Se dine transaktioner

På siden "Transaktioner" kan du gøre følgende:

Sådan finder du siden Transaktioner

 1. Log ind på din Google Ads-konto.

 2. Klik på værktøjsikonet , og vælg Fakturering og betalinger under "Konfiguration".

 3. Klik på Transaktioner i menuen til venstre. 

Hvad kan du se på siden Transaktioner?

Alle dine transaktioner er ordnet efter måned med de seneste vist øverst, dvs. med månedens startsaldo nederst og slutsaldoen øverst. Bemærk! Transaktioner vises altid i Pacific Standard Time (PST), uanset hvilken tidszone din konto er indstillet til. 

Du kan se følgende for nedenstående transaktioner: 

  Kolonnen "Dato" Kolonnen "Beskrivelse" Kolonnen "Beløb"
Omkostninger Det datointerval, inden for hvilket der er blevet vist annoncer og påløbet omkostninger for en kampagne. Hvis vi tager maj måned 2018 som eksempel og der står 5.-27. maj 2018, betyder det, at der begyndte at påløbe omkostninger for din kampagne den 5. maj, og at den sidste dag, der påløb omkostninger, var den 27. maj. Kampagnenavn og antal opnåede klik, eksponeringer eller visninger (det antal, du har opnået med de aktuelle omkostninger) Et positivt tal, der angiver de påløbne omkostninger for kampagnen i den aktuelle måned
Betalinger Den dato, betalingen blev behandlet Den betalingstype (automatisk eller manuel) og betalingsmetode, der er blevet benyttet ved betalingen Et negativt tal, der angiver betalingsbeløbet
Justeringer Det datointerval, inden for hvilket der er blevet foretaget justeringer af en bestemt type på kontoen. Hvis du f.eks. har modtaget overleveringskredit tre gange i maj måned 2018 (den 4., 12. og 31. maj), kan du se datointervallet 4.- 31. maj 2018. Justeringstype (f.eks. "Overleveringskredit" eller "Ugyldig aktivitet") Et negativt tal, der angiver beløbet for den aktuelle type justering på kontoen i den pågældende måned
Afgifter (hvis
det er relevant)
Det datointerval, inden for hvilket kontoen er blevet pålagt afgifter Afgiftstype, afgiftssats og samlet afgiftsbeløb Et positivt tal, der angiver det debiterede afgiftsbeløb på kontoen

 

Sådan får du vist daglige omkostninger på kampagne- og kontoniveau: Klik på kampagnenavnet i kolonnen "Beskrivelse". Du bliver derved ført videre til rapporten Faktureret pris, hvor du kan se de daglige omkostninger for kampagnen over en given periode samt de daglige omkostninger for hele din konto. Få flere oplysninger om, hvordan du får vist daglige omkostninger.

Alt efter hvilken betalingsindstilling du har valgt, kan du muligvis se andre betalingsrelaterede linjeposter på siden "Transaktioner". 

Transaktionslinjeposter for automatiske betalinger 

 • Automatisk betaling planlagt: En automatisk bankkontobetaling finder sted inden for de næste par dage. Denne status vises kun ved konti med automatisk betaling, hvor der er valgt en bankkonto som primær betalingsmetode. Når betalingen er fuldført, vises den som "Automatisk betaling".
 • Betaling afventer eller Automatisk betaling afventer: En betaling er undervejs. Når betalingen er fuldført, vises den som "Betaling" eller "Automatisk betaling".
 • Automatisk betaling afvist: Et forsøg på automatisk betaling er mislykkedes – f.eks. fordi din bank har afvist betalingen. Dette vises kun ved afvisninger af kreditkort. Hvis der er tale om en afvisning af en direkte debitering, står der "Automatisk betaling annulleret".
 • Automatisk betaling annulleret: Din bank har annulleret en betaling via direkte debitering, der var igangsat af Google. Du kan se en tilsvarende linjepost med betegnelsen "Automatisk betaling" for den dato, hvor beløbet oprindeligt blev krediteret din konto (beløbet er angivet som et negativt tal). Linjeposten "Automatisk betaling annulleret" angiver, at din konto er blevet debiteret et beløb svarende til den betaling, der oprindeligt blev krediteret din konto (beløbet er angivet som et positivt tal).
 • Automatisk betaling mislykkedes: Dette sker meget sjældent, men det betyder, at en betaling, Google har igangsat, er mislykkedes fra Googles side. Hvis det skulle ske, forsøger vi at foretage betalingen igen.

Transaktionslinjeposter for manuelle betalinger

 • Betaling: En betaling, som du har igangsat, er blevet foretaget på din konto. 
 • Betaling afvist: En betaling, som du har forsøgt at foretage, er mislykkedes, da din bank har afvist betalingen.
 • Betaling mislykkedes: Dette sker meget sjældent, men det betyder, at en betaling fra dig til Google er mislykkedes. Prøv igen. Hvis dine betalinger fortsat mislykkes, skal du kontakte supportafdelingen. 
 • Betaling refunderet: En betaling, du har igangsat, er blevet refunderet til dit kreditkort eller din bankkonto. Det refunderede beløb er angivet som et negativt tal.

Sådan tilpasser du siden Transaktioner

Som standard vises alle transaktioner inden for de seneste tre måneder på siden.  Øverst på siden er der filtre, der kan bruges til at tilpasse visningen.

"Detaljeret transaktionsvisning" eller "Oversigtsvisning"

Du kan skifte mellem disse visninger via rullemenuen længst til venstre.

 • I standardvisningen ("Detaljeret transaktionsvisning") kan du se følgende:

  • De samlede omkostninger for hver kampagne inden for en måned 
  • Alle betalinger, der er foretaget på din konto i den pågældende måned
  • Alle justeringer, der er foretaget på din konto i den pågældende måned
 • I oversigtsvisningen ("Oversigt") kan du få et hurtigt overblik over de samlede månedlige beløb efter transaktionstype (f.eks. samlet beløb pr. måned for omkostninger, betalinger og justeringer). 
Sådan får du vist daglige omkostninger på kampagne- og kontoniveau: Klik på kampagnenavnet i kolonnen "Beskrivelse". Du bliver derved ført videre til rapporten Faktureret pris, hvor du kan se de daglige omkostninger for kampagnen over en given periode samt de daglige omkostninger for hele din konto. Få flere oplysninger om, hvordan du får vist daglige omkostninger.

Transaktionstype

Brug den midterste rullemenu til at filtrere, så du enten får vist alle transaktioner eller bare de aktuelle omkostninger, betalinger, justeringer eller afgifter.

Datointerval

Brug rullemenuen længst til højre til at filtrere efter måned.  

Hvis du vil se omkostninger for et bestemt datointerval, kan du til enhver tid tilpasse datointervallet for siden Kampagner eller datointervallet for rapporten Faktureret pris.

Relaterede links

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet