Wyświetlanie transakcji

Na stronie „Transakcje” możesz:

 • Przeglądać wszystkie transakcje na koncie (naliczone koszty każdej kampanii, a także płatności na koncie, korekty i podatki)
 • Drukować lub pobierać faktury

Jak znaleźć stronę Transakcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.

 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” wybierz Rozliczenia i płatności.

 3. W menu po lewej stronie kliknij Transakcje

Zawartość strony Transakcje

Wszystkie transakcje są uporządkowane według miesięcy. Będą wyświetlane od najnowszych do najstarszych, z saldem początkowym danego miesiąca u dołu, a końcowym na górze. Pamiętaj, że informacje o transakcjach są zawsze podawane w czasie pacyficznym standardowym (PST), nawet jeśli w ustawieniach konta wybrano inną strefę czasową. 

Oto co zobaczysz dla poszczególnych transakcji. 

  Kolumna „Data” Kolumna „Opis” Kolumna „Kwota”
Koszty Zakres dat, w którym kampania wyświetliła reklamy i naliczyła koszty. Na przykład w maju: jeśli pierwszym dniem naliczania kosztów w kampanii był 5 maja, a ostatnim dniem był 27 maja, zobaczysz zakres 5–27 maja 2018 roku. Nazwa kampanii i liczba naliczonych kliknięć, wyświetleń lub obejrzeń odpowiadających kosztowi Dodatnia liczba przedstawiająca koszty naliczone w kampanii w danym miesiącu
Płatności Data przetworzenia płatności Rodzaj płatności (automatyczna lub ręczna) i forma płatności używane w płatności Ujemna liczba przedstawiająca kwotę płatności
Korekty Zakres dat, w którym konto otrzymało korekty określonego typu. Jeśli na przykład otrzymano 3 zwroty za nadmierne wyświetlenia w dniach 4, 12 i 31 maja, zakresem dat będzie 4–31 maja 2018 roku. Typ korekty (np. „Zwrot za nadmierne wyświetlenia” lub „Nieprawidłowa aktywność”) Ujemna liczba przedstawiająca kwotę otrzymaną przez konto w ramach danego typu korekty w danym miesiącu
Podatki (w stosownych
przypadkach)
Zakres dat, w którym konto było opodatkowane Rodzaj podatku, stawka podatku oraz całkowita kwota opodatkowania Dodatnia liczba przedstawiająca podatek naliczony na konto

 

Aby wyświetlić koszty dzienne na poziomie kampanii i konta, kliknij nazwę kampanii w kolumnie „Opis”. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, w którym można wyświetlić koszty dzienne kampanii w danym okresie, a także koszty dzienne dla całego konta. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu kosztów dziennych.

Poza tym, w zależności od ustawień płatności na stronie „Transakcje”, mogą być widoczne inne pozycje transakcji związane z płatnościami. 

Pozycje transakcji w przypadku płatności automatycznych 

 • Zaplanowana płatność automatyczna: w ciągu kilku dni zostanie wykonana automatyczna płatność z konta bankowego. Ta informacja wyświetla się tylko na kontach z płatnościami automatycznymi, mających jako podstawową metodę płatności jest ustawione konto bankowe. Zrealizowana płatność będzie widoczna jako Płatność automatyczna.
 • Płatność oczekująca lub Oczekująca płatność automatyczna: płatność jest w trakcie realizacji. Zrealizowana płatność będzie widoczna jako Płatność lub Płatność automatyczna.
 • Odrzucona płatność automatyczna: Próba dokonania płatności automatycznej nie powiodła się, np. z powodu jej odrzucenia przez bank. Ta informacja wyświetli się tylko w przypadku odrzucenia karty kredytowej. Kiedy polecenie zapłaty zostanie odrzucone, wyświetli się komunikat Płatność automatyczna anulowana.
 • Płatność automatyczna anulowana: próba realizacji polecenia zapłaty przez Google została anulowana przez Twój bank. Tam, gdzie pierwszy raz pieniądze wpłynęły na Twoje konto, pojawi się odpowiednia pozycja Płatność automatyczna (kwota będzie liczbą ujemną). W przypadku pozycji Płatność automatyczna anulowana obciążymy Twoje konto, aby wyrównać płatność, która została wcześniej na nie przekazana (kwota będzie liczbą dodatnią).
 • Niezrealizowana płatność automatyczna: taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i oznacza, że próba zrealizowania płatności przez Google nie powiodła się po naszej stronie. Spróbujemy zrealizować płatność jeszcze raz.

Pozycje transakcji w przypadku płatności ręcznych

 • Płatność: Płatność dokonana przez Ciebie, która została uwzględniona na koncie. 
 • Płatność odrzucona: Próba realizacji płatności nie powiodła się, ponieważ została odrzucona przez bank.
 • Niezrealizowana płatność: taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i oznacza, że próba zrealizowania przez Ciebie płatności nie powiodła się po stronie Google. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z działem pomocy. 
 • Płatność zwrócona: płatność dokonana przez Ciebie została zwrócona na Twoją kartę kredytową lub konto bankowe. Zwrócona kwota będzie wyświetlana jako liczba ujemna.

Dostosowywanie strony Transakcje

Domyślnie strona obejmuje wszystkie transakcje z ostatnich 3 miesięcy.  U góry strony znajdują się filtry dostosowujące widok.

Szczegółowy widok transakcji” i „Widok podsumowania

Możesz przełączać się między tymi widokami za pomocą menu po lewej stronie.

 • W domyślnym „Szczegółowym widoku transakcji” możesz zobaczyć:

  • łączne koszty naliczone przez każdą kampanię w ciągu miesiąca; 
  • każdą płatność zrealizowaną na Twoim koncie w tym miesiącu;
  • każdą korektę wprowadzoną na Twoim koncie w tym miesiącu.
 • „Widok podsumowania” daje Ci szybki wgląd w łączne kwoty miesięczne pogrupowane według typu transakcji (np. miesięczne sumy kosztów, płatności i korekt). 
Aby wyświetlić koszty dzienne na poziomie kampanii i konta, kliknij nazwę kampanii w kolumnie „Opis”. Spowoduje to otwarcie raportu rozliczonych kosztów, w którym można wyświetlić koszty dzienne kampanii w danym okresie, a także koszty dzienne dla całego konta. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu kosztów dziennych.

Typ transakcji

Filtruj, aby wyświetlić wszystkie transakcje lub tylko koszty, płatności, korekty lub podatki, przy użyciu środkowego menu.

Zakres dat

Filtruj według miesiąca przy użyciu menu z prawej strony.  

Jeśli chcesz wyświetlić koszty dla określonego zakresu dat, zawsze możesz dostosować zakres dat dla strony Kampanie lub dla raportu rozliczonych kosztów.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem