Ogled transakcij

Na strani »Transakcije« so na voljo te možnosti:

 • pregled vseh transakcij računa (nastali stroški za posamezno oglaševalsko akcijo, plačila računa, prilagoditve in davki);
 • tiskanje ali prenos računov.
Opomba: Če plačilo ni bilo prikazano na strani »Transakcije«, preberite več o čakanju na posodobitev stanja po izvedbi plačila. Stanje zadnjega plačila je prikazano na strani »Povzetek« v razdelku »Obračunavanje«.

Iskanje strani s transakcijami

 1. Prijavite se v račun Google Ads.

 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek.

 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.

Kaj je na strani »Transakcije«

Vse transakcije so organizirane po mesecih in bodo prikazane od najnovejše do najstarejše, pri čemer je začetno mesečno stanje na dnu, končno pa na vrhu. Upoštevajte, da so transakcije vedno prikazane v pacifiškem času (PT), tudi če je za vaš račun nastavljen drug časovni pas.

Za različne transakcije bo prikazano to.

  Stolpec »Datum« Stolpec »Opis« Stolpec »Znesek«
Stroški Časovno obdobje, v katerem je oglaševalska akcija prikazovala oglase in ustvarjala stroške. Primer: Če so stroški za maj začeli nastajati 5. maja, zadnji dan pa je bil 27. maj, bo prikazano časovno obdobje 5.–27. maj 2018. Ime oglaševalske akcije in število pridobljenih klikov, prikazov ali ogledov, ki ustreza strošku Pozitivno število, ki prikazuje stroške, ki jih je ustvarila oglaševalska akcija ta mesec
Plačila Datum obdelave plačila Vrsta plačila (samodejno ali ročno) in plačilno sredstvo, uporabljeno za plačilo Negativno število, ki prikazuje znesek plačila
Prilagoditve Časovno obdobje, v katerem je račun prejel prilagoditve določene vrste. Primer: Če ste prejeli 3 kredite za prepogosto prikazovanje (4., 12. in 31. maja), bo prikazano časovno obdobje 4.–31. maj 2018. Vrsta prilagoditve (npr. »Kredit za prepogosto prikazovanje« ali »Neveljavna dejavnost«) Negativno število, ki prikazuje znesek, ki ga je račun prejel za vrsto prilagoditve ta mesec
Promocije Datum aktiviranja promocije Ime ali vrsta promocije

Odstotek (%) dobroimetja, porabljenega v tem obračunskem obdobju. Celoten znesek promocije najdete na strani »Promocije«.

Ko je promocijsko dobroimetje aktivno (tj. ko so zahteve promocije glede porabe izpolnjene), bo v celoti porabljeno, šele nato pa bomo začeli porabljati vaše obstoječe stanje ali bremeniti vaše plačilno sredstvo. Vsa neporabljena dobroimetja bodo prenesena v naslednje obračunsko obdobje, dokler ne porabite vsega.

Davki, če
je to ustrezno
Časovno obdobje, za katerega je bil računu obračunan davek Vrsta davka, davčna stopnja in skupno obračunan znesek davka Pozitivno ali negativno število, ki prikazuje davek, povezan s stroški ali prilagoditvami
Pristojbine za posamezne države, če je to ustrezno Časovno obdobje, v katerem so se v okviru oglaševalske akcije prikazovali oglasi in so nastali stroški za državo, v kateri se zaračunavajo pristojbine. Vrsta pristojbine za posamezno državo, stopnja in skupni znesek Pozitivno ali negativno število, ki prikazuje pristojbine za posamezno državo, povezane s stroški ali prilagoditvami
Če si želite ogledati dnevne stroške na ravni oglaševalske akcije in računa: kliknite ime oglaševalske akcije v stolpcu »Opis«. To vas bo usmerilo na poročilo o zaračunanih stroških, kjer si lahko ogledate dnevne stroške oglaševalske akcije za izbrano časovno obdobje in dnevne stroške za celoten račun. Preberite več o ogledu dnevnih stroškov.

Poleg tega bodo na strani »Transakcije« morda prikazane druge vrstične postavke, povezane s plačili (to je odvisno od nastavitve plačila).

Vrstične postavke transakcij za samodejna plačila

 • Načrtovano samodejno plačilo: Samodejno plačilo z bančnega računa, ki bo izvedeno v prihodnjih dneh. To stanje je prikazano samo za račune, v katerih so glavni način plačila samodejna plačila z bančnega računa. Ko bo plačilo izvedeno, bo prikazano kot »Samodejno plačilo«.
 • Plačilo v teku ali samodejno plačilo v teku: Plačilo je v teku. Ko bo plačilo izvedeno, bo prikazano kot »Plačilo« ali »Samodejno plačilo«.
 • Zavrnjeno samodejno plačilo: Neuspešen poskus samodejnega plačila – če je vaša banka na primer zavrnila plačilo. To bo prikazano samo za zavrnitve kreditne kartice. V primeru zavrnitev debetne kartice bo prikazano »Preklicano samodejno plačilo«.
 • Preklicano samodejno plačilo: Plačilo prek neposredne bremenitve, ki ga je začel Google, vendar ga je vaša banka zavrnila. Prikazana bo ustrezna vrstična postavka »Samodejno plačilo«, pri katerem Google najprej pripiše dobroimetje vašemu računu (znesek bo prikazan kot negativno število). Z vrstično postavko »Preklicano samodejno plačilo« Google bremeni vaš račun, da izravna plačilo, ki je bilo na začetku pripisano vašemu računu (znesek bo prikazan kot pozitivno število).
 • Neuspešno samodejno plačilo: To se zgodi zelo redko in pomeni, da plačilo, ki ga je poskušal izvesti Google, ni bilo uspešno zaradi napake na Googlovi strani. Če se bo to zgodilo, bomo znova poskusili izvesti plačilo.

Vrstične postavke transakcij za ročna plačila

 • Plačilo: Izvedeno plačilo, ki je bilo uporabljeno pri vašem računu.
 • Zavrnjeno plačilo: Neuspešen poskus plačila zaradi zavrnitve plačila s strani banke.
 • Neuspešno plačilo: To se zgodi zelo redko in pomeni, da plačilo ni uspelo zaradi napake na Googlovi strani. Poskusite znova. Če bodo vaši poskusi še naprej neuspešni, se obrnite na podporo.
 • Vrnjeno plačilo: Plačilo, ki ste ga izvedli, je bilo vrnjeno na vašo kreditno kartico ali bančni račun. Vrnjeni znesek bo prikazan kot negativno število.

Prilagajanje strani »Transakcije«

Na strani bodo privzeto prikazane transakcije v zadnjih 3 mesecih. Na vrhu strani so filtri za prilagajanje pogleda.

»Podroben pogled transakcij« ali »Pogled povzetka«

Med tema pogledoma lahko preklapljate s spustnim menijem na skrajni levi strani.

 • V privzetem podrobnem pogledu transakcij si lahko ogledate te podatke:

  • Skupni stroški, ki jih je posamezna oglaševalska akcija ustvarila skozi mesec.
  • Vsako plačilo, ki ga je vaš račun izvedel tisti mesec.
  • Vsaka prilagoditev, ki je bila izvedena za vaš račun ta mesec.
 • V pogledu povzetka si lahko na hitro ogledate skupne mesečne zneske glede na vrsto transakcije (npr. skupne mesečne zneske stroškov, plačil in prilagoditev).
Če si želite ogledati dnevne stroške na ravni oglaševalske akcije in računa: kliknite ime oglaševalske akcije v stolpcu »Opis«. To vas bo usmerilo na poročilo o zaračunanih stroških, kjer si lahko ogledate dnevne stroške oglaševalske akcije za izbrano časovno obdobje in dnevne stroške za celoten račun. Preberite več o ogledu dnevnih stroškov.

Vrsta transakcije

Z uporabo sredinskega spustnega menija si lahko s filtriranjem ogledate vse transakcije ali pa samo stroške, plačila, prilagoditve, promocije ali davke.

Časovno obdobje

S spustnim menijem na skrajni desni strani lahko filtrirate po mesecih.

Če si želite ogledati stroške za določeno časovno obdobje, lahko kadar koli prilagodite časovno obdobje za stran »Oglaševalske akcije« ali poročilo o zaračunanih stroških.

Sorodni povezavi

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave