Wyświetlanie transakcji

Na stronie „Transakcje” możesz:

 • przeglądać wszystkie transakcje na koncie (naliczone koszty każdej kampanii, a także płatności na koncie, korekty i podatki);
 • drukować i pobierać faktury.
Uwaga: jeśli płatność nie jest uwzględniona na stronie Transakcje, dowiedz się więcej o oczekiwaniu na aktualizację salda po dokonaniu płatności. Stan ostatniej płatności jest podany na stronie Podsumowanie w sekcji „Płatności”.

Jak znaleźć stronę Transakcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia i w sekcji „Ustawienia i płatności” w kolumnie „Płatności” wybierz Podsumowanie.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje.

Zawartość strony Transakcje

Wszystkie transakcje są uporządkowane według miesięcy. Będą wyświetlane od najnowszych do najstarszych, z saldem początkowym danego miesiąca u dołu, a końcowym na górze. Pamiętaj, że informacje o transakcjach są zawsze podawane w czasie pacyficznym standardowym (PST), nawet jeśli w ustawieniach konta wybrano inną strefę czasową.

Oto co zobaczysz dla poszczególnych transakcji.

  Kolumna „Data” Kolumna „Opis” Kolumna „Kwota”
Koszty

Jako zakres dat wyświetla się cały miesiąc niezależnie od daty wyświetlenia reklam.

Nazwa kampanii i liczba naliczonych kliknięć, wyświetleń lub obejrzeń powiązanych z danym kosztem Dodatnia liczba przedstawiająca koszty naliczone w kampanii w danym miesiącu
Płatności Data przetworzenia płatności Rodzaj płatności (automatyczna lub ręczna) i forma płatności używane w płatności Ujemna liczba przedstawiająca kwotę płatności
Korekty

Jako zakres dat wyświetla się cały miesiąc niezależnie od daty danej korekty.

Typ korekty (np. „Zwrot za nadmierne wyświetlenia” lub „Nieprawidłowa aktywność”) Ujemna liczba przedstawiająca kwotę otrzymaną przez konto w ramach danego typu korekty w danym miesiącu
Promocje Data rozpoczęcia wykorzystywania kwoty promocyjnej Nazwa lub typ promocji

Odsetek wydanej kwoty promocyjnej w tym cyklu rozliczeniowym. Pełną kwotę promocyjną możesz sprawdzić na stronie Promocje.

Po aktywowaniu (tj. po spełnieniu wymogów promocji dotyczących wydatków) kwota promocyjna zostanie wykorzystana w całości, zanim zaczniemy używać środków znajdujących się na Twoim koncie lub obciążymy podaną przez Ciebie formę płatności. Wszystkie niewykorzystane środki będą przenoszone na kolejny cykl rozliczeniowy, dopóki nie wykorzystasz całej kwoty.

Podatki (w stosownych przypadkach) Pierwszy dzień miesiąca Rodzaj podatku, stawka podatku oraz całkowita kwota opodatkowania Dodatnia lub ujemna liczba przedstawiająca podatki związane z kosztami lub korektami.
Opłaty zależne od kraju (w stosownych przypadkach) W przypadku krajów, w których obowiązują opłaty, jako zakres dat wyświetla się cały miesiąc niezależnie od daty wyświetlenia reklam. Rodzaj opłaty, stawka i całkowita kwota w poszczególnych krajach Dodatnia lub ujemna liczba przedstawiająca opłaty związane z kosztami lub korektami w poszczególnych krajach
Aby wyświetlić koszty dzienne na poziomie kampanii i konta, kliknij nazwę kampanii w kolumnie „Opis”. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, w którym można wyświetlić dzienne koszty kampanii w danym okresie, a także koszty dzienne dla całego konta. Więcej informacji o wyświetlaniu kosztów dziennych na poziomie kampanii i konta

Poza tym w zależności od ustawień płatności na stronie „Transakcje” mogą być widoczne inne pozycje związane z płatnościami.

Pozycje transakcji w przypadku płatności automatycznych

 • Zaplanowana płatność automatyczna: w ciągu kilku dni zostanie wykonana automatyczna płatność z konta bankowego. Ta informacja wyświetla się tylko na kontach z płatnościami automatycznymi, mających jako podstawową metodę płatności jest ustawione konto bankowe. Zrealizowana płatność będzie widoczna jako Płatność automatyczna.
 • Płatność oczekująca lub Oczekująca płatność automatyczna: płatność jest w trakcie realizacji. Zrealizowana płatność będzie widoczna jako Płatność lub Płatność automatyczna.
 • Odrzucona płatność automatyczna: próba dokonania płatności automatycznej nie powiodła się, np. z powodu jej odrzucenia przez bank. Ta informacja będzie wyświetlana tylko w przypadkach odrzucenia kart kredytowych. Kiedy polecenie zapłaty zostanie odrzucone, wyświetli się komunikat Płatność automatyczna anulowana.
 • Anulowana płatność automatyczna: próba realizacji polecenia zapłaty przez Google została anulowana przez Twój bank. Przy płatności, w której przypadku pierwszy raz pieniądze wpłynęły na Twoje konto, pojawi się odpowiednia pozycja „Płatność automatyczna” (kwota będzie liczbą ujemną). W przypadku pozycji Płatność automatyczna anulowana obciążymy Twoje konto, aby wyrównać płatność, która została wcześniej na nie przekazana (kwota będzie liczbą dodatnią).
 • Niezrealizowana płatność automatyczna: taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i oznacza, że próba zrealizowania płatności przez Google nie powiodła się po naszej stronie. Spróbujemy zrealizować płatność jeszcze raz.

Pozycje transakcji w przypadku płatności ręcznych

 • Płatność: Płatność dokonana przez Ciebie, która została uwzględniona na koncie.
 • Płatność odrzucona: Próba realizacji płatności nie powiodła się, ponieważ została odrzucona przez bank.
 • Niezrealizowana płatność: taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i oznacza, że próba zrealizowania przez Ciebie płatności nie powiodła się po stronie Google. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z działem pomocy.
 • Płatność zwrócona: płatność dokonana przez Ciebie została zwrócona na Twoją kartę kredytową lub konto bankowe. Zwrócona kwota będzie wyświetlana jako liczba ujemna.

Dostosowywanie strony Transakcje

Domyślnie strona obejmuje wszystkie transakcje z ostatnich 3 miesięcy. U góry strony znajdują się filtry dostosowujące widok.

Szczegółowy widok transakcji” i „Widok podsumowania

Możesz przełączać się między tymi widokami za pomocą menu po lewej stronie.

 • W domyślnym „Szczegółowym widoku transakcji” możesz zobaczyć:

  • łączne koszty naliczone przez każdą kampanię w ciągu miesiąca;
  • każdą płatność zrealizowaną na Twoim koncie w tym miesiącu;
  • każdą korektę wprowadzoną na Twoim koncie w tym miesiącu.
 • „Widok podsumowania” daje Ci szybki wgląd w łączne kwoty miesięczne pogrupowane według typu transakcji (np. miesięczne sumy kosztów, płatności i korekt).
Aby wyświetlić koszty dzienne na poziomie kampanii i konta, kliknij nazwę kampanii w kolumnie „Opis”. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, w którym można wyświetlić dzienne koszty kampanii w danym okresie, a także koszty dzienne dla całego konta. Więcej informacji o wyświetlaniu kosztów dziennych na poziomie kampanii i konta

Typ transakcji

Filtruj przy użyciu środkowego menu, aby wyświetlić wszystkie transakcje lub tylko koszty, płatności, korekty, promocje lub podatki.

Zakres dat

Filtruj według miesiąca przy użyciu menu z prawej strony.

Jeśli chcesz wyświetlić koszty dla określonego zakresu dat, zawsze możesz dostosować zakres dat dla strony „Kampanie” lub dla raportu rozliczonych kosztów.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false