการชำระเงิน (อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) และวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตัวเลขจำนวนลบที่แสดงจำนวนเงินที่ชำระ
การปรับค่าใช้จ่าย ช่วงวันที่ที่บัญชีได้รับการปรับค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับเครดิตจากการแสดงผลเกินจำนวน 3 เครดิตในวันที่ 4, 12 และ 31 ช่วงวันที่จะแสดงเป็น 4 - 31 พฤษภาคม 2018 ประเภทการปรับค่าใช้จ่าย (เช่น "เครดิตจากการแสดงผลเกิน" หรือ "กิจกรรมไม่ถูกต้อง") ตัวเลขจำนวนลบที่แสดงจำนวนเงินที่บัญชีได้รับสำหรับการปรับค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าวในเดือนนั้น
ภาษี
(ถ้ามี)
ช่วงวันที่ที่บัญชีถูกเก็บภาษี ประเภทภาษี อัตราภาษี และจำนวนเงินภาษีทั้งหมด ตัวเลขจำนวนบวกที่แสดงภาษีที่เรียกเก็บไปยังบัญชี

 

วิธีดูค่าใช้จ่ายรายวันในระดับแคมเปญและบัญชี: คลิกที่ชื่อแคมเปญในคอลัมน์ “คำอธิบาย” ระบบจะนำคุณไปสู่รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บซึ่งคุณจะดูค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับแคมเปญในช่วงเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันของทั้งบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูค่าใช้จ่ายรายวัน

นอกจากนี้คุณอาจเห็นบรรทัดรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในหน้า “ธุรกรรม” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 

บรรทัดรายการธุรกรรมสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติ 

 • กำหนดการชำระเงินอัตโนมัติ: การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันถัดไป สถานะนี้จะแสดงกับบัญชีที่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติซึ่งกำหนดบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินหลักเท่านั้น เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเป็น "การชำระเงินอัตโนมัติ"
 • การชำระเงินหรือการชำระเงินอัตโนมัติที่รอดำเนินการ: การชำระเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะแสดงเป็น "การชำระเงินหรือการชำระเงินอัตโนมัติ"
 • การชำระเงินอัตโนมัติถูกปฏิเสธ: การชำระเงินอัตโนมัติที่เราดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ธนาคารของคุณปฏิเสธการชำระเงิน โดยจะแสดงเฉพาะการปฏิเสธบัตรเครดิตเท่านั้น สำหรับการปฏิเสธการตัดบัญชีโดยตรง คุณจะเห็น "การชำระเงินอัตโนมัติถูกยกเลิก"
 • การชำระเงินอัตโนมัติถูกยกเลิก: ธนาคารของคุณยกเลิกการชำระเงินแบบตัดบัญชีโดยตรงที่ดำเนินการโดย Google คุณจะเห็นบรรทัดรายการการชำระเงินอัตโนมัติที่สอดคล้องกันซึ่งเราหักเงินจากบัญชีของคุณในตอนแรก (จำนวนเงินจะแสดงเป็นจำนวนลบ) เมื่อมีบรรทัดรายการการชำระเงินอัตโนมัติที่มีการยกเลิก เราจะคืนเงินเข้าบัญชีให้เท่ากับการชำระเงินที่ได้หักจากบัญชีในตอนแรก (จำนวนเงินจะแสดงเป็นจำนวนบวก)
 • การชำระเงินอัตโนมัติล้มเหลว: เกิดขึ้นน้อยมากและหมายความว่าการชำระเงินที่ดำเนินการโดย Google นั้นล้มเหลวโดยมีสาเหตุจากฝั่งของเรา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราจะลองชำระเงินอีกครั้ง

บรรทัดรายการธุรกรรมสำหรับการชำระเงินด้วยตนเอง

 • การชำระเงิน: การชำระเงินที่คุณได้ดำเนินการซึ่งมีผลกับบัญชีแล้ว 
 • การชำระเงินถูกปฏิเสธ: การชำระเงินที่คุณดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากธนาคารของคุณปฏิเสธการชำระเงิน
 • การชำระเงินล้มเหลว: เกิดขึ้นน้อยมากและหมายความว่าการชำระเงินที่คุณดำเนินการนั้นล้มเหลวในฝั่งของ Google โปรดลองอีกครั้ง หากการชำระเงินยังคงล้มเหลวอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน 
 • คืนการชำระเงิน: การชำระเงินที่คุณดำเนินการได้คืนเงินเข้าสู่บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณ จำนวนเงินที่คืนจะแสดงเป็นตัวเลขจำนวนลบ

วิธีปรับแต่งหน้าธุรกรรม

โดยค่าเริ่มต้น หน้านี้จะแสดงธุรกรรมทั้งหมดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  ที่ด้านบนของหน้าจะมีตัวกรองสำหรับปรับแต่งการแสดงผล

การแสดงผลธุรกรรมโดยละเอียด” หรือ “การแสดงผลโดยสรุป

คุณสลับระหว่างการแสดงผลเหล่านี้ได้ด้วยเมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายสุด

 • การแสดงผล "ธุรกรรมโดยละเอียด" ตามค่าเริ่มต้นจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแต่ละแคมเปญในเดือนหนึ่ง 
  • การชำระเงินทุกครั้งของบัญชีในเดือนนั้น
  • การปรับค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับบัญชีในเดือนนั้น
 • การแสดงผล "โดยสรุป" คุณจะเห็นจำนวนเงินโดยรวมแบบรายเดือนและแบ่งตามประเภทธุรกรรมซึ่งดูได้ง่าย (ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน และการปรับค่าใช้จ่ายโดยรวมแบบรายเดือน) 
วิธีดูค่าใช้จ่ายรายวันในระดับแคมเปญและบัญชี: คลิกที่ชื่อแคมเปญในคอลัมน์ “คำอธิบาย” ระบบจะนำคุณไปสู่รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บซึ่งคุณจะดูค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับแคมเปญในช่วงเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันของทั้งบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูค่าใช้จ่ายรายวัน

ประเภทธุรกรรม

กรองเพื่อดูธุรกรรมทั้งหมด หรือดูเพียงค่าใช้จ่าย การชำระเงิน การปรับค่าใช้จ่าย หรือภาษีด้วยเมนูแบบเลื่อนลงตรงกลาง

ช่วงวันที่

กรองตามเดือนด้วยเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านขวาสุด  

หากต้องการดูค่าใช้จ่ายของช่วงวันที่ที่ต้องการ ให้ปรับช่วงวันที่ของหน้าแคมเปญหรือของรายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว