Κατανόηση των πιστώσεων και των προσαρμογών στον λογαριασμό σας

Περιστασιακά, η Google μπορεί να τροποποιεί το υπόλοιπό σας στο Google Ads. Αυτό ονομάζεται προσαρμογή. Τις περισσότερες φορές, οι προσαρμογές έχουν τη μορφή πιστώσεων. Οι πιστώσεις μειώνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού, ενώ οι χρεώσεις αυξάνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Μπορείτε να βρείτε τις προσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί στον λογαριασμό σας, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | tools [Icon], επιλέγοντας Περίληψη και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Συναλλαγές, για να προβάλετε το ιστορικό συναλλαγών. Δείτε τα είδη προσαρμογών πιστώσεων που είναι πιθανότερο να εμφανίζονται:

  • Ευγενική παραχώρηση: Αυτή η προσαρμογή θα εμφανιστεί, όταν εφαρμοστεί στον λογαριασμό σας ένας κωδικός προσφοράς ή μια πίστωση ευγενικής παραχώρησης. Αυτή η πίστωση ισχύει μόνο για μελλοντική διαφήμιση και δεν μπορεί να σας επιστραφεί σε μορφή χρημάτων.
  • Μη έγκυρη δραστηριότητα: Αυτή η προσαρμογή αφορά σε μη έγκυρα κλικ και εμφανίσεις, δηλαδή τα κλικ και τις εμφανίσεις που δημιουργούνται από ρομπότ, εργαλεία αυτοματοποιημένων κλικ και άλλο παραπλανητικό λογισμικό. Η Google απαγορεύει την ακατάλληλη συμπεριφορά αυτού του είδους. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται να πληρώνετε για τα εν λόγω αθέμιτα κλικ και εμφανίσεις.
  • Πίστωση υπέρβασης προβολών: Ορισμένες φορές, η Google επιδεικνύει μεγάλο ζήλο και εμφανίζει τη διαφήμισή σας υπερβολικά συχνά, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στον λογαριασμό σας μεγαλύτερο κόστος από αυτό που επιτρέπει ο μέσος ημερήσιος προϋπολογισμός. Ωχ! Αν συμβεί αυτό, μην ανησυχήσετε. Ο λογαριασμός σας θα λάβει μια πίστωση, για να καλυφθεί το πλεονάζον κόστος.
  • Ο προϋπολογισμός λογαριασμού έχει υπερβεί το όριο: Αυτή η προσαρμογή θα εμφανιστεί, αν το κόστος διαφήμισης υπερβεί το προπληρωμένο υπόλοιπο. Η Google θα πιστώσει το πλεονάζον ποσό, ώστε να μην χρεωθείτε για αυτήν τη δραστηριότητα. Αυτό εμφανίζεται μόνο για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν μη αυτόματες πληρωμές.
  • Αποθηκεύτηκαν πλεονάζουσες πιστώσεις για μελλοντική χρήση: Αν κάποιον μήνα λάβετε περισσότερες πιστώσεις από αυτές που δαπανήσατε, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας. Αυτό το αρνητικό υπόλοιπο ονομάζεται "πλεονάζουσες πιστώσεις". Σε χώρες όπου η Google δεν μπορεί να δημιουργήσει αρνητικά τιμολόγια (π.χ. Κίνα, Ταϊβάν, Τουρκία) στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις κατά τόπους κανονιστικές απαιτήσεις, η Google θα μεταφέρει αυτές τις πλεονάζουσες πιστώσεις από τον λογαριασμό σας και θα τις αποθηκεύει για μελλοντική κατανάλωση, ώστε να μην εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας ως αρνητικό υπόλοιπο. Τον μήνα που θα συμβεί αυτό, θα λάβετε ένα τιμολόγιο μηδενικού υπολοίπου και οι πλεονάζουσες πιστώσεις που αποθηκεύτηκαν θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα, όταν προκύψουν δαπάνες διαφήμισης οποιονδήποτε μελλοντικό μήνα.
  • Εφαρμόστηκαν πλεονάζουσες πιστώσεις από προηγούμενους μήνες: Αν διατίθενται πλεονάζουσες πιστώσεις από προηγούμενους μήνες και τύχει να προκύψουν δαπάνες διαφήμισης τον τρέχοντα μήνα, η Google θα εφαρμόσει τις αποθηκευμένες πλεονάζουσες πιστώσεις στις δαπάνες διαφήμισης, έως ότου καλυφθεί το όριο του πιστωτικού υπολοίπου. Σε αυτήν τη γραμμή εμφανίζονται οι πλεονάζουσες πιστώσεις που εφαρμόστηκαν στις δαπάνες διαφήμισης έναν συγκεκριμένο μήνα.
  • Διαθέσιμο ποσό που απομένει για μελλοντική χρήση: Αν, αφού εφαρμοστούν στις δαπάνες διαφήμισης οι πλεονάζουσες πιστώσεις, εξακολουθούν να απομένουν κάποιες πιστώσεις, σε αυτήν τη γραμμή θα μπορείτε να δείτε το ποσό που σας έχει απομείνει για δαπάνες διαφήμισης οποιουδήποτε μελλοντικού μήνα. Σημείωση: Για τις διαθέσιμες πιστώσεις εμφανίζεται το ποσό προ φόρων. Για παράδειγμα, αν οι πλεονάζουσες πιστώσεις ανέρχονται στα 45 € (συμπεριλαμβανομένων των φόρων), το ποσό που εμφανίζεται ενδέχεται να είναι 41 €, από τα οποια 4 € να αναλογούν στο εκτιμώμενο ποσό φόρων.

Επόμενο βήμα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας