Razumevanje dobroimetij in prilagoditev v računu

Google lahko občasno prilagodi stanje v vašem računu Google Ads. To se imenuje prilagoditev. Prilagoditve bodo večinoma v obliki dobroimetij. Ti znižajo stanje na vašem računu, medtem ko ga dolgovi zvišajo.

Morebitne prilagoditve, uporabljene v vašem računu, si lahko ogledate tako, da kliknete ikono orodij Google Ads | tools [Icon] in izberete Povzetek, nato pa kliknete Transakcije, da si ogledate zgodovino transakcij. Spodaj so opisane vrste prilagoditev, ki jih boste najverjetneje videli:

  • Poklonjeno: To bo prikazano, ko bomo vašemu računu pripisali promocijsko kodo ali poklonjeno dobroimetje. To dobroimetje je mogoče izkoristiti le pri prihodnjem oglaševanju in zanj ne morete prejeti povračila.
  • Neveljavna dejavnost: Ta prilagoditev je za neveljavne klike in prikaze – take, ki so jih ustvarili roboti, orodja za samodejno klikanje in druga goljufiva programska oprema. Google prepoveduje takšno neprimerno vedenje. Zato vam teh nepoštenih klikov in prikazov ne bomo zaračunali.
  • Kredit za prepogosto prikazovanje: Včasih Google prevzame vnema in preveč prikazuje vaš oglas – toliko, da se v računu nakopiči več stroškov, kot dovoljuje vaš povprečni dnevni proračun. Ojej! Ne skrbite. Če se bo to zgodilo, bo vaš račun prejel dobroimetje za pokritje odvečnih stroškov.
  • Presežen proračun računa: To dobroimetje bo prikazano, če bodo stroški oglaševanja presegli stanje predplačil. Za preseženi znesek vam bo Google dodelil dobroimetje, tako da ne boste plačevali za to aktivnost. To se prikaže samo v računih, ki uporabljajo ročna plačila.
  • Presežek dobroimetja je shranjen za prihodnjo uporabo: Če prejmete več dobroimetja, kot ga porabite v določenem mesecu, bo v računu morda prikazano negativno stanje. To negativno stanje se imenuje »presežek dobroimetja«. V državah, kjer Google zaradi skladnega delovanja z lokalnimi regulativnimi zahtevami ne more ustvarjati negativnih računov (npr. na Kitajskem, Tajvanu in v Turčiji), bo presežek dobroimetja premaknil, da na računu ne bo prikazano kot negativna vrednost, in ga shranil za prihodnjo porabo. V tem obdobju boste prejeli račun v vrednosti nič, presežek dobroimetja, ki je bilo shranjeno, pa bo samodejno uporabljen, ko bodo v prihodnjih mesecih nastali stroški porabe za oglase.
  • Uporabljen je presežek dobroimetja iz preteklih mesecev: Če je na voljo presežek dobroimetja iz preteklih mesecev in je v trenutnem mesecu prišlo do porabe za oglase, bo Google shranjeni presežek dobroimetja uporabil za porabo za oglase, in sicer do višine stanja dobroimetja. V tej vrstici je prikazano, kolikšen presežek dobroimetja je bil v določenem mesecu uporabljen za porabo za oglase. Če je račun ukinjen, to odraža presežek dobroimetja, za katerega lahko prejmete povračilo.
  • Preostali znesek, ki je na voljo za prihodnjo uporabo: Ko je presežek dobroimetja uporabljen za porabo za oglase, ostane pa vam še nekaj dobroimetja, bo v tej vrstici pisalo, koliko dobroimetja vam je ostalo za porabo za oglase v prihodnjih mesecih. Upoštevajte, da je to znesek razpoložljivega dobroimetja pred davkom. Primer: Če je presežek dobroimetja 45 evrov (vključno z davkom), je znesek lahko 41 evrov, ocena davka pa je 4 evre.

Naslednji korak

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave