Kredity a vyrovnania v účte

Google môže váš zostatok v službe Google Ads priebežne upravovať. Vtedy hovoríme o vyrovnaní. Vo väčšine prípadov sa vyrovnania realizujú vo forme kreditov. Kredity znižujú zostatok na účte, zatiaľ čo debety ho zvyšujú.

Vyrovnania uplatnené v účte nájdete kliknutím na ikonu Fakturácia Billing Icon v navigačnej ponuke vľavo a potom na Súhrn. Kliknutím na príslušný mesiac zobrazíte aktivitu súvisiacu s fakturáciou. Najpravdepodobnejšie sa stretnete s týmito typmi kreditných vyrovnaní:

 • Zdvorilosť: toto vyrovnanie sa zobrazí pri uplatnení promo kódu alebo zdvorilostného kreditu v účte. Tento kredit je určený iba na budúcu reklamu a nemožno zaň vrátiť peniaze.
 • Neplatná aktivita (alebo neplatné kliknutia): ide o vyrovnanie za neplatné kliknutia a zobrazenia (vygenerované robotmi, nástrojmi na automatizované klikanie a iným podvodným softvérom). Takéto neželané správanie Google zakazuje, takže za tieto neplatné kliknutia a zobrazenia nemusíte platiť.

  Poskytujeme podrobnosti o službe spojenej s neplatnou návštevnosťou, za ktorú sa pripisuje kredit. Tieto podrobnosti zahŕňajú číslo pôvodnej faktúry, pôvodný mesiac poskytnutia služby, číslo objednávky, názov rozpočtu účtu a názov kampane spojenej s neplatnou návštevnosťou. Tieto informácie nájdete na stránkach Súhrn, Aktivita súvisiaca s fakturáciou alebo Transakcie v účte Google Ads, ako aj vo faktúre ku koncu mesiaca.

  Poznámka: Číslo objednávky a číslo faktúry spojené s neplatnou aktivitou sa v prípade opätovnej fakturácie mohli zmeniť. V takýchto prípadoch budú číslo objednávky a číslo faktúry zodpovedať údajom spred opätovnej fakturácie.
 • Nadmerné zobrazovanie: Google niekedy zobrazuje vašu reklamu príliš často. V dôsledku toho sa v účte nahromadia vyššie náklady, než umožňuje váš priemerný denný rozpočet. Ak sa tak stane, na účet dostanete kredit na pokrytie nadmerných nákladov.
 • Prekročené: toto vyrovnanie sa zobrazí, ak reklamné náklady presiahnu predplatený zostatok. Google vám túto sumu nad rámec rozpočtu vráti formou kreditu, takže za túto aktivitu napokon platiť nebudete. Táto položka sa zobrazuje iba v prípade účtov využívajúcich manuálne platby.
 • Zvyšný kredit uložený na budúce použitie: v prípadoch, keď získate kredity prevyšujúce sumu, ktorú ste minuli za daný mesiac, v účte môžete zaznamenať záporný zostatok. Tento záporný zostatok sa označuje ako zvyšný kredit. V krajinách, kde Google nemôže generovať faktúry so zápornou sumou (napríklad Turecko, Čína alebo Taiwan), pretože musí dodržiavať miestne regulačné požiadavky, sa tento zvyšný kredit neuvedie na faktúre ako záporný zostatok, ale sa uloží na budúcu spotrebu. V období, v ktorom k tomu dôjde, dostanete faktúru s nulovým zostatkom a zvyšný kredit, ktorý bol uložený, sa automaticky uplatní na výdavky na reklamu vzniknuté v ľubovoľnom budúcom mesiaci.
 • Použitý zvyšný kredit z predchádzajúcich mesiacov: ak máte zvyšné kredity z predchádzajúcich mesiacov a v aktuálnom mesiaci vám vznikli výdavky na reklamu, Google na tieto výdavky na reklamu uplatní uložené zvyšné kredity, a to až do výšky zostatku kreditov. Tento riadok ukazuje, koľko zvyšného kreditu bolo v danom mesiaci uplatneného na výdavky na reklamu. V prípade zrušenia účtu to bude predstavovať nadmerné kredity, za ktoré vám môžu byť vrátené peniaze.
 • Zvyšná suma k dispozícii na budúce použitie: ak vám po uplatnení zvyšných kreditov na výdavky na reklamu ešte nejaké zostanú, tento riadok vás informuje, koľko vám zostáva na výdavky na reklamu v ľubovoľnom budúcom mesiaci. Na dostupnú sumu kreditu sa uplatňuje daň. Ak je napríklad zobrazená suma 110 € a sadzba dane je vo vašej krajine 10 %, na výdavky na reklamu máte k dispozícii 100 €.

Ďalší postup

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
15097489482293337019
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067