Zobrazení transakcí

Na stránce Transakce můžete provádět tyto úkony:

Poznámka: Pokud se platba na stránce Transakce nezobrazí, přečtěte si další informace o době, než se po platbě aktualizuje zůstatek. Stav poslední platby je uveden na stránce Přehled v části Fakturace.

Jak najít stránku s transakcemi

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a v části Nastavení a fakturace vyberte ve sloupci Fakturace možnost Přehled .
 3. V nabídce vlevo klikněte na Transakce.

Obsah stránky Transakce

Všechny transakce jsou uspořádány podle měsíců a zobrazují se od nejnovějších po nejstarší, vždy s měsíčním počátečním zůstatkem úplně dole a konečnou bilancí nahoře. Všimněte si, že jsou transakce vždy zobrazeny v tichomořském standardním čase (PST), i když je váš účet nastaven na jiné časové pásmo.

Následuje popis zobrazení různých transakcí.

  Sloupec „Datum“ Sloupec „Popis“ Sloupec „Částka“
Náklady

Jako období bude uveden celý měsíc bez ohledu na to, kdy se reklamy zobrazily.

Název kampaně a počet kliknutí, zobrazení nebo zhlédnutí odpovídající nákladům Kladné číslo, které ukazuje náklady kampaně za daný měsíc
Platby Datum provedení platby Typ platby (automatická nebo manuální) a platební metoda použitá pro platbu Záporné číslo, které udává výši platby
Úpravy

Jako období bude uveden celý měsíc bez ohledu na to, kdy byla úprava použita.

Typ úpravy (například kredit za překročení rozpočtu nebo neplatná aktivita) Záporné číslo, které ukazuje částku připsanou v daném měsíci na účet za daný typ úpravy
Propagace Datum, kdy se kredit z promoakce začne utrácet Název nebo typ propagace

Procento (%) kreditu, které bylo utraceno během tohoto fakturačního cyklu. Celou částku propagace najdete na stránce Propagace.

Jakmile se propagace aktivuje (tj. po utracení částky určené v podmínkách propagace), začne se na vaši další útratu používat propagační kredit. Teprve po jeho plném vyčerpání budeme další útratu účtovat na vrub vašeho existujícího zůstatku nebo jiné platební metody definované ve vašem účtu. Nevyčerpaný kredit se bude převádět do dalšího fakturačního cyklu, dokud ho celý nevyužijete.

Daně, pokud se platí První den v měsíci Typ daně, sazba daně a celková zdaněná částka Kladná nebo záporná částka daně související s náklady a úpravami
Případné poplatky v konkrétních zemích V zemích, kde se platí poplatky, bude jako období uveden celý měsíc bez ohledu na to, kdy se reklamy zobrazily. Případný typ, sazba a celková částka Kladná nebo záporná výše poplatků souvisejících s náklady a úpravami
Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně a účtu: Ve sloupci Popis klikněte na název kampaně. Dostanete se k přehledu fakturovaných cen, kde si můžete zobrazit denní náklady kampaně v daném období nebo denní náklady celého účtu. Další informace, jak zobrazit denní náklady na úrovni kampaně a účtu

V závislosti na nastavení platby můžete navíc na stránce Transakce zobrazit další řádkové položky týkající se plateb.

Řádkové položky transakce u automatických plateb

 • Naplánována automatická platba: Automatická platba prostřednictvím bankovního účtu bude provedena během několika dní. Tento stav se zobrazí pouze u účtů využívajících automatické platby, pro které byl jako primární platební metoda určen bankovní účet. Po dokončení se platba zobrazí jako automatická.
 • Nevyřízená platba nebo nevyřízená automatická platba: Platba probíhá. Po dokončení se zobrazí jako Platba nebo Automatická platba.
 • Automatická platba zamítnuta: Pokus o automatickou platbu nebyl úspěšný. Důvodem je například zamítnutí platby bankou. Tento stav se zobrazí pouze v případě zamítnutí platby prostřednictvím platební karty. V případě zamítnutí platby inkasem se zobrazí zpráva Automatická platba zrušena.
 • Automatická platba zrušena: Vaše banka zrušila platbu inkasem iniciovanou společností Google. Zobrazí se příslušná řádková položka automatické platby, kde Google nejprve peníze připsal na kredit vašeho účtu (částka se zobrazí jako záporné číslo). V řádkové položce Automatická platba zrušena připíše Google částku účtu na vrub, aby se vyrovnala platba, která byla původně na účet připsána (částka se zobrazí jako kladné číslo).
 • Automatická platba se nezdařila: K této situaci dochází velmi zřídka. Znamená to, že se platba iniciovaná společností Google nezdařila kvůli problému na naší straně. Pokud k tomu dojde, pokusíme se platbu provést znovu.

Řádkové položky transakce u manuálních plateb

 • Platba: Vámi iniciovaná platba, která byla připsána na váš účet.
 • Platba zamítnuta: Pokus o platbu nebyl úspěšný, protože banka platbu zamítla.
 • Platba se nezdařila: K této situaci dochází jen zřídka a znamená to, že platba se nezdařila kvůli problému na straně Googlu. Zkuste to znovu. Pokud platbu stále nebude možné provést, kontaktujte podporu.
 • Platba vrácena: Vámi iniciovaná platba byla vrácena zpět na vaši platební kartu nebo bankovní účet. Vrácená částka se zobrazí jako záporné číslo.

Přizpůsobení stránky Transakce

Na této stránce se ve výchozím nastavení zobrazují všechny transakce za poslední 3 měsíce. Filtry pro přizpůsobení zobrazení se nacházejí v horní části stránky.

Podrobné zobrazení transakcíSouhrnné zobrazení

Mezi těmito zobrazeními můžete přepínat pomocí rozbalovací nabídky zcela vlevo.

 • Ve výchozím, podrobném zobrazení transakcí uvidíte následující údaje:

  • celkové měsíční náklady všech kampaní,
  • všechny platby v daném měsíci, které byly vaším účtem provedeny,
  • všechny úpravy provedené v účtu v daném měsíci.
 • V souhrnném zobrazení uvidíte rychle celkové měsíční částky podle typu transakce (například měsíční součty nákladů, plateb a úprav).
Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně a účtu: Ve sloupci Popis klikněte na název kampaně. Dostanete se k přehledu fakturovaných cen, kde si můžete zobrazit denní náklady kampaně v daném období nebo denní náklady celého účtu. Další informace, jak zobrazit denní náklady na úrovni kampaně a účtu

Typ transakce

Pomocí filtrů v rozbalovací nabídce uprostřed zobrazíte všechny transakce nebo pouze náklady, platby, úpravy, promoakce či daně.

Období

Filtrování podle měsíců je k dispozici v rozbalovací nabídce zcela vpravo.

Chcete-li zobrazit náklady za konkrétní období, můžete kdykoliv přizpůsobit období na stránce Kampaně nebo v přehledu Fakturovaná cena.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory