Inzicht in kredieten en correcties in uw account

Van tijd tot tijd kan Google uw Google Ads-saldo bijstellen. Dit wordt een correctie genoemd. Correcties vinden meestal plaats in de vorm van een krediet. Een krediet verlaagt uw saldo. Correcties in de vorm van een afschrijving verhogen uw accountsaldo juist.

Alle correcties die op uw account zijn toegepast, vindt u door op het gereedschapsicoon Google Ads | tools [Icon] te klikken en Overzicht te kiezen. Klik vervolgens op Transacties om uw transactiegeschiedenis te bekijken. U ziet voornamelijk de volgende typen correcties:

  • Servicecorrectie: Dit wordt weergegeven als er een promotiecode of servicekrediet is toegepast op uw account. Dit krediet is uitsluitend bedoeld om mee te adverteren en kan niet aan u worden uitbetaald.
  • Ongeldige activiteit: Deze correctie heeft betrekking op ongeldige klikken en vertoningen. Dit zijn klikken en vertoningen die door robots, geautomatiseerde kliktools en andere misleidende software zijn gegenereerd. Google verbiedt dergelijk ongewenst gedrag. Daarom hoeft u hiervoor niet te betalen.
  • Krediet voor overweergave: Soms is Google iets te enthousiast en wordt uw advertentie te vaak weergegeven, zo vaak dat uw account meer kosten genereert dan uw gemiddelde dagbudget toestaat. U hoeft zich geen zorgen te maken als dit gebeurt: er wordt een krediet aan uw account toegevoegd om de extra kosten te dekken.
  • Accountbudget overschreden: Deze correctie wordt weergegeven als uw advertentiekosten hoger zijn dan uw prepaidsaldo. Google betaalt het extra bedrag terug, zodat u niet voor deze activiteit hoeft te betalen. Dit komt alleen voor bij accounts waarvoor handmatige betalingen zijn ingesteld.
  • Overtollig krediet opgeslagen voor toekomstig gebruik: Als u meer krediet krijgt dan u in een bepaalde maand besteedt, ziet u mogelijk een negatief saldo in uw account. Dat negatieve saldo wordt een 'overtollig krediet' genoemd. In landen waar Google wegens lokale wettelijke vereisten geen negatieve facturen kan genereren (bijvoorbeeld in Turkije, China en Taiwan), toont Google dit overtollige krediet niet op uw factuur als negatief saldo, maar wordt het opgeslagen voor toekomstig gebruik. In de periode waarin dat gebeurt, krijgt u een nulfactuur en wordt het opgeslagen overtollige krediet automatisch gebruikt voor eventuele advertentie-uitgaven in een toekomstige maand.
  • Overtollig krediet toegepast van voorgaande maanden: Als er in voorgaande maanden overtollig krediet beschikbaar was en u in de huidige maand advertentie-uitgaven heeft gehad, past Google het opgeslagen overtollige krediet toe op uw advertentie-uitgaven tot aan de limiet van het kredietsaldo. Op deze regel ziet u hoeveel overtollig krediet er is toegepast op uw advertentie-uitgaven in een bepaalde maand. In het geval van accountbeëindiging is dit het overtollige krediet dat aan u kan worden terugbetaald.
  • Resterend bedrag dat beschikbaar is voor toekomstig gebruik: Als het overtollige krediet wordt toegepast op uw advertentie-uitgaven, maar er nog steeds krediet over is, geeft deze regel aan hoeveel u in de toekomst nog overheeft om te besteden aan advertentie-uitgaven. Opmerking: Dit is een bedrag aan beschikbaar krediet waar de btw al van af is getrokken. Als het overtollige krediet bijvoorbeeld € 45 is (inclusief btw), staat hier wellicht een bedrag van € 41, omdat er naar schatting € 4 btw van toepassing is.

Volgende stap

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen