Zobrazenie transakcií

Poznámka: Informácie v tomto článku sa vzťahujú iba na zákazníkov s mesačnou fakturáciou. Ak uskutočňujete manuálne platby vopred na svoj účet alebo vám účtujeme poplatky automaticky, prečítajte si článok Nová stránka Súhrn fakturácie.

Na stránke Transakcie môžete vykonať nasledujúce akcie:

Vyhľadanie stránky transakcií

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Kliknite na ikonu Nástroje a nastavenia Nastavenia a v stĺpci Fakturácia vyberte Transakcie.

Obsah stránky Transakcie

Všetky transakcie sú usporiadané podľa mesiaca od najnovšej po najstaršiu, pričom počiatočný zostatok v danom mesiaci nájdete v dolnej a konečný zasa v hornej časti stránky. Upozorňujeme, že transakcie sú vždy uvedené na základe štandardného tichomorského času (PST), aj keď máte v účte nastavené iné časové pásmo.

Nižšie uvádzame informácie, ktoré sa zobrazia pri jednotlivých transakciách.

  Stĺpec Dátum Stĺpec Opis Stĺpec Suma
Náklady Ako obdobie sa zobrazí celý mesiac bez ohľadu na to, kedy sa reklamy zobrazili Názov kampane a počet nahromadených kliknutí, zobrazení alebo zhliadnutí zodpovedajúcich nákladom Kladné číslo predstavujúce náklady, ktoré ste v kampani nahromadili za daný mesiac
Vyrovnania Ako obdobie sa zobrazí celý mesiac bez ohľadu na to, kedy bolo príslušné vyrovnanie použité Typ vyrovnania (napríklad Kredit za nadmerné zobrazovanie alebo Neplatná aktivita). V prípade neplatnej aktivity zobrazujeme aj ďalšie podrobnosti, ako napríklad pôvodné číslo faktúry, pôvodný mesiac poskytovania služby, číslo objednávky, názov rozpočtu účtu a názov kampane, v ktorej pôvodne došlo k neplatnej návštevnosti. Záporné číslo predstavujúce sumu, ktorú účet dostal za konkrétny typ vyrovnania v danom mesiaci
Propagácie Dátum, kedy sa promo kredit začal míňať Názov alebo typ proma

Percento (%) kreditu, ktoré sa minulo počas tohto fakturačného cyklu. Celú sumu proma nájdete na stránke Promá.

Keď bude promo kredit aktívny (čiže po splnení požiadaviek na výdavky), použije sa celá jeho suma. Až potom použijeme váš existujúci zostatok alebo vám prostredníctvom nastaveného nástroja vyúčtujeme platbu. Akýkoľvek neminutý kredit sa prenesie do nasledujúceho fakturačného cyklu, kým ho celý nepoužijete.

Dane, ak sa uplatňujú Prvý deň v mesiaci Typ a sadzba dane a celková zdanená suma Kladné alebo záporné číslo predstavujúce daň súvisiacu s nákladmi alebo vyrovnaniami
Poplatky v konkrétnej krajine, ak sa uplatňujú (zobrazia sa v sekcii Náklady) V krajinách, kde sa uplatňujú poplatky, sa ako obdobie bude zobrazovať celý mesiac bez ohľadu na to, kedy sa reklamy zobrazujú Typ, sadzba a celková suma poplatkov v konkrétnej krajine Kladné alebo záporné číslo predstavujúce poplatky v konkrétnej krajine, ktoré súvisia s nákladmi alebo vyrovnaniami
Denné náklady na úrovni kampane a účtu zobrazíte kliknutím na názov príslušnej kampane v stĺpci Opis. Prejdete tak na report fakturovanej ceny, kde si môžete pozrieť denné náklady kampane za dané obdobie a denné náklady celého účtu. Prečítajte si viac o tom, ako si zobraziť denné náklady na úrovni kampane a účtu.

V závislosti od nastavenia platieb sa vám môžu na stránke Transakcie zobraziť aj ďalšie riadkové položky súvisiace s platbami.

Prispôsobenie stránky Transakcie

Na stránke sa budú predvolene zobrazovať všetky transakcie za posledné tri mesiace. Filtre na prispôsobenie tohto zobrazenia nájdete v hornej časti stránky.

Podrobné alebo súhrnné zobrazenie transakcií

Tieto dve zobrazenia môžete prepínať pomocou rozbaľovacej ponuky celkom vľavo.

  • V rámci predvoleného podrobného zobrazenia transakcií sa vám zobrazia tieto informácie:
    • celkové náklady, ktoré ste v kampani za daný mesiac nahromadili;
    • všetky platby, ktoré ste v účte za daný mesiac uskutočnili;
    • všetky vyrovnania, ktoré vám v danom mesiaci prišli na účet.
  • V rámci súhrnného zobrazenia môžete naraz zobraziť celkové mesačné sumy podľa typu transakcie (napríklad mesačné súčty pre náklady, platby a vyrovnania).
Denné náklady na úrovni kampane a účtu zobrazíte kliknutím na názov príslušnej kampane v stĺpci Opis. Prejdete tak na report fakturovanej ceny, kde si môžete pozrieť denné náklady kampane za dané obdobie a denné náklady celého účtu. Prečítajte si viac o tom, ako si pozrieť denné náklady na úrovni kampane a účtu.

Typ transakcie

Pomocou filtra z rozbaľovacej ponuky v strede vyberte, čo chcete zobraziť – všetky transakcie alebo len náklady, platby, vyrovnania, promá či dane.

Obdobie

Pomocou rozbaľovacej ponuky celkom vpravo filtrujte podľa mesiaca.

Ak chcete zobraziť náklady za konkrétne obdobie, obdobie stránky Kampane alebo prehľadu fakturovanej ceny môžete kedykoľvek prispôsobiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false