הצגת העסקאות

בדף "עסקאות" אפשר:

איך למצוא את דף העסקאות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.

 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים  ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים בקטע 'הגדרה'.

 3. בתפריט שמימין לוחצים על עסקאות

איזה מידע מוצג בדף 'עסקאות'

כל העסקאות מאורגנות לפי חודש, מהחדשה ביותר לישנה ביותר. היתרה שהייתה בתחילת החודש מופיעה בחלק התחתון והיתרה בסופו מופיעה בחלק העליון. העסקאות מוצגות תמיד על פי שעון החוף המערבי הסטנדרטי (PST), גם אם החשבון שלכם מוגדר לאזור זמן אחר. 

אלה הפרטים שיוצגו בשביל עסקאות. 

  העמודה "תאריך" העמודה "תיאור" העמודה "סכום"
עלויות טווח התאריכים שבמהלכו הוצגו מודעות והצטברו עלויות בקמפיין. לדוגמה, בחודש מאי, אם היום הראשון שבו הקמפיין התחיל לצבור עלויות היה 5 במאי, והיום האחרון היה 27 במאי, טווח התאריכים שיוצג יהיה 5-27 במאי 2018. שם הקמפיין ומספר הקליקים, החשיפות או הצפיות שהצטברו, בהתאם לעלות מספר חיובי שמציג את העלויות שהצטברו בקמפיין באותו חודש
תשלומים תאריך עיבוד התשלום סוג התשלום (אוטומטי או ידני) ואמצעי התשלום שבו התבצע התשלום מספר שלילי שמציג את הסכום לתשלום
התאמות טווח התאריכים שבמהלכו התקבלו בחשבון התאמות מסוג ספציפי. לדוגמה, אם קיבלתם 3 זיכויים בגין הצגת יתר של מודעות ב-4, ב-12 וב-31 במאי, טווח התאריכים שיוצג יהיה 4-31 במאי 2018. סוג ההתאמה (לדוגמה, "זיכוי בגין הצגת יתר של מודעות" או "פעילות לא חוקית") מספר שלילי שמציג את הסכום של סוג ההתאמה שהחשבון קיבל באותו חודש
מיסים, אם
רלוונטי
טווח התאריכים שעבורו נגבו מיסים סוג המס, תעריף המס וסכום המס הכולל שנגבה מספר חיובי שמציג את המס שנגבה מהחשבון

 

כדי לראות עלויות יומיות ברמת הקמפיין והחשבון: לוחצים על שם הקמפיין בעמודה "תיאור". כעת תועברו אל הדוח 'עלות החיוב', שבו תוכלו לראות עלויות יומיות בשביל הקמפיין על פני תקופה נתונה, כמו גם עלויות יומיות בשביל החשבון כולו. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על הצגת עלויות יומיות.

בנוסף, בהתאם להגדרת התשלום, ייתכן שיתאפשר לכם לראות פריטים אחרים הקשורים לתשלום בדף "עסקאות". 

פריטי עסקאות בשביל תשלומים אוטומטיים 

 • תזמון תשלומים אוטומטי: תשלום אוטומטי לחשבון בנק יתבצע בימים הקרובים. סטטוס זה מוצג רק עבור חשבונות שהוגדרו בהם תשלומים אוטומטיים, ואמצעי התשלום הראשי בהם הוא חשבון בנק. לאחר השלמת התשלום, הוא יוצג כ'תשלום אוטומטי'.
 • תשלום בהמתנה או תשלום אוטומטי בהמתנה: תהליך התשלום התחיל. לאחר השלמת התשלום הוא יוצג כ'תשלום' או כ'תשלום אוטומטי'.
 • תשלום אוטומטי נדחה: תשלום אוטומטי שניסינו לבצע לא הצליח - לדוגמה, אם הבנק דחה את התשלום. מידע זה יוצג רק עבור דחיית תשלומים בכרטיס אשראי. במקרה של דחיית תשלומים בהוראת קבע תוצג ההודעה 'התשלום האוטומטי בוטל'.
 • התשלום האוטומטי בוטל: תשלום ש-Google ניסתה לגבות בהוראת קבע בוטל על-ידי הבנק. יופיע פריט תואם של תשלום אוטומטי במקום שבו הופיע הזיכוי של הכסף בחשבון (הסכום יוצג כמספר שלילי). פריט התשלום האוטומטי שבוטל משמש אותנו כדי לחייב את החשבון על מנת לאזן את התשלום שניתן קודם לכן בחשבון (הסכום יוצג כמספר חיובי).
 • התשלום האוטומטי נכשל: מקרה זה הוא נדיר מאוד, ופירושו שתשלום שיזמה Google נכשל במערכת שלנו. במקרה כזה, ננסה שוב ליזום את התשלום.

פריטי עסקאות בשביל תשלומים ידניים

 • תשלום: תשלום שיזמתם הוחל בחשבון. 
 • תשלום נדחה: תשלום שניסיתם לבצע לא הצליח מפני שהבנק דחה את התשלום.
 • תשלום נכשל: מקרה זה הוא נדיר מאוד, ופירושו שתשלום שיזמתם נכשל במערכת של Google. נסה שוב. אם התשלומים ממשיכים להיכשל, יש ליצור קשר עם התמיכה שלנו. 
 • תשלום הוחזר: תשלום שיזמתם הוחזר לכרטיס האשראי או לחשבון הבנק שלכם. הסכום שהוחזר יוצג כמספר שלילי.

איך להתאים אישית את דף העסקאות

כברירת מחדל, הדף יציג את כל העסקאות מ-3 החודשים האחרונים.  בראש הדף מוצגים מסננים להתאמה אישית של התצוגה.

"תצוגת עסקאות מפורטת" או "תצוגת סיכום"

אפשר לעבור בין התצוגות האלה בעזרת התפריט הנפתח שמוצג בקצה הימני.

 • "תצוגת עסקאות מפורטת" מוגדרת כברירת המחדל, ואפשר לראות בה את הפרטים הבאים:

  • סך העלויות שנצברו בכל קמפיין לאורך חודש. 
  • כל תשלום שבוצע על-ידי החשבון באותו חודש.
  • כל התאמה שבוצעה בחשבון באותו חודש.
 • ב"תצוגת סיכום" אפשר לראות תמצית של המידע לגבי הסכומים החודשיים הכוללים, לפי סוג עסקה (לדוגמה, סכומים חודשיים של עלויות, תשלומים והתאמות). 
כדי לראות עלויות יומיות ברמת הקמפיין והחשבון: לוחצים על שם הקמפיין בעמודה "תיאור". כעת תועברו אל הדוח 'עלות החיוב', שבו תוכלו לראות עלויות יומיות בשביל הקמפיין על פני תקופה נתונה, כמו גם עלויות יומיות בשביל החשבון כולו. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על הצגת עלויות יומיות.

סוג עסקה

בעזרת התפריט הנפתח שבמרכז אפשר לסנן את התצוגה כדי לראות את כל העסקאות או רק את העלויות, התשלומים, ההתאמות או המיסים.

טווח תאריכים

בעזרת התפריט הנפתח שבקצה השמאלי אפשר לסנן לפי חודש.  

אם אתם רוצים להציג העלויות שהצטברו בטווח תאריכים ספציפי, תמיד אפשר להתאים אישית את טווח התאריכים בדף 'קמפיינים' או את טווח התאריכים בדוח 'עלות החיוב'.

קישורים רלוונטיים

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה