Izmjena e-adrese za primanje obavijesti  

Svaka e-adresa koja ima pristup računu može primati obavijesti. Možete izmijeniti koje će e-adrese primati obavijesti dodavanjem željene e-adrese za primanje obavijesti, a zatim uklanjanjem e-adrese koju više ne želite upotrebljavati.

Ne zaboravite, međutim, da svaki Google Ads račun mora biti povezan s barem jednom e-adresom, a svaka e-adresa na Google Ads računu može primati neke važne obavijesti. 

Dva načina izmjene adresa e-pošte za primanje obavijesti

E-adrese možete mijenjati na sljedeće načine:

  • Izmjenom korisničkog imena računa koji upotrebljavate za prijavu na račun (ta opcija nije dostupna ako upotrebljavate Gmail).
  • Omogućivanjem pristupa Google Ads računu drugom Google računu i onemogućivanjem pristupa za e-adresu koju trenutačno upotrebljavate.

Osim toga, ako želite slati obavijesti na e-adresu koja nije povezana s Google računom, za tu e-adresu možete omogućiti pristup samo e-pošti.

Izmjena adrese e-pošte

Ako ne upotrebljavate uslugu Gmail, možete izmijeniti adresu e-pošte za svoj račun. Ako to napravite, Google Ads obavijesti šaljemo na novu adresu e-pošte. Međutim, ta izmjena utječe na sve Googleove proizvode koje upotrebljavate, stoga oni šalju poruke e-pošte na tu adresu, a vi se za sve proizvode morate prijaviti s tom adresom e-pošte.

Omogućivanje pristupa novoj adresi e-pošte

Google Ads račun možete dijeliti s drugim Google računima koji nemaju pristup Google Ads računu.

Ako imate adresu e-pošte na koju želite primati obavijesti, a ne upotrebljava se za Google račun, morate samo izraditi novi Google račun s tom adresom e-pošte i omogućiti joj pristup Google Ads računu. Nakon što izradite novi Google račun, onemogućite pristup za trenutačnu adresu e-pošte kako na nju više ne biste primali obavijesti. Međutim, nakon što onemogućite pristup, nećete moći pregledavati ili uređivati svoj Google Ads račun s tom adresom e-pošte.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem