Vysvetlenie ku kreditom a vyrovnaniam v účte

Google občas môže upraviť váš zostatok v službe Google Ads. Vtedy hovoríme o vyrovnaní. Vo väčšine prípadov sa vyrovnania realizujú vo forme kreditov. Kredity znižujú zostatok na účte, zatiaľ čo debety zostatok na účte zvyšujú.

Vyrovnania priradené k svojmu účtu môžete vyhľadať aj tak, že kliknete na ikonu ozubeného kolieska , vyberiete položku Fakturácia a platby a potom sa pozriete do stĺpca Kredity v histórii transakcií. Najčastejšie sa môžete stretnúť s týmito typmi kreditných vyrovnaní:

  • Vyrovnanie za služby: Zobrazí sa v prípade uplatnenia propagačného kódu alebo bezplatného kreditu v účte. Tento kredit je určený iba na budúcu inzerciu a nemožno ho refundovať vo forme peňažných prostriedkov.
  • Neplatná aktivita: Vzťahuje sa na neplatné kliknutia a zobrazenia vygenerované robotmi, automatizovanými nástrojmi na generovanie kliknutí a iným podvodným softvérom. Takéto nekorektné praktiky sú zakázané. Za podvodné kliknutia a zobrazenia preto nemusíte platiť. Tento kredit je určený iba na budúcu inzerciu a nemožno ho refundovať vo forme peňažných prostriedkov.
  • Kredit za nadmerné doručenie: niekedy to trochu preženieme a vašu reklamu zobrazujeme viac, ako je potrebné. V účte sa potom nahromadia vyššie náklady, ako umožňuje denný rozpočet. Ach nie. Ak k tomu dôjde, nemusíte sa obávať. Na účet vám pripíšeme kredit, ktorý tieto nadbytočné náklady pokryje.
  • Prečerpanie rozpočtu účtu: táto položka sa zobrazí, ak vaše reklamné náklady prekročia predplatený zostatok. Nadbytočnú sumu vám však vrátime vo forme kreditu, takže za túto aktivitu napokon platiť nebudete. Táto položka sa zobrazuje iba v prípade účtov využívajúcich manuálne platby.

Ďalší krok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory