Всичко за ключовите думи

Ключовите думи са думи или фрази, използвани за съотнасяне на рекламите Ви с думите, които хората търсят.

Избирането на висококачествени, подходящи ключови думи за рекламната Ви кампания може да спомогне да достигате до клиентите, които искате, когато искате.

Тази статия обяснява начина на работа на ключовите думи, къде се показват рекламите Ви и колко струват.

Начин на работа

За да се показват рекламите Ви, когато хората търсят продукта или услугата Ви, избраните от Вас ключови думи трябва да съответстват на използваните от тях думи или фрази.

Пример

Ако продавате фризбита, като ключова дума в кампанията си в Google Ads можете да добавите „купуване на фризби“. Когато хората въведат тази фраза в търсенето с Google, рекламата Ви може да се покаже на страницата с резултати от търсенето. Освен това може да се покаже и на уебсайтове относно спорта фризби.

Когато клиент търси термин, който съответства на ключовата Ви дума, рекламата Ви може да участва на търг, за да се определи дали ще бъде показвана. Научете повече за рекламния търг.

Цената за всяка ключова дума ще бъде различна в зависимост от нейното качество, конкуренцията при търга и други фактори. Уверете се, че ключовите думи и целевата Ви страница са тясно свързани с онова, което клиентите може да търсят, или че се показват на уебсайтове, посещавани от тях. За да разберете по-лесно качеството на ключовите си думи, всяка дума има качествен рейтинг

Той се базира на очакваната честота на кликване, уместност на рекламата и практическата работа с целевата Ви страница. По-високото качество на рекламите обикновено води до по-ниски разходи и по-добри позиции за тях. Научете как да се подсигурите, че рекламите Ви са уместни.

Как да изключвате търсения

За да предотвратите показването на рекламата си при определени търсения, можете да добавите отрицателни ключови думи.

По този начин бихте могли да намалите разходите, като направите така, че рекламата Ви да се показва само на аудиторията, която искате. Научете повече за отрицателните ключови думи.

Пример

Ако продавате дрешки за кучета, но не и за котки, можете да добавите „котка“ като отрицателна ключова дума, за да е сигурно, че рекламата Ви няма да се показва на хора, търсещи дрешки за котки. При това пак можете да насочвате към търсения за „дрешки за домашни любимци“.

Къде се показват рекламите Ви

Можете да изберете да насочвате рекламите си към няколко различни рекламни мрежи. Има малки различия в начина на работа на ключовите думи във всяка мрежа:

  • Google Търсене и партньорски сайтове в мрежата за търсене: Когато създавате рекламните си групи, избирате ключови думи, подходящи за термините, които хората използват при търсене, така че рекламите Ви да достигат до клиентите точно когато търсят предлаганото от Вас.
  • Дисплейна мрежа на Google: Ако сте избрали да показвате реклами на сайтове в дисплейната мрежа, Google Ads използва ключовите Ви думи за поставяне на рекламите Ви до съдържание, което им съответства. Технологията на Google сканира съдържанието и уеб адреса на страниците и автоматично показва реклами с ключови думи, близки до темата или уеб адреса им. Например на уеб страница с рецепти за сладкиши Google Ads може да показва реклами на шоколадови сладки или рецепти за вкусни десерти. Научете как да избирате ключовите си думи за кампании в дисплейната мрежа.
  • Google Play: Когато популяризирате мобилното си приложение, изберете ключови думи, свързани с начините, по които хората търсят приложения. Добавете всички думи, които смятате, че хората биха могли да използват. Имайте предвид, че Google може да разширява обхвата на някои типове на съвпадението на ключовите Ви думи по конкретни за приложенията начини. Например като добавя думата „приложение“, когато рекламирате извън мрежата на Google Play.

Съвети

  • Избирайте внимателно ключовите си думи. Включвайте термини или фрази, които клиентите Ви биха използвали, за да опишат продуктите или услугите Ви. Уверете се, че ключовите Ви думи са свързани пряко с темата на рекламата Ви и страницата, към която насочвате клиентите си. Обикновено най-ефективни са ключовите думи, които се състоят от две или три думи.
  • Групирайте сходните ключови думи.Опитайте да групирате ключовите думи в теми. Тези теми може да са въз основа на Вашите продукти, услуги или други категории. Ако например продавате пръстени, може да имате група ключови думи за „годежни пръстени“ и друга за „сватбени пръстени“. Тогава можете да създадете отделни рекламни групи за тези групи от ключови думи и да имате конкретни реклами за двата вида пръстени.
  • Избирайте правилния брой ключови думи. Повечето рекламодатели установяват, че е полезно във всяка рекламна група да имат между 5 и 20 ключови думи.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си