Se transaksjoner

På «Transaksjoner»-siden kan du

 • gjennomgå alle kontotransaksjonene dine (kostnadene påløpt i de enkelte kampanjene samt betalinger, justeringer og avgifter knyttet til kontoen din)
 • skrive ut eller laste ned fakturaer
Merk: Hvis en betaling ikke vises på «Transaksjoner»-siden, kan du finne ut mer om hvor lenge du må vente på at saldoen skal oppdateres etter betalinger. Statusen for den siste betalingen din vises på sammendragssiden, under «Fakturering».

Slik finner du «Transaksjoner»-siden

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet Innstillinger, og velg Sammendrag i «Fakturering»-kolonnen under «Innstillinger og fakturering».
 3. Klikk på Transaksjoner på menyen til venstre.

Dette finner du på Transaksjoner-siden

Alle transaksjonene dine er organisert etter måned, i omvendt kronologisk rekkefølge. Månedens startsaldo finner du nederst på siden, og sluttsaldoen er plassert øverst. Vær oppmerksom på at alle transaksjoner er registrert i henhold til Pacific Standard Time (PST), selv om du har valgt en annen tidssone i kontoen din.

Nedenfor har vi listet opp hvilken informasjon du kan se om de ulike transaksjonene.

  Dato-kolonne Beskrivelse-kolonne Beløp-kolonne
Kostnader

Datoperioden viser hele måneden, uavhengig av når annonsene ble levert.

Her finner du kampanjenavnet og antallet oppnådde klikk, visninger eller avspillinger som kostnadene påløp på grunn av. Dette er et positivt tall som viser til kostnadene som påløp kampanjen i det aktuelle tidsrommet.
Betalinger Her får du se datoen da betalingen ble behandlet. Her oppgis betalingstypen (automatisk kontra manuell) og betalingsmåten brukt ved den aktuelle betalingen. Dette er et negativt tall som indikerer betalingsbeløpet.
Justeringer

Datoperioden viser hele måneden, uavhengig av når den spesifikke justeringen ble tatt i bruk.

Her oppgis justeringstypen (f.eks. «Ugyldig aktivitet» eller «Kreditt ved budsjettoverskridelse»). Dette er et negativt tall som indikerer beløpet kontoen ble godskrevet med i forbindelse med en justeringstype i den aktuelle måneden.
Kampanjer Datoen da markedsføringskreditten ble tatt i bruk Kampanjenavn eller -type

Dette er prosentandelen (%) av kreditten som ble brukt i denne faktureringssyklusen. Du kan se markedsføringskreditten i sin helhet på Kampanjer-siden.

Når markedsføringskreditten er aktiv (altså etter at forbrukskravet er innfridd), brukes den opp før den eksisterende balansen din – eller betalingsmåten du har registrert – blir belastet. Gjenstående kreditt overføres til den neste faktureringssyklusen frem til hele kreditten er brukt opp.

Avgifter (hvis det er aktuelt) Den første dagen i måneden Avgiftstype og -sats samt totalbeløpet som ble trukket Dette er et positivt eller negativt tall som viser til avgiftene pålagt kostnader eller justeringer.
Landsspesifikke avgifter (hvis det er aktuelt) I land der det påløper avgifter, viser datoperioden hele måneden, uavhengig av når annonsene leveres. Avgiftstype og -sats samt totalbeløp Dette er et positivt eller negativt tall som viser de landsspesifikke gebyrene forbundet med kostnader eller justeringer.
Slik kan du se daglige kostnader på kampanje- og kontonivå: Klikk på navnet på den aktuelle kampanjen i «Beskrivelse»-kolonnen. Nå åpnes rapporten om de fakturerte kostnadene dine. I den kan du se de daglige kostnadene som påløp kampanjen over en gitt periode, samt de daglige kostnadene i kontoen i sin helhet. Finn ut mer om hvordan du kan se daglige kostnader på kampanje- og kontonivå

Du kan i tillegg kanskje også se andre betalingsrelaterte ordrelinjer på Transaksjoner-siden din, men dette avhenger av betalingsinnstillingene du bruker.

Ordrelinjer for transaksjoner som er automatiske betalinger

 • Automatisk betaling er planlagt: En automatisk betaling fra bankkontoen din kjøres i løpet av de neste dagene. Denne statusen vises bare for kontoer der automatisk innbetaling er valgt, og der en bankkonto er angitt som primær betalingsmåte. Så fort betalingen er kjørt, vises den som «Automatisk betaling».
 • Betaling eller automatisk betaling venter: Dette indikerer at en betaling er igangsatt. Så fort betalingen er kjørt, vises den som «Betaling» eller «Automatisk betaling».
 • Automatisk betaling er avvist: Det ble igangsatt en automatisk betaling, men transaksjonen gikk ikke gjennom, for eksempel fordi banken din avviste den. Dette vises bare for avviste kredittkort. Når direkte belastninger avvises, vises «Automatisk betaling ble avvist».
 • Automatisk betaling er kansellert: Google igangsatte en betaling via direkte belastning, men transaksjonen ble avvist av banken din. Du får se en tilsvarende ordrelinje for den automatiske betalingen der Google først krediterer kontoen din (vises som et negativt beløp). Når ordrelinjen for den automatiske betalingen er kansellert, debiterer Google kontoen for å utligne betalingen som opprinnelig ble kreditert kontoen din (vises som et positivt beløp).
 • Automatisk betaling gikk ikke gjennom: Dette skjer svært sjelden, og det betyr at en betaling Google igangsatte, ikke kunne fullføres på grunn av et problem på vår side. Hvis dette skjer, prøver vi å kjøre betalingen på nytt.

Ordrelinjer for transaksjoner som er manuelle innbetalinger

 • Betaling: Dette er en betaling du har igangsatt, som er registrert i kontoen din.
 • Betaling avvist: Du igangsatte en betaling, men transaksjonen ble avvist av banken din.
 • Betaling gikk ikke gjennom: Dette skjer svært sjelden, og det betyr at en betaling du igangsatte, ikke gikk gjennom på Googles side. Prøv på nytt. Hvis betalingsproblemet vedvarer, må du kontakte brukerstøtten.
 • Betaling refundert: En betaling du igangsatte, ble refundert det aktuelle kredittkortet eller den aktuelle bankkontoen. Det refunderte beløpet vises som et negativt beløp.

Sånn kan du tilpasse innholdet på Transaksjoner-siden

På denne siden får du som standard se alle transaksjonene fra de siste tre månedene. Med filtrene øverst på siden kan du tilpasse visningen.

«Detaljert transaksjonsoversikt» eller «Sammendragsvisning»

Du kan bytte mellom disse visningene via rullegardinmenyen helt til venstre.

 • I «Detaljert transaksjonsoversikt» – som er standardvisningen – kan du se denne informasjonen:

  • de totale kostnadene påløpt de enkelte kampanjene i løpet av en måned
  • alle betalingene utført via kontoen din i løpet av den aktuelle måneden
  • alle justeringene gjort i kontoen i løpet av den aktuelle måneden
 • I sammendragsvisningen kan du enkelt se det totale månedsbeløpet per transaksjonstype (f.eks. totale månedlige kostnader, betalingsbeløp og justeringsbeløp).
Slik kan du se daglige kostnader på kampanje- og kontonivå: Klikk på navnet på den aktuelle kampanjen i «Beskrivelse»-kolonnen. Nå åpnes rapporten om de fakturerte kostnadene dine. I den kan du se de daglige kostnadene som påløp kampanjen over en gitt periode, samt de daglige kostnadene i kontoen i sin helhet. Finn ut mer om hvordan du kan se daglige kostnader på kampanje- og kontonivå

Transaksjonstype

Via den midterste rullegardinmenyen kan du filtrere for å få se alle transaksjonene dine eller bare kostnadene, betalingene, justeringene, kampanjene eller avgiftene dine.

Datoperiode

Filtrer etter måned via rullegardinmenyen helt til høyre.

Hvis du vil se kostnadene påløpt i løpet av en bestemt datoperiode, kan du tilpasse datoperioden det tas utgangspunkt i, henholdsvis på Kampanjer-siden din eller i Fakturert kostnad-rapporten din.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt