Wyświetlanie transakcji

Uwaga: informacje w tym artykule dotyczą tylko klientów korzystających z fakturowania miesięcznego. Jeśli dokonujesz ręcznych przedpłat na konto lub Twoje opłaty są naliczane automatycznie, przeczytaj artykuł Nowa strona „Podsumowanie płatności”.

Na stronie „Transakcje” możesz wykonywać takie działania:

 • przeglądać wszystkie transakcje na koncie (naliczone koszty każdej kampanii, a także płatności na koncie, korekty i podatki);
 • drukować i pobierać faktury.

Jak znaleźć stronę „Transakcje”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia i ustawienia Ustawienia, a potem w kolumnie „Płatności” kliknij Transakcje.

Zawartość strony Transakcje

Wszystkie transakcje są uporządkowane według miesięcy. Będą wyświetlane od najnowszych do najstarszych, z saldem początkowym danego miesiąca u dołu, a końcowym na górze. Pamiętaj, że informacje o transakcjach są zawsze podawane w czasie pacyficznym standardowym (PST) nawet wtedy, gdy w ustawieniach konta wybrana jest inna strefa czasowa.

Oto co zobaczysz dla poszczególnych transakcji.

  Kolumna „Data” Kolumna „Opis” Kolumna „Kwota”
Koszty Jako zakres dat wyświetla się cały miesiąc niezależnie od daty wyświetlenia reklam. Nazwa kampanii i liczba naliczonych kliknięć, wyświetleń lub obejrzeń powiązanych z danym kosztem Dodatnia liczba wskazująca koszty naliczone w kampanii w danym miesiącu
Korekty Jako zakres dat wyświetla się cały miesiąc niezależnie od daty danej korekty. Typ korekty (np. „Zwrot za nadmierne wyświetlenia” lub „Nieprawidłowa aktywność”). W przypadku nieprawidłowej aktywności wyświetlamy też dodatkowe informacje. Obejmują one numer oryginalnej faktury, pierwotny miesiąc korzystania z usługi, numer zamówienia, nazwę budżetu konta oraz nazwę kampanii, w której pierwotnie wystąpił nieprawidłowy ruch. Ujemna liczba oznacza kwotę, jaką przekazaliśmy na konto w ramach określonego typu korekty w danym miesiącu
Promocje Data rozpoczęcia wykorzystywania kwoty promocyjnej Nazwa lub typ promocji

Odsetek wydanej kwoty promocyjnej w tym cyklu rozliczeniowym. Pełną kwotę promocyjną możesz sprawdzić na stronie Promocje.

Po aktywowaniu (tj. po spełnieniu wymogów promocji dotyczących wydatków) kwota promocyjna zostanie wykorzystana w całości, zanim zaczniemy używać środków znajdujących się na Twoim koncie lub obciążymy podaną przez Ciebie formę płatności. Wszystkie niewykorzystane środki będą przenoszone na kolejny cykl rozliczeniowy, dopóki nie wykorzystasz całej kwoty.

Podatki (w stosownych przypadkach) Pierwszy dzień miesiąca Rodzaj podatku, stawka podatku oraz całkowita kwota opodatkowania Dodatnia lub ujemna liczba wskazująca podatki związane z kosztami bądź korektami
Opłaty zależne od kraju (jeśli obowiązują), widoczne w sekcji Koszty W przypadku krajów, w których obowiązują opłaty, jako zakres dat wyświetla się cały miesiąc niezależnie od daty pojawienia się reklam. Rodzaj opłaty, stawka i całkowita kwota w poszczególnych krajach Dodatnia lub ujemna liczba wskazująca opłaty związane z kosztami bądź korektami w poszczególnych krajach
Aby wyświetlić koszty dzienne na poziomie kampanii i konta, kliknij nazwę kampanii w kolumnie „Opis”. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, w którym można wyświetlić dzienne koszty kampanii w danym okresie, a także koszty dzienne dla całego konta. Więcej informacji o wyświetlaniu kosztów dziennych na poziomie kampanii i konta

Poza tym w zależności od ustawień płatności na stronie „Transakcje” mogą być widoczne inne pozycje związane z płatnościami.

Dostosowywanie strony Transakcje

Domyślnie strona ta obejmuje wszystkie transakcje z ostatnich 3 miesięcy. U góry strony znajdują się filtry dostosowujące widok.

Szczegółowy widok transakcji” i „Widok podsumowania

Między tymi widokami możesz się przełączać za pomocą menu po lewej stronie.

 • W domyślnym „Szczegółowym widoku transakcji” możesz zobaczyć:
  • łączne koszty naliczone przez każdą kampanię w ciągu miesiąca,
  • każdą płatność zrealizowaną na Twoim koncie w tym miesiącu,
  • każdą korektę wprowadzoną na Twoim koncie w tym miesiącu.
 • „Widok podsumowania” daje Ci szybki wgląd w łączne kwoty miesięczne pogrupowane według typu transakcji (np. miesięczne sumy kosztów, płatności i korekt).
Aby wyświetlić koszty dzienne na poziomie kampanii i konta, kliknij nazwę kampanii w kolumnie „Opis”. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, w którym można wyświetlić dzienne koszty kampanii w danym okresie, a także koszty dzienne dla całego konta. Więcej informacji o wyświetlaniu kosztów dziennych na poziomie kampanii i konta

Typ transakcji

Filtruj przy użyciu środkowego menu, aby wyświetlić wszystkie transakcje lub tylko koszty, płatności, korekty, promocje lub podatki.

Zakres dat

Filtrować według miesiąca możesz, korzystając z menu po prawej stronie.

Jeśli chcesz wyświetlić koszty dla określonego zakresu dat, zawsze możesz dostosować zakres dat dla strony „Kampanie” lub dla raportu rozliczonych kosztów.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false