Αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ειδοποιήσεις  

Οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει πρόσβαση σε κάποιον λογαριασμό μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις, προσθέτοντας πρώτα την προτιμώμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, καταργώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε.

Να θυμάστε, ωστόσο, ότι σε κάθε λογαριασμό Google Ads πρέπει να έχει συσχετιστεί τουλάχιστον μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός λογαριασμού Google Ads θα είναι σε θέση να λαμβάνει κάποιες κρίσιμες ειδοποιήσεις. 

Δύο τρόποι για την αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ειδοποιήσεις

Μπορείτε να αλλάξετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • Αλλάζοντας το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στο λογαριασμό σας (δεν έχετε αυτήν την επιλογή, αν χρησιμοποιείτε Gmail).
  • Παραχωρώντας πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Google Ads σε έναν άλλο λογαριασμό Google και, στη συνέχεια, καταργώντας την πρόσβαση για την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, αν θέλετε να στέλνετε ειδοποιήσεις σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι συσχετισμένη με ένα Λογαριασμό Google, μπορείτε να παραχωρήσετε πρόσβαση μόνο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αν δεν χρησιμοποιείτε το Gmail, μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας. Αφού αλλάξετε τη διεύθυνση, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις του Google Ads στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει όλα τα προϊόντα Google που χρησιμοποιείτε. Έτσι, άλλα προϊόντα Google θα στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να συνδεθείτε σε όλα τα προϊόντα χρησιμοποιώντας αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παραχώρηση πρόσβασης σε νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του λογαριασμού σας στο Google Ads με άλλους Λογαριασμούς Google που δεν έχουν ήδη πρόσβαση στο Google Ads.

Αν έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη ειδοποιήσεων και δεν χρησιμοποιείται ήδη για κάποιον Λογαριασμό Google, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε ένα νέο Λογαριασμό Google με αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να της παραχωρήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Google Ads. Αφού δημιουργήσετε το νέο Λογαριασμό Google, καταργήστε την πρόσβαση από την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μην λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, μόλις καταργήσετε την πρόσβαση, δεν θα είστε σε θέση να προβάλλετε ή να επεξεργάζεστε το λογαριασμό σας στο Google Ads με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1955846520807891113