Kde sa môžu zobrazovať vaše reklamy

Pri inzerovaní so službou Google Ads sa vaše reklamy môžu zobraziť na rôznych miestach po celom webe podľa toho, ako ich zacielite, komu sa majú zobraziť a podľa typov vytvorených reklám.

Tento článok opisuje, kde sa môžu zobrazovať vaše reklamy a kto ich môže vidieť.

Targeting channels

Vo Vyhľadávaní Google a na iných vyhľadávacích stránkach

Vaša reklama sa môže zobraziť na Googli, keď ľudia hľadajú produkt alebo službu, ktoré ponúkate. Pri vytváraní reklamy si vyberiete skupinu kľúčových slov, teda slov alebo fráz, na základe ktorých sa vaša reklama zobrazí. Keď potom ľudia použijú pri vyhľadávaní slová alebo frázy, ktoré ste vybrali, vaše textové reklamy sa môžu zobraziť vedľa výsledkov vyhľadávania alebo nad nimi.

  • Na weboch vo Vyhľadávacej sieti Google: Vo Vyhľadávacej sieti Google sa reklamy môžu zobrazovať nad alebo pod výsledkami vyhľadávania Google. V službách Google Play, Nákupy Google a Mapy Google, ako aj v aplikácii Mapy sa môžu zobrazovať vedľa výsledkov vyhľadávania, nad nimi alebo pod nimi.
    Search Network ads on results page
  • Na partnerských weboch vo Vyhľadávacej sieti Google: Reklamy sa môžu zobrazovať spolu s výsledkami vyhľadávania na partnerských weboch vo Vyhľadávacej sieti Google. Pre textové reklamy zahŕňajú partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti stovky webov, ktoré nepatria spoločnosti Google, ako aj službu Google Video a ďalšie weby Google.

Na weboch, ktoré navštevujú vaši zákazníci

Môžete tiež zvoliť možnosť, aby sa vaše reklamy zobrazovali ľuďom, ktorí prehliadajú web. Vaše textové reklamy, obrázkové reklamy a videoreklamy sa môžu zobrazovať v Obsahovej sieti Google.

Display Network ads

Obsahovú sieť tvorí súbor webových stránok vrátane špecifických webových stránok spoločnosti Google, ako sú služby Google Finance, Gmail, Blogger a YouTube, na ktorých sa zobrazujú reklamy. Táto sieť zahŕňa aj webové stránky pre mobily a aplikácie.

Videli ste už niekedy reklamu v službe Google Ads na svojich obľúbených spravodajských stránkach alebo vo svojom účte Gmail a čudovali ste sa, kde sa tam vzala? Teraz to už viete: ide o webové stránky, ktoré sú súčasťou Obsahovej siete Google.

Vaše reklamy sa môžu zobraziť na webových stránkach v závislosti od vybratých metód zacielenia. Obsahová sieť umožňuje zacieliť reklamy niekoľkými spôsobmi:

  • výberom kľúčových slov a tém súvisiacich s tým, čo ponúkate;
  • výberom konkrétnych webov alebo stránok;
  • výberom špecifického publika podľa jeho záujmov, demografických údajov alebo podľa toho, či už bola v minulosti uskutočnená návšteva vašich webových stránok.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, kde v Obsahovej sieti sa môžu reklamy zobrazovať.

Na rôznych zariadeniach

Vaše reklamy sa môžu zobrazovať ľuďom, ktorí webové stránky prehliadajú a navštevujú z mobilných zariadení:

  • Textové reklamy sa môžu zobrazovať, keď ľudia používajú na vyhľadávanie v službe Google mobilné zariadenia a počítače typu tablet.
  • Textové reklamy, obrázkové reklamy a videoreklamy sa môžu zobrazovať na webových stránkach v Obsahovej sieti Google, keď ľudia navštívia tieto webové stránky z mobilných zariadení vyššej kategórie, ako sú telefóny iPhone, zariadenia s operačným systémom Android alebo tablety.
  • Reklamy sa môžu zobrazovať aj v mobilných aplikáciách, ktoré sa považujú za súčasť našej Obsahovej siete.

Vo vybraných oblastiach alebo jazykoch

Ak máte textové reklamy, môžete nastaviť, aby sa zobrazovali zákazníkom v celej krajine, v určitej geografickej oblasti a dokonca aj zákazníkom, ktorí vo svojich vyhľadávaniach použijú názvy geografických oblastí.

Ak chcete účinnejšie osloviť svojich potenciálnych zákazníkov, môžete svoje kampane zacieliť na jazyky, ktorými hovoria. Ak hovoria viacerými jazykmi, môžete vytvoriť samostatné kampane na správu reklám a kľúčových slov pre každý z týchto jazykov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory