เปลี่ยนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Google Ads

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ได้หลายวิธี วิธีการที่คุณเลือกจะมีผลต่อวิธีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

หากคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี คุณสามารถลองใช้เครื่องมือแก้ปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ได้

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Ads จะเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google ด้วย

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. ไปที่ https://accounts.google.com/EditPasswd ขณะลงชื่อเข้าใช้ที่อยู่อีเมล Google Ads
 2. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการใช้ เราแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการขโมย

วิธีเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้

การเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับ Google Ads จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงชื่อเช้าใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดของ Google เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ คุณอาจเพียงพิจารณาเพิ่มที่อยู่อีเมลในบัญชี หรือเชื่อมโยงบัญชี Google อื่นกับบัญชี Google Ads ซึ่งจะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า

นี่คือตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้

 1. เปลี่ยนที่อยู่อีเมลในบัญชี
  การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงชื่อเช้าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google และไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ Gmail
 2. เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นในบัญชี
  การดำเนินการนี้ทำให้คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่า 1 ที่อยู่ในการลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ Google ทั้งหมด
 3. ทำให้สามารถใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในการเข้าถึงบัญชี Google Ads
  ทำให้สามารถใช้บัญชี 2 บัญชีที่แตกต่างกันในการลงชื่อเข้าใช้ ดู และแก้ไขบัญชี Google Ads ของคุณ
เปลี่ยนที่อยู่อีเมลในบัญชีของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้ Gmail คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีได้ วิธีนี้จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ Google ทั้งหมดที่คุณใช้อยู่ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆ อาจส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนี้แทน และคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยใช้ที่อยู่อีเมลนี้

วิธีเปลี่ยนที่อยู่อีเมลในบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉัน
 2. ในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว" ให้เลือกข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 3. เลือกส่วนอีเมล
 4. เลือกส่วนอีเมลบัญชี Google 
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลใหม่
 6. คลิกบันทึกที่อยู่อีเมล

เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณควรได้รับข้อความสำหรับการยืนยันที่ที่อยู่อีเมลที่คุณเพิ่งป้อนใหม่ หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องคลิกลิงก์สำหรับการยืนยันในข้อความนี้ และคุณควรได้รับข้อความที่ที่อยู่อีเมลเก่าเพื่อยืนยันว่า คุณจะไม่ใช้ที่อยู่อีเมลนี้ในการลงชื่อเข้าใช้อีกต่อไป

หากคุณไม่ได้รับอีเมลเหล่านี้ และได้ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมแล้ว ให้ขออีเมลใหม่

เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่น

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลที่ยังไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อีเมลหลักในบัญชี Google อื่นๆ หรือบัญชี Gmail ที่อยู่อีเมลอื่นทำงานเกือบจะเหมือนกันกับที่อยู่อีเมลหลักของคุณ คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในการลงชื่อเข้าใช้และรับการแจ้งเตือนได้ นอกเหนือจากการทำงานอื่นๆ

วิธีการเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นในบัญชี Google ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ของคุณที่ https://accounts.google.co.th
 2. ในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว" ให้เลือกข้อมูลส่วนตัวของคุณ 
 3. เลือกอีเมล 
 4. คลิกเพื่อเปิดแท็บ "ขั้นสูง" เลือกอีเมลอื่น
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลอื่น คลิกเพิ่ม 

เราจะส่งอีเมลที่มีลิงก์สำหรับการยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลอื่นที่คุณระบุไว้ คุณจะต้องเปิดอีเมลและคลิกลิงก์ก่อน จึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีด้วยที่อยู่อีเมลดังกล่าวได้ 

หากคุณไม่พบอีเมลสำหรับการยืนยันที่เราส่งให้ เรียนรู้เพิ่มเติมถึงสาเหตุที่อาจเป็นไปได้

ให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Google Ads

หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลในบัญชีของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้บัญชี Google อื่นๆ เข้าถึงบัญชี Google Ads ของคุณได้ บัญชีที่มีสิทธิ์เข้าถึงจะมีความสามารถที่แตกต่างกันในการแก้ไขหรือดูบัญชีของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของสิทธิ์การเข้าถึงที่คุณให้แก่บัญชีนั้น

ดูวิธีให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ของคุณต่อผู้ใช้คนอื่นๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว