Zobrazení transakcí

Na stránce Transakce můžete provádět tyto úkony:

Jak najít stránku s transakcemi

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.

 2. Klikněte na ikonu klíče a v části Fakturace zvolte Přehled.

 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Transakce

Obsah stránky Transakce

Všechny transakce jsou uspořádány podle měsíců a zobrazují se od nejnovějších po nejstarší, vždy s měsíčním počátečním zůstatkem úplně dole a konečnou bilancí nahoře. Všimněte si, že transakce se vždy zobrazují v tichomořském standardním čase (PST), i když váš účet je nastaven na jiné časové pásmo. 

Následuje popis zobrazení různých transakcí. 

  Sloupec „Datum“ Sloupec „Popis“ Sloupec „Částka“
Náklady Období, ve kterém kampaň zobrazovala reklamy a vykazovala náklady. Například v případě měsíce květena, kdy kampaň začala vykazovat náklady 5. května a skončila 27. května, uvidíte 5.–27. května 2018. Název kampaně a počet kliknutí, zobrazení nebo zhlédnutí odpovídající nákladům Kladné číslo, které ukazuje náklady kampaně za daný měsíc
Platby Datum provedení platby Typ platby (automatická nebo manuální) a platební metoda použitá pro platbu Záporné číslo, které udává výši platby
Úpravy Období, ve kterém na účtu došlo k úpravám určitého typu Pokud jste například dostali 4., 12. a 31. května 3 kredity za překročení rozpočtu, zobrazí se období 4.–31. května 2018. Typ úpravy (například kredit za překročení rozpočtu nebo neplatná aktivita) Záporné číslo, které ukazuje částku připsanou v daném měsíci na účet za daný typ úpravy
 Propagace Datum, kdy byla propagace aktivována Název nebo typ propagace

Procento (%) kreditu, které bylo utraceno během tohoto fakturačního cyklu. Celou částku propagace najdete na stránce Propagace.

Jakmile se propagace aktivuje (tj. po utracení částky určené v podmínkách propagace), začne se na vaši další útratu používat propagační kredit. Teprve po jeho plném vyčerpání budeme další útratu účtovat na vrub vašeho existujícího zůstatku nebo jiné platební metody definované ve vašem účtu. Nevyčerpaný kredit se bude převádět do dalšího fakturačního cyklu, dokud ho celý nevyužijete.

Případné daně
Období, za které se daň v účtu hradí Typ daně, sazba daně a celková zdaněná částka Kladná nebo záporná částka daně související s náklady a úpravami
Případné poplatky v konkrétních zemích Období, ve kterém kampaň zobrazovala reklamy a generovala náklady v zemi, na niž se poplatky vztahují.  Případný typ, sazba a celková částka Kladná nebo záporná výše poplatků souvisejících s náklady a úpravami

 

Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně a účtu: Ve sloupci Popis klikněte na název kampaně. Dostanete se k přehledu fakturovaných cen, kde si můžete zobrazit denní náklady kampaně v daném období nebo denní náklady celého účtu. Další informace o zobrazení denních nákladů.

V závislosti na nastavení platby můžete navíc na stránce Transakce zobrazit další řádkové položky týkající se plateb. 

Řádkové položky transakce u automatických plateb 

 • Naplánována automatická platba: Automatická platba prostřednictvím bankovního účtu bude provedena během několika dní. Tento stav se zobrazí pouze u účtů využívajících automatické platby, pro které byl jako primární platební metoda určen bankovní účet. Po dokončení se platba zobrazí jako Automatická platba.
 • Nevyřízená platba nebo nevyřízená automatická platba: Platba probíhá. Po dokončení se platba zobrazí jako Platba nebo Automatická platba.
 • Automatická platba zamítnuta: Pokus o automatickou platbu nebyl úspěšný. Důvodem je například zamítnutí platby bankou. Tento stav se zobrazí pouze v případě zamítnutí platby prostřednictvím platební karty. V případě zamítnutí platby inkasem se zobrazí zpráva Automatická platba zrušena.
 • Automatická platba zrušena: Vaše banka zrušila platbu inkasem iniciovanou společností Google. Zobrazí se příslušná řádková položka automatické platby, kde Google nejprve peníze připsal na kredit vašeho účtu (částka se zobrazí jako záporné číslo). V řádkové položce Automatická platba zrušena připíše Google částku účtu na vrub, aby se vyrovnala platba, která byla původně na účet připsána (částka se zobrazí jako kladné číslo).
 • Automatická platba se nezdařila: K této situaci dochází velmi zřídka. Znamená to, že se platba iniciovaná společností Google nezdařila kvůli problému na naší straně. Pokud k tomu dojde, pokusíme se platbu provést znovu.

Řádkové položky transakce u manuálních plateb

 • Platba: Vámi iniciovaná platba, která byla připsána na váš účet. 
 • Platba zamítnuta: Pokus o platbu nebyl úspěšný, protože banka platbu zamítla.
 • Platba se nezdařila: K této situaci dochází jen zřídka a znamená to, že platba se nezdařila kvůli problému na straně Googlu. Zkuste to znovu. Pokud platbu stále nebude možné provést, kontaktujte podporu. 
 • Platba vrácena: Vámi iniciovaná platba byla vrácena zpět na vaši platební kartu nebo bankovní účet. Vrácená částka se zobrazí jako záporné číslo.

Přizpůsobení stránky Transakce

Na této stránce se ve výchozím nastavení zobrazují všechny transakce za poslední 3 měsíce.  Filtry pro přizpůsobení zobrazení se nacházejí v horní části stránky.

Podrobné zobrazení transakcíSouhrnné zobrazení

Mezi těmito zobrazeními můžete přepínat pomocí rozbalovací nabídky zcela vlevo.

 • Ve výchozím, podrobném zobrazení transakcí jsou uvedeny tyto údaje:

  • celkové měsíční náklady všech kampaní, 
  • všechny platby provedené ve vašem účtu v daném měsíci,
  • všechny úpravy provedené ve vašem účtu v daném měsíci.
 • V souhrnném zobrazení si můžete rychle prohlédnout celkové měsíční částky podle typu transakce (například souhrnné měsíční náklady, platby a počty úprav). 
Zobrazení denních nákladů na úrovni kampaně a účtu: Ve sloupci Popis klikněte na název kampaně. Dostanete se k přehledu fakturovaných cen, kde si můžete zobrazit denní náklady kampaně v daném období nebo denní náklady celého účtu. Další informace o zobrazení denních nákladů.

Typ transakce

Pomocí filtrů v rozbalovací nabídce uprostřed zobrazíte všechny transakce nebo pouze náklady, platby, úpravy, promoakce či daně.

Období

Filtrování podle měsíců je k dispozici v rozbalovací nabídce zcela vpravo.  

Chcete-li zobrazit náklady za konkrétní období, můžete kdykoliv přizpůsobit období na stránce Kampaně nebo v přehledu Fakturovaná cena.

Související odkazy

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory