הצגת העסקאות

בדף "עסקאות" אתם יכולים לבצע את הפעולות הבאות:

איך למצוא את דף העסקאות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.

 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים   ובוחרים באפשרות סיכום בקטע "חיוב".

 3. בתפריט שמימין לוחצים על עסקאות

איזה מידע מוצג בדף 'עסקאות'

כל העסקאות מאורגנות לפי חודש, מהחדשה ביותר לישנה ביותר. היתרה שהייתה בתחילת החודש מופיעה בחלק התחתון והיתרה בסופו מופיעה בחלק העליון. העסקאות מוצגות תמיד לפי שעון החוף המערבי (שעון PST), גם אם בחשבון שלכם מוגדר אזור זמן אחר. 

הפרטים הבאים יוצגו עבור עסקאות שונות. 

  העמודה "תאריך" העמודה "תיאור" העמודה "סכום"
עלויות טווח התאריכים שבמהלכו הוצגו מודעות והצטברו עלויות בקמפיין. לדוגמה, בחודש מאי, אם היום הראשון שבו הקמפיין התחיל לצבור עלויות היה 5 במאי, והיום האחרון היה 27 במאי, טווח התאריכים שיוצג יהיה 5-27 במאי 2018. שם הקמפיין ומספר הקליקים, החשיפות או הצפיות שהצטברו, בהתאם לעלות מספר חיובי שמציג את העלויות שהצטברו בקמפיין באותו חודש
תשלומים תאריך עיבוד התשלום סוג התשלום (אוטומטי או ידני) ואמצעי התשלום שבו התבצע התשלום מספר שלילי שמייצג את הסכום לתשלום
התאמות טווח התאריכים שבמהלכו התקבלו בחשבון התאמות מסוג ספציפי. לדוגמה, אם קיבלתם 3 זיכויים בגין הצגת יתר של מודעות ב-4, ב-12 וב-31 במאי, טווח התאריכים שיוצג יהיה 4-31 במאי 2018. סוג ההתאמה (לדוגמה, "זיכוי בגין הצגת יתר של מודעות" או "פעילות לא חוקית") מספר שלילי שמייצג את הסכום שהתקבל באותו חודש בגין סוג התאמה מסוים
 קידומי מכירות התאריך שבו המבצע מומש והתחלתם לנצל את הזיכוי שקיבלתם. השם או הסוג של קידום המכירות (לדוגמה, "מוציאים 100 ש"ח ומקבלים זיכוי של 200 ש"ח לפרסום עתידי ב-Google Ads")  Google משיקה כעת שיפור לאופן שבו מוצגים הסכומים של קידומי המכירות. למשך תקופת זמן קצרה, לקוחות מסוימים ימשיכו לראות את הסכום המלא של קידום המכירות הפעיל (לדוגמה, סכום של 200 ש"ח יוצג אחרי שמוציאים 100 ש"ח), ואחרים יראו כעת את אחוז (%) הזיכוי שהם הוציאו במהלך אותו מחזור חיוב. במקרה כזה, יתרת הזיכוי תועבר הלאה למחזורי חיובים עתידיים.
מיסים, אם
הדבר רלוונטי
טווח התאריכים שעבורו נגבו מיסים סוג המס, תעריף המס וסכום המס הכולל שנגבה מספר חיובי שמייצג את המס שנגבה מהחשבון

 

כדי לראות עלויות יומיות ברמת הקמפיין והחשבון: לוחצים על שם הקמפיין בעמודה "תיאור". כעת תועברו אל הדוח 'עלות החיוב', שבו תוכלו לראות עלויות יומיות בשביל הקמפיין על פני תקופה נתונה, כמו גם עלויות יומיות בשביל החשבון כולו. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על הצגת עלויות יומיות.

בנוסף, בהתאם להגדרת התשלום, ייתכן שיופיעו פריטים אחרים שקשורים לתשלום בדף "עסקאות". 

פריטי העסקה שמשויכים לתשלומים אוטומטיים 

 • תשלום אוטומטי תוזמן: תשלום אוטומטי לחשבון בנק יתבצע בימים הקרובים. סטטוס זה מוצג רק עבור חשבונות שהוגדרו בהם תשלומים אוטומטיים, ואמצעי התשלום הראשי בהם הוא חשבון בנק. לאחר השלמת התשלום, הוא יוצג כ'תשלום אוטומטי'.
 • תשלום בהמתנה או תשלום אוטומטי בהמתנה: תהליך התשלום התחיל. לאחר השלמת התשלום הוא יוצג כ'תשלום' או כ'תשלום אוטומטי'.
 • התשלום האוטומטי נדחה: תשלום אוטומטי שניסינו לבצע לא הצליח – לדוגמה, אם הבנק דחה את התשלום. הודעה זו תוצג רק במקרה של דחיית תשלומים בכרטיס אשראי. במקרה של דחיית תשלומים בהוראת קבע תוצג ההודעה 'התשלום האוטומטי בוטל'.
 • התשלום האוטומטי בוטל: תשלום ש-Google ניסתה לגבות בהוראת קבע בוטל על ידי הבנק. פריט תואם של תשלום אוטומטי יופיע במקום שבו מופיע הזיכוי ש-Google העבירה לחשבון שלכם (הסכום יוצג כמספר שלילי). Google תשתמש בפריט התשלום האוטומטי שבוטל כדי לחייב את החשבון, כדי לאזן את הזיכוי שהועבר קודם לכן לחשבון (הסכום יוצג כמספר חיובי).
 • התשלום האוטומטי נכשל: מקרה זה הוא נדיר מאוד, ופירושו שתשלום ש-Google יזמה נכשל במערכת שלנו. במקרה כזה, ננסה שוב ליזום את התשלום.

פריטי העסקה שמשויכים לתשלומים ידניים

 • תשלום: תשלום שיזמתם הוחל בחשבון. 
 • תשלום נדחה: תשלום שניסיתם לבצע לא הצליח מפני שהבנק דחה את התשלום.
 • תשלום נכשל: מקרה זה הוא נדיר מאוד, ופירושו שתשלום שיזמתם נכשל במערכת של Google. אתם צריכים לנסות שוב. אם התשלומים ממשיכים להיכשל, יש ליצור קשר עם התמיכה שלנו. 
 • תשלום הוחזר: תשלום שיזמתם הוחזר לכרטיס האשראי או לחשבון הבנק שלכם. הסכום שהוחזר יוצג כמספר שלילי.

איך להתאים אישית את דף העסקאות

כברירת מחדל, בדף יוצגו כל העסקאות מ-3 החודשים האחרונים.  בראש הדף מוצגים מסננים להתאמה אישית של התצוגה.

"תצוגת עסקאות מפורטת" או "תצוגת סיכום"

אפשר לעבור בין התצוגות האלה בעזרת התפריט הנפתח שמוצג בקצה הימני.

 • "תצוגת עסקאות מפורטת" מוגדרת כברירת המחדל, ואפשר לראות בה את הפרטים הבאים:

  • סך העלויות שנצברו בכל קמפיין במשך חודש. 
  • כל תשלום שהתבצע מהחשבון שלכם באותו חודש.
  • כל התאמה שבוצעה בחשבון באותו חודש.
 • ב"תצוגת סיכום" אפשר לראות תמצית של המידע לגבי הסכומים החודשיים הכוללים, לפי סוג עסקה (לדוגמה, סכומים חודשיים של עלויות, תשלומים והתאמות). 
כדי לראות עלויות יומיות ברמת הקמפיין והחשבון: לוחצים על שם הקמפיין בעמודה "תיאור". כעת תועברו אל הדוח 'עלות החיוב', שבו תוכלו לראות עלויות יומיות בשביל הקמפיין על פני תקופה נתונה, כמו גם עלויות יומיות בשביל החשבון כולו. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על הצגת עלויות יומיות.

סוג עסקה

בעזרת התפריט הנפתח שבמרכז אפשר לסנן את התצוגה כדי לראות את כל העסקאות או רק את העלויות, התשלומים, ההתאמות, קידומי המכירות או המיסים.

טווח תאריכים

אתם יכולים לסנן לפי חודש באמצעות התפריט הנפתח בקצה השמאלי. 

אם אתם רוצים להציג את העלויות שהצטברו בטווח תאריכים ספציפי, תמיד אפשר להתאים אישית את טווח התאריכים בדף 'קמפיינים' או את טווח התאריכים בדוח 'עלות החיוב'.

קישורים רלוונטיים

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה