Κατανόηση των πιστώσεων και των προσαρμογών στο λογαριασμό σας

Κατά καιρούς, η Google ενδέχεται να τροποποιεί το υπόλοιπό σας στο Google Ads. Αυτό ονομάζεται προσαρμογή. Τις περισσότερες φορές, οι προσαρμογές έχουν τη μορφή πιστώσεων. Οι πιστώσεις μειώνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού, ενώ οι χρεώσεις αυξάνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Μπορείτε να βρείτε τυχόν προσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί στον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι και επιλέγοντας Χρέωση και πληρωμές. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στη στήλη Πιστώσεις του ιστορικού συναλλαγών. Δείτε τα είδη προσαρμογών πιστώσεων που είναι πιθανότερο να εμφανίζονται:

  • Προσαρμογή υπηρεσίας: Αυτή η προσαρμογή θα εμφανιστεί όταν εφαρμοστεί στο λογαριασμό ένας κωδικός προσφοράς ή μια πίστωση ευγενούς παραχώρησης. Αυτή η πίστωση ισχύει μόνο για μελλοντική διαφήμιση και δεν μπορεί να σας επιστραφεί σε μορφή χρημάτων.
  • Μη έγκυρη δραστηριότητα: Αυτή η προσαρμογή αφορά μη έγκυρα κλικ και εμφανίσεις, δηλαδή τα κλικ και τις εμφανίσεις που δημιουργούνται από λογισμικό ρομπότ, αυτόματα εργαλεία πραγματοποίησης κλικ και άλλο παραπλανητικό λογισμικό. Απαγορεύουμε αυτού του είδους την κακή συμπεριφορά. Γι' αυτόν το λόγο δεν χρειάζεται να πληρώνετε για τα εν λόγω αθέμιτα κλικ και εμφανίσεις. Αυτή η πίστωση ισχύει μόνο για μελλοντική διαφήμιση και δεν μπορεί να σας επιστραφεί σε μορφή χρημάτων.
  • Πίστωση υπέρβασης προϋπολογισμού: Ορισμένες φορές, πάνω στον ενθουσιασμό μας, εμφανίζουμε τη διαφήμισή σας υπερβολικά συχνά, με αποτέλεσμα στο λογαριασμό να συγκεντρώνεται κόστος μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπεται από τον ημερήσιο προϋπολογισμό. Γούρι! Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μην ανησυχείτε. Για να καλύψουμε το επιπλέον κόστος, θα χορηγήσουμε πίστωση στον λογαριασμό σας.
  • Υπέρβαση του προϋπολογισμού λογαριασμού: Αυτή η προσαρμογή θα εμφανιστεί αν το κόστος διαφήμισης υπερβεί το προπληρωμένο υπόλοιπο. Για να μην χρεωθείτε αυτήν τη δραστηριότητα, θα σας πιστώσουμε το επιπλέον ποσό. Αυτό εμφανίζεται μόνο για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν μη αυτόματες πληρωμές.

Επόμενο βήμα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας