Uw transacties bekijken

Op de pagina Transacties kunt u:

 • alle transacties in uw account controleren (de kosten die voor elke campagne zijn gemaakt, evenals de betalingen, correcties en belastingen voor uw account),
 • facturen afdrukken of downloaden.

De pagina met uw Transacties vinden

 1. Log in op uw Google Ads-account.

 2. Klik op het gereedschapspictogram en kies Facturering en betaling bij 'Instellen'.

 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Transacties

Wat er op de pagina met uw Transacties staat

Al uw transacties zijn ingedeeld op maand en worden weergegeven van nieuwste tot oudste, met het beginsaldo van de maand onderaan en het eindsaldo bovenaan. Houd er rekening mee dat transacties altijd staan vermeld in Pacific Standard Time (PST), zelfs als uw account is ingesteld op een andere tijdzone. 

Dit is wat u ziet voor verschillende transacties. 

  Kolom Datum Kolom Beschrijving Kolom Bedrag
Kosten Periode waarin een campagne advertenties heeft weergegeven en kosten heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, voor mei, als de eerste dag dat uw campagne kosten heeft gemaakt 5 mei was en de laatste dag 27 mei, ziet u 5 - 27 mei 2018. Campagnenaam en aantal gegenereerde klikken, vertoningen of weergaven dat met de overeenkomstige kosten overeenkomt Een positief getal ten bedrage van de kosten die de campagne in die maand heeft gemaakt
Betalingen Verwerkingsdatum betaling Betalingstype (automatisch of handmatig) en betaalmethode die voor een betaling is gebruikt Een negatief getal ten bedrage van het betalingsbedrag
Correcties Periode waarin het account correcties van een specifiek type heeft ontvangen. Als u bijvoorbeeld op 4, 12 en 31 mei drie kredieten voor overweergave heeft ontvangen, wordt de periode weergegeven als 4 - 31 mei 2018. Type correctie (bijvoorbeeld 'Krediet voor overweergave' of 'Ongeldige activiteit') Een negatief getal ten bedrage van het ontvangen bedrag voor een type correctie in die maand
Belastingen, indien
van toepassing
Periode dat het account werd belast Type belasting, belastingtarief en totaalbedrag van belasting Een positief getal ten bedrage van de belasting die van het account is afgeschreven

 

Als u de dagelijkse kosten op campagne- en accountniveau wilt bekijken: klik op de campagnenaam in de kolom Beschrijving. Hiermee gaat u naar uw rapport 'Gefactureerde kosten', waar u de dagelijkse kosten voor de campagne over een bepaalde periode kunt bekijken, evenals de dagelijkse kosten voor het hele account. Meer informatie over de weergave van dagelijkse kosten.

Afhankelijk van uw betalingsinstellingen ziet u mogelijk andere betalingsgerelateerde regelitems op uw pagina Transacties. 

Transactieregelitems voor automatische betalingen 

 • Automatische betaling gepland: In de komende dagen vindt een automatische betaling via een bankrekening plaats. Deze status wordt alleen weergegeven voor accounts die zijn ingesteld op automatische betalingen via een bankrekening die als primaire betaalmethode is toegewezen. Nadat de betaling is voltooid, wordt deze weergegeven als 'Automatische betaling'.
 • 'Betaling in behandeling' of 'Automatische betaling in behandeling': Er is een betaling onderweg. Zodra de betaling is voltooid, wordt deze weergegeven als 'Betaling' of 'Automatische betaling'.
 • Automatische betaling geweigerd: Een automatische betaling is mislukt, bijvoorbeeld omdat uw bank de betaling heeft geweigerd. Dit wordt alleen weergegeven voor weigeringen van creditcards. Voor geweigerde betalingen via automatische incasso wordt 'Automatische betaling geannuleerd' weergegeven.
 • Automatische betaling geannuleerd: Een automatische incasso die is uitgevoerd door Google, is geannuleerd door uw bank. U ziet een bijbehorend regelitem 'Automatische betaling' waarbij we het geld eerst op uw account bijschrijven (het bedrag wordt als een negatief getal weergegeven). Met het regelitem 'Automatische betaling geannuleerd' schrijven we een bedrag van uw account af om het bedrag dat in eerste instantie op uw account was bijgeschreven, te verrekenen (het bedrag wordt als een positief getal weergegeven).
 • Automatische betaling mislukt: Dit gebeurt bijna nooit en betekent dat een door Google verrichte betaling is mislukt aan de kant van Google. Als dit gebeurt, proberen we de betaling opnieuw uit te voeren.

Transactieregelitems voor handmatige betalingen

 • Betaling: Een door u uitgevoerde betaling die op uw account is toegepast. 
 • Betaling geweigerd: Een betaling die u heeft geprobeerd uit te voeren maar die niet is gelukt omdat uw bank de betaling heeft geweigerd.
 • Betaling mislukt: Dit gebeurt bijna nooit en betekent dat een betaling die u heeft gedaan, is mislukt aan de kant van Google. Probeer het opnieuw. Als uw betalingen blijven mislukken, neemt u contact op met support. 
 • Betaling terugbetaald: Een betaling die u heeft uitgevoerd, is terugbetaald op uw creditcard of bankrekening. Het terugbetaalde bedrag wordt als een negatief getal weergegeven.

De pagina met uw Transacties aanpassen

De pagina toont standaard alle transacties van de afgelopen drie maanden.  Aan de bovenkant van de pagina staan filters waarmee u de weergave kunt aanpassen.

Gedetailleerde transactieweergave of Overzichtsweergave

U kunt schakelen tussen deze weergaven met het meest linkse dropdownmenu.

 • In de standaard Transactieweergave ziet u het volgende:

  • Totale kosten die elke campagne gedurende een maand heeft gegenereerd. 
  • Elke betaling die gedurende die maand met uw account is gedaan.
  • Elke correctie die gedurende die maand in uw account is gedaan.
 • In de Overzichtsweergave ziet u in één oogopslag de totale maandelijkse bedragen per transactietype (bijvoorbeeld maandelijkse totalen voor kosten, betalingen en correcties). 
Als u de dagelijkse kosten op campagne- en accountniveau wilt bekijken: klik op de campagnenaam in de kolom Beschrijving. Hiermee gaat u naar uw rapport 'Gefactureerde kosten', waar u de dagelijkse kosten voor de campagne over een bepaalde periode kunt bekijken, evenals de dagelijkse kosten voor het hele account. Meer informatie over de weergave van dagelijkse kosten.

Transactietype

Gebruik het middelste dropdownmenu om te filteren op alle transacties, of alleen op kosten, betalingen, correcties of belastingen.

Periode

Filter op maand met het meest rechtse dropdownmenu.  

Als u de kosten voor een bepaalde periode wilt bekijken, kunt u altijd de periode aanpassen voor uw pagina Campagnes of voor uw rapport 'Gefactureerde kosten'.

Gerelateerde links

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen