Tapahtumien katsominen

Tapahtumat-sivulla voit

 • katsoa kaikkia tilisi tapahtumia (kullekin kampanjalle kertyneitä kuluja, tilisi maksuja, oikaisuja ja veroja)
 • tulostaa tai ladata laskuja.
Huom. Jos maksusi ei näy Tapahtumat-sivulla, lue lisää saldon päivittymisen odottamisesta maksun jälkeen. Edellisen maksusi tila näkyy Yhteenveto-sivun Laskutus-kohdassa.

Näin löydät Tapahtumat-sivun

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa rataskuvaketta Asetukset ja valitse Asetukset ja laskutus ‑kohdan Laskutus-sarakkeesta Yhteenveto.
 3. Klikkaa vasemman reunan valikosta Tapahtumat.

Tapahtumat-sivun sisältö

Kaikki tapahtumat on järjestetty kuukauden mukaan, ja ne näytetään uusimmasta vanhimpaan. Kuukauden alkusaldo näkyy alareunassa ja loppusaldo yläreunassa. Tapahtumat näytetään aina Tyynenmeren aikavyöhykkeen (PST) mukaisina, vaikka olisit määrittänyt tilillesi jonkin toisen aikavyöhykkeen.

Näet sivulla nämä tapahtumat.

  Päiväys-sarake Kuvaus-sarake Summa-sarake
Kulut

Ajanjakso kattaa koko kuukauden riippumatta siitä, milloin mainokset ovat näkyneet.

Kampanjan nimi ja kertyneiden klikkausten, impressioiden tai katselukertojen määrä (sen mukaan, mihin kulut perustuvat) Positiivinen luku, joka näyttää kampanjalle kuukauden aikana kertyneet kulut
Maksut Päivämäärä, jolloin maksu käsiteltiin Maksutyyppi (automaattinen tai manuaalinen) ja maksamiseen käytetty maksutapa Negatiivinen luku, joka ilmaisee maksun summan
Oikaisut

Ajanjakso kattaa koko kuukauden riippumatta siitä, milloin kyseinen oikaisu on tehty.

Oikaisun tyyppi (esim. ylijäämähyvitys tai kelpaamaton toiminta) Negatiivinen luku, joka ilmaisee kyseisessä kuussa oikaisuna saadun summan
Tarjoukset Päivämäärä, jona tarjoushyvityksen käyttäminen on aloitettu Tarjouksen nimi tai tyyppi

Hyvityksen prosenttiosuus (%), joka on käytetty tämän laskutusjakson aikana. Tarjouksen koko summa näkyy Tarjoukset-sivulla.

Kun tarjoushyvitys on aktiivinen (eli tarjouksen kulutusvaatimukset ovat täyttyneet), hyvitys käytetään kokonaisuudessaan, ennen kuin käytämme lisäämääsi saldoa tai veloitamme tiedoissasi olevaa maksuvälinettä. Käyttämättä jäänyt hyvitys siirtyy aina seuraavalle laskutusjaksolle, kunnes olet käyttänyt hyvityksen kokonaan.

Mahdolliset verot Kuukauden ensimmäinen päivä Veron tyyppi, veroprosentti ja veron kokonaismäärä Positiivinen tai negatiivinen luku, joka näyttää kuluihin tai oikaisuihin liittyvän veron
Mahdolliset maakohtaiset maksut Jos maassa veloitetaan maksuja, ajanjakso kattaa koko kuukauden riippumatta siitä, milloin mainokset ovat näkyneet. Maakohtaisen maksun tyyppi, perittävän maksun määrä ja maksujen kokonaismäärä Positiivinen tai negatiivinen luku, joka näyttää kuluihin tai oikaisuihin liittyvät maakohtaiset maksut
Jos haluat nähdä päivittäiset kulut kampanjan tai tilin tasolla, klikkaa Kuvaus-sarakkeesta kampanjan nimeä. Näin pääset laskutettujen kulujen raporttiin, josta näet kampanjan päivittäiset kulut tietyltä ajanjaksolta sekä koko tilin päivittäiset kulut. Lue lisää päivittäisten kulujen katsomisesta kampanja- ja tilitasolla.

Saatat nähdä Tapahtumat-sivulla muitakin maksuun liittyviä rivikohtia riippuen siitä, mikä maksuasetus on käytössä.

Tapahtumat-sivun rivikohteet automaattisille maksuille

 • Automaattinen maksu ajoitettu: Pankkitilimaksu veloitetaan automaattisesti lähipäivinä. Tämä tila voi näkyä vain tileillä, joilla käytetään automaattisia maksuja ja joilla pankkitili on määritetty ensisijaiseksi maksutavaksi. Kun maksu on suoritettu, se kirjataan automaattiseksi maksuksi.
 • Odottava maksu tai Odottava automaattinen maksu: Maksua käsitellään. Kun maksu on suoritettu, se kirjataan maksuksi tai automaattiseksi maksuksi.
 • Automaattinen maksu hylätty: Automaattinen maksu epäonnistui. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että pankki on hylännyt maksun. Tämä tila koskee vain credit-kortteja. Jos suoraveloitus hylätään, näet ilmoituksen Automaattinen maksu peruutettu.
 • Automaattinen maksu peruutettu: Pankki on peruuttanut Googlen järjestelmässä suoritetun suoraveloituksen. Sivulla näkyy myös vastaava Automaattinen maksu ‑rivikohde, joka ilmaisee, että Google on veloittanut maksun tililtäsi (summa näkyy negatiivisena lukuna). Automaattinen maksu peruutettu ‑rivikohde ilmaisee, että Google on palauttanut tilillesi maksun, joka alun perin veloitettiin tililtäsi (summa näkyy positiivisena lukuna).
 • Automaattinen maksu epäonnistui: Tämä harvinainen tila tarkoittaa, että maksun käsittely epäonnistui Googlen järjestelmässä. Jos näin käy, yritämme suorittaa maksun uudelleen.

Tapahtumat-sivun rivikohteet manuaalisille maksuille

 • Maksu: Suorittamasi maksu on lisätty tilillesi.
 • Maksu hylätty: Maksun suorittaminen epäonnistui, koska pankki hylkäsi sen.
 • Maksu epäonnistui: Tämä harvinainen tila tarkoittaa, että suorittamasi maksun käsittely epäonnistui Googlen järjestelmässä. Yritä uudelleen. Jos maksut epäonnistuvat jatkuvasti, ota yhteyttä tukeen.
 • Maksu hyvitetty: Suorittamasi maksu on hyvitetty takaisin credit-kortillesi tai pankkitilillesi. Hyvitetty summa näkyy negatiivisena lukuna.

Tapahtumat-sivun muokkaaminen

Sivulla näkyvät oletuksena kaikki tapahtumat kolmen viimen kuukauden ajalta. Sivun yläreunassa on suodattimia, joilla voit muokata näkymää.

Yksityiskohtainen tapahtumanäkymä ja Yhteenvetonäkymä

Voit siirtyä näkymästä toiseen vasemmanpuoleisesta avattavasta valikosta.

 • Yksityiskohtainen tapahtumanäkymä on valittuna oletuksena ja sisältää

  • kunkin kampanjan kuukauden aikana kerryttämät kulut
  • kaikki kyseisessä kuussa tililtäsi tehdyt maksut
  • kaikki kyseisessä kuussa tilillesi tehdyt oikaisut.
 • Yhteenvetonäkymästä näet nopeasti kuukauden kokonaissummat tapahtumatyypin mukaan (esimerkiksi kuukauden kulujen, maksujen ja oikaisujen kokonaissumman).
Jos haluat nähdä päivittäiset kulut kampanjan tai tilin tasolla, klikkaa Kuvaus-sarakkeesta kampanjan nimeä. Näin pääset laskutettujen kulujen raporttiin, josta näet kampanjan päivittäiset kulut tietyltä ajanjaksolta sekä koko tilin päivittäiset kulut. Lue lisää päivittäisten kulujen katsomisesta kampanja- ja tilitasolla.

Tapahtumatyyppi

Voit valita keskimmäisestä avattavasta valikosta suodattimen, jonka avulla näet joko kaikki tapahtumat tai vain kulut, maksut, oikaisut, tarjoukset tai verot.

Ajanjakso

Oikeanpuoleisesta avattavasta valikosta voit suodattaa taulukon kuukauden mukaan.

Jos haluat nähdä tietyn ajanjakson kulut, voit koska tahansa muokata Kampanjat-sivun tai Laskutetut kulut ‑raportin ajanjaksoa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun