Darījumu skatīšana

Lapā “Darījumi” varat veikt tālāk minētās darbības.

Piezīme. Ja jūsu maksājums nav atspoguļots lapā “Darījumi”, uzziniet vairāk par konta atlikuma atjaunināšanai nepieciešamo laiku pēc maksājuma veikšanas. Jūsu pēdējā maksājuma statuss ir redzams lapas “Kopsavilkums” sadaļā “Norēķini”.

Darījumu lapas atrašana

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.

 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” izvēlieties Kopsavilkums.

 3. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Darījumi.

Lapas “Darījumi” saturs

Visi jūsu darījumi ir sakārtoti pēc mēneša un tiek parādīti secībā no jaunākajiem līdz vecākajiem; apakšā ir redzama mēneša sākuma bilance, bet augšā — beigu bilance. Ņemiet vērā, ka darījumu dati vienmēr tiek atspoguļoti pēc Klusā okeāna piekrastes joslas laika (Pacific Standard Time — PST), pat ja kontā ir iestatīta cita laika josla.

Tālāk ir minēta informācija, kas tiks parādīta par dažādiem darījumiem.

  Sleja “Datums” Sleja “Apraksts” Sleja “Summa”
Izmaksas Datumu diapazons, kurā kampaņa parādīja reklāmas un izveidojās izmaksas. Piemēram, par maiju, ja pirmā diena, no kuras jūsu kampaņa sāka uzkrāt izmaksas, ir 5. maijs, bet pēdējā — 27. maijs, jūs redzēsiet 2018. gada 5.–27. maijā uzkrātās izmaksas. Kampaņas nosaukums un uzkrāto klikšķu, seansu vai skatījumu skaits, kas atbilst izmaksām Pozitīvs skaitlis, kas rāda kampaņas izmaksas konkrētajā mēnesī
Maksājumi Maksājuma apstrādes datums Maksājuma veids (automātisks vai manuāls) un maksājuma metode, kas tika izmantota pēdējam maksājumam Negatīvs skaitlis, kas rāda maksājuma summu
Korekcijas Datumu diapazons, kurā kontā tika veiktas konkrēta veida korekcijas. Piemēram, ja jūs saņēmāt 3 virsbudžeta kredītus 4., 12. un 31. maijā, parādītais datumu diapazons būtu 2018. gada 4.–31. maijs. Korekcijas veids (piemēram, “Virsbudžeta kredīts” vai “Nederīga darbība”) Negatīvs skaitlis, kas rāda mēneša laikā kontā saņemto apjomu konkrētajam korekcijas veidam
Akcijas Akcijas aktivizēšanas datums Akcijas nosaukums vai veids

Jūsu kredīta procentuālā daļa (%), kas iztērēta šajā norēķinu ciklā. Pilnu savas akcijas summu varat atrast lapā “Akcijas”.

Pēc reklāmas kredīta aktivizēšanas (tas ir, pēc tam, kad būs izpildītas prasības par akcijas tēriņiem) tas tiks izmantots pilnībā, pirms mēs izmantosim jūsu esošo atlikumu vai iekasēsim samaksu no jūsu rīcībā esošajiem maksāšanas līdzekļiem. Neizlietotais kredīts tiks pārnests uz nākamo norēķinu ciklu līdz tā pilnīgai izmantošanai.

Nodokļi, ja
piemērojami
Datumu diapazons, kurā konts tika aplikts ar nodokli Nodokļa veids, nodokļa likme un kopējā nodokļa summa Pozitīvs vai negatīvs skaitlis, kas rāda ar izmaksām vai korekcijām saistīto nodokli
Valsts noteiktā maksa, ja piemērojama Datumu diapazons, kad tika rādītas konkrētas kampaņas reklāmas un tika uzkrātas izmaksas valstī, kurā tiek piemērota maksa Valsts noteiktās maksas veids, likme un kopējā summa Pozitīvs vai negatīvs skaitlis, kas rāda ar izmaksām vai korekcijām saistīto valsts noteikto maksu
Lai skatītu dienas izmaksas kampaņas un konta līmenī, noklikšķiniet uz kampaņas nosaukuma slejā “Apraksts”. Tiks atvērts rēķinā norādītās maksas pārskats, kurā varat skatīt kampaņas dienas izmaksas attiecīgajā laika periodā, kā arī visa konta dienas izmaksas. Uzziniet vairāk par dienas izmaksu skatīšanu.

Turklāt atkarībā no maksājumu iestatījuma jūsu lapā “Darījumi” var tikt parādīti arī citi ar maksājumiem saistīti rindu elementi.

Darījumu rindu elementi automātiskajiem maksājumiem

 • Automātiskais maksājums ieplānots: automātiskais bankas konta maksājums, kas tiks veikts dažu nākamo dienu laikā. Šis statuss tiek rādīts tikai kontos, kuros automātiskais maksājums no bankas konta ir iestatīts kā primārais maksājuma veids. Kad maksājums būs veikts, tas tiks parādīts kā “Automātiskais maksājums”.
 • Maksājums tiek apstrādāts vai automātiskais maksājums tiek apstrādāts: maksājums ir procesā. Kad maksājums būs veikts, tas tiks parādīts kā “Maksājums” vai “Automātiskais maksājums”.
 • Automātiskais maksājums noraidīts: nesekmīgs automātiskā maksājuma izpildes mēģinājums, piemēram, banka noraidīja šo maksājumu. Šāds paziņojums tiks rādīts tikai noraidītas kredītkartes gadījumā. Tiešā debeta noraidīšanas gadījumā tiks rādīts paziņojums “Automātiskais maksājums atcelts”.
 • Automātiskais maksājums atcelts: banka atcēla Google sāktu tiešā debeta maksājumu. Vietā, kur norādīts, kad Google sistēma pirmo reizi ieskaitījusi naudu jūsu kontā, būs redzams atbilstošs automātiskā maksājuma rindas elements (summa būs redzama kā negatīvs skaitlis). Ja tiks rādīts rindas elements “Automātiskais maksājums atcelts”, Google debetēs jūsu kontu, izlīdzinot maksājumu, kas sākotnēji tika ieskaitīts jūsu kontā (summa būs redzama kā pozitīvs skaitlis).
 • Neizdevies automātiskais maksājums: šāda informācija tiek rādīta ļoti reti, un tā nozīmē, ka Google sāktais maksājums neizdevās Google dēļ. Šādā gadījumā mēģināsim vēlreiz veikt maksājumu.

Darījumu rindu elementi manuāliem maksājumiem

 • Maksājums: jūsu kontā ir veikts jūsu sākts maksājums.
 • Maksājums noraidīts: jūsu veiktais maksājums bija nesekmīgs, jo banka to noraidīja.
 • Neizdevies maksājums: šāda informācija tiek parādīta ļoti reti, un tā nozīmē, ka jūsu sāktais maksājums neizdevās Google dēļ. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Ja maksājumu joprojām neizdodas veikt, sazinieties ar atbalsta dienestu.
 • Maksājums ir atmaksāts: jūsu sāktais maksājums tika atmaksāts jūsu kredītkartes vai bankas kontā. Atmaksātā summa tiks parādīta kā negatīvs skaitlis.

Lapas “Darījumi” pielāgošana

Pēc noklusējuma lapā tiks rādīti visi pēdējo trīs mēnešu laikā veiktie darījumi. Lapas augšdaļā ir skata pielāgošanai paredzētie filtri.

Detalizētais darījumu skats” vai “Kopsavilkuma skats

Varat pārslēgties starp šiem skatiem, izmantojot nolaižamo izvēlni kreisajā malā.

 • Noklusējuma detalizētajā darījumu skatā ir parādīta šāda informācija:

  • katras kampaņas kopējās uzkrātās izmaksas mēneša laikā;
  • visi jūsu kontā veiktie maksājumi šī mēneša laikā;
  • visas jūsu kontā veiktās korekcijas šī mēneša laikā.
 • Kopsavilkuma skatā ir uzskatāmi parādītas kopējās mēneša summas pēc darījuma veida (piemēram, mēneša kopējās izmaksas, maksājumi un korekcijas).
Lai skatītu dienas izmaksas kampaņas un konta līmenī, noklikšķiniet uz kampaņas nosaukuma slejā “Apraksts”. Tiks atvērts rēķinā norādītās maksas pārskats, kurā varat skatīt kampaņas dienas izmaksas attiecīgajā laika periodā, kā arī visa konta dienas izmaksas. Uzziniet vairāk par dienas izmaksu skatīšanu.

Darījuma veids

Izmantojiet vidējo nolaižamo izvēlni filtrēšanai, lai skatītu visus darījumus vai tikai savas izmaksas, maksājumus, korekcijas, akcijas vai nodokļus.

Datumu diapazons

Izmantojiet nolaižamo izvēlni labajā malā, lai filtrētu pēc mēneša.

Lai skatītu noteikta datumu diapazona izmaksas, varat jebkurā laikā pielāgot datumu diapazonu savā lapā “Kampaņas” vai rēķinā norādītas maksas pārskatā.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.