Så fungerar krediteringar och kontojusteringar i ditt konto

Då och då kan Google finjustera ditt Google Ads-saldo. Detta kallas kontojustering. Oftast görs kontojusteringar i form av krediteringar. Krediteringar minskar ditt saldo medan debiteringar ökar det.

Du kan se eventuella justeringar i ditt konto genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välja Översikt. Klicka sedan på Transaktioner för att se din transaktionshistorik. Detta är de vanligaste kreditjusteringarna:

  • Ersättning: Visas när en kampanjkod eller engångsjustering har tillämpats på ditt konto. Detta saldo kan endast användas till framtida annonsering och kan inte återbetalas till dig.
  • Ogiltig aktivitet: Inbegriper ogiltiga klick och exponeringar som genereras av robotar, automatiska klickverktyg och annan bedräglig programvara. Google förbjuder denna typ av negativt beteende. Därför behöver du inte betala för sådana orättvisa klick och exponeringar.
  • Kreditering för överleverans: Ibland blir vi lite ivriga och visar din annons för mycket – så att ditt konto samlar på sig större kostnader än vad din genomsnittliga dagliga budget tillåter. Hoppsan! Om det inträffar behöver du inte oroa dig. Vi krediterar ditt konto så att det täcker de överskjutande kostnaderna.
  • Kontobudget överskriden: Du ser detta om dina annonseringskostnader överskrider ditt förbetalda saldo. Google sätter in det överskjutande beloppet på ditt konto igen så att du inte behöver betala för aktiviteten. Detta sker bara i konton med manuella betalningar.
  • Överskottssaldo har lagrats för framtida användning: Om du får fler krediteringar än vad du spenderar under en viss månad kan saldot på ditt konto bli negativt. Ett sådant negativt saldo kallas kreditering av överskottsbelopp. I länder där Google på grund av lokala bestämmelser inte kan generera negativa fakturor (till exempel Kina, Taiwan och Turkiet) kan överskottsbeloppet inte visas som negativt saldo från fakturan. I stället lagras det för att tillämpas senare. Under perioden då detta gäller får du en nollfaktura. Överskottsbeloppet tillämpas sedan automatiskt på annonsutgifter som du samlar på dig en efterföljande månad.
  • Överskottssaldo har tillämpats från tidigare månader: Om det finns ett överskjutande saldo från tidigare månader och du har annonsutgifter under innevarande månad tillämpar Google det lagrade överskottsbeloppet på dina annonsutgifter upp till kreditgränsen. Denna rad visar hur mycket av överskottsbeloppet som tillämpades på dina annonsutgifter under en viss månad. Om ditt konto avslutas återspeglar detta det överskottssaldo som kan återbetalas till dig.
  • Återstående belopp för framtida användning: När överskottsbeloppet har tillämpats på dina annonsutgifter men det fortfarande finns ett resterande saldo på ditt konto visar den här raden det återstående belopp som kan tillämpas på annonsutgifter under en efterföljande månad. Observera att beloppet avser tillgängligt saldo före moms. Om överskottssaldot till exempel är 450 kronor (inkl. moms) kan beloppet som visas vara 41 kronor plus 40 kronor i moms.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt