Zobrazenie transakcií

Na stránke Transakcie môžete:

Poznámka: Ak sa vaša platba nezobrazuje na stránke Transakcie, prečítajte si viac o čakaní na aktualizáciu zostatku po platbe. Stav vašej poslednej platby sa zobrazuje na stránke Súhrn v sekcii Fakturácia.

Vyhľadanie stránky transakcií

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ozubené koliesko Nastavenia a v sekcii Nastavenia a fakturácia v stĺpci Fakturácia vyberte Súhrn.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.

Obsah stránky Transakcie

Všetky transakcie sú usporiadané podľa mesiaca od najnovšej po najstaršiu, pričom počiatočný zostatok v danom mesiaci nájdete v dolnej a konečný zasa v hornej časti stránky. Upozorňujeme, že transakcie sú vždy uvedené na základe štandardného tichomorského času (PST), aj keď máte v účte nastavené iné časové pásmo.

Nižšie uvádzame informácie, ktoré sa zobrazia pri jednotlivých transakciách.

  Stĺpec Dátum Stĺpec Popis Stĺpec Suma
Ceny

Ako obdobie sa zobrazí celý mesiac bez ohľadu na to, kedy sa reklamy zobrazili

Názov kampane a počet nahromadených kliknutí, zobrazení alebo zhliadnutí zodpovedajúcich nákladom Kladné číslo predstavujúce náklady, ktoré ste v kampani nahromadili za daný mesiac
Platby Dátum spracovania platby Typ (automatická alebo manuálna) a spôsob danej platby Záporné číslo predstavujúce sumu danej platby
Vyrovnania

Ako obdobie sa zobrazí celý mesiac bez ohľadu na to, kedy bolo príslušné vyrovnanie použité

Typ vyrovnania (napríklad kredit za nadmerné zobrazovanie alebo neplatnú aktivitu) Záporné číslo predstavujúce sumu, ktorú ste v danom mesiaci dostali na účet za typ vyrovnania
Propagácie Dátum, kedy sa promo kredit začal míňať Názov alebo typ proma

Percento (%) kreditu, ktoré sa minulo počas tohto fakturačného cyklu. Celú sumu proma nájdete na stránke Promá.

Keď bude promo kredit aktívny (čiže po splnení požiadaviek na výdavky), použije sa celá jeho suma. Až potom použijeme váš existujúci zostatok alebo vám prostredníctvom nastaveného nástroja vyúčtujeme platbu. Akýkoľvek neminutý kredit sa prenesie do nasledujúceho fakturačného cyklu, kým ho celý nepoužijete.

Dane, ak sa uplatňujú Prvý deň v mesiaci Typ a sadzba dane a celková zdanená suma Kladné alebo záporné číslo predstavujúce daň súvisiacu s nákladmi alebo vyrovnaniami
Poplatky pre konkrétnu krajinu, ak sa uplatňujú V krajinách, kde sa uplatňujú poplatky, sa ako obdobie bude zobrazovať celý mesiac bez ohľadu na to, kedy sa reklamy zobrazujú Typ, sadzba a celková suma poplatkov pre konkrétnu krajinu Kladné alebo záporné číslo predstavujúce poplatky pre konkrétnu krajinu, ktoré súvisia s nákladmi alebo vyrovnaniami
Denné náklady na úrovni kampane a účtu zobrazíte kliknutím na názov príslušnej kampane v stĺpci Popis. Prejdete tak na prehľad fakturovanej ceny, kde si môžete pozrieť denné náklady kampane za dané obdobie a denné náklady celého účtu. Prečítajte si viac o tom, ako si pozrieť denné náklady na úrovni kampane a účtu.

V závislosti od nastavenia platieb sa vám môžu na stránke Transakcie zobraziť aj ďalšie riadkové položky súvisiace s platbami.

Riadkové položky transakcií pre automatické platby

 • Naplánovaná automatická platba: v priebehu niekoľkých dní bude prostredníctvom bankového účtu uskutočnená automatická platba. Tento stav sa zobrazuje len pre účty s automatickými platbami a s bankovým účtom priradeným ako hlavný spôsob platby. Po dokončení bude platba označená ako Automatická platba.
 • Nespracovaná platba alebo Nespracovaná automatická platba: prebieha platba. Po dokončení bude platba označená ako Platba alebo Automatická platba.
 • Zamietnutá automatická platba: pokus o uskutočnenie automatickej platby bol neúspešný (ak ju napríklad vaša banka zamietla). Táto možnosť sa zobrazí iba pre zamietnutia platby kreditnou kartou. V prípade odmietnutí inkasa sa zobrazí označenie Zrušená automatická platba.
 • Zrušená automatická platba: vaša banka zrušila platbu prostredníctvom inkasa iniciovanú Googlom. Príslušná riadková položka Automatická platba sa zobrazí v prípade, že vám Google najprv pripíše peniaze na účet (sumu bude predstavovať záporné číslo). V prípade riadkovej položky Zrušená automatická platba vám Google z účtu strhne peniaze na vyrovnanie platby pôvodne pripísanej na váš účet (sumu bude predstavovať kladné číslo).
 • Neúspešná automatická platba: ide o zriedkavú situáciu, keď platba iniciovaná Googlom zlyhala na našej strane. V takom prípade sa ju pokúsime znova uskutočniť.

Riadkové položky transakcií pre manuálne platby

 • Platba: vami iniciovaná platba, ktorá bola pripísaná na váš účet.
 • Zamietnutá platba: váš pokus o uskutočnenie platby bol neúspešný, pretože vám ju banka zamietla.
 • Neúspešná platba: ide o zriedkavú situáciu, keď vami iniciovaná platba zlyhala na strane Googlu. Skúste to znova. Ak vaše pokusy o platbu stále zlyhávajú, kontaktujte podporu.
 • Vrátená platba: vami iniciovaná platba bola vrátená na kreditnú kartu alebo bankový účet. Vrátenú sumu bude predstavovať záporné číslo.

Prispôsobenie stránky Transakcie

Na stránke sa budú predvolene zobrazovať všetky transakcie za posledné tri mesiace. Filtre na prispôsobenie tohto zobrazenia nájdete v hornej časti stránky.

Podrobné alebo súhrnné zobrazenie transakcií

Tieto dve zobrazenia môžete prepínať pomocou rozbaľovacej ponuky celkom vľavo.

 • V rámci predvoleného podrobného zobrazenia transakcií sa vám zobrazia tieto informácie:

  • celkové náklady, ktoré ste v kampani za daný mesiac nahromadili;
  • všetky platby, ktoré ste v účte za daný mesiac uskutočnili;
  • všetky vyrovnania, ktoré vám v danom mesiaci prišli na účet.
 • V rámci súhrnného zobrazenia môžete naraz zobraziť celkové mesačné sumy podľa typu transakcie (napríklad mesačné súčty pre náklady, platby a vyrovnania).
Denné náklady na úrovni kampane a účtu zobrazíte kliknutím na názov príslušnej kampane v stĺpci Popis. Prejdete tak na prehľad fakturovanej ceny, kde si môžete pozrieť denné náklady kampane za dané obdobie a denné náklady celého účtu. Prečítajte si viac o tom, ako si pozrieť denné náklady na úrovni kampane a účtu.

Typ transakcie

Pomocou filtra z rozbaľovacej ponuky v strede vyberte, čo chcete zobraziť – všetky transakcie alebo len náklady, platby, vyrovnania, promá či dane.

Obdobie

Pomocou rozbaľovacej ponuky celkom vpravo filtrujte podľa mesiaca.

Ak chcete zobraziť náklady za konkrétne obdobie, obdobie stránky Kampane alebo prehľadu fakturovanej ceny môžete kedykoľvek prispôsobiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false