Používanie nových stránok Fakturácie

 

Zmena vzhľadu stránok Fakturácie v službe Google Ads, ktorú ste si pravdepodobne všimli, je dôsledkom ich inovácie na najnovšiu verziu. Okrem nového vzhľadu sme doladili aj niektoré názvy, ktoré popisujú váš účet. Čo sa zmení po inovácii:

 • Spätná platba sa odteraz označuje ako automatická platba.
 • Predplácanie sa odteraz označuje ako manuálna platba.
 • Elektronický bankový prevod sa odteraz označuje ako prevod prostriedkov.
 • Inkaso sa odteraz označuje ako bankový účet.

Vaše nové funkcie

Budete mať k dispozícii rovnaké funkcie ako doteraz a navyše získate nové, ktoré vám umožnia uskutočňovať platby jednoduchšie a pružnejšie. Tu je stručný prehľad nových funkcií:

Automatická platba (predtým spätná platba)

Možnosť automatickej platby funguje rovnako ako spätná platba, ale pridali sme k nej viac funkcií, ktoré vám umožňujú lepšie kontrolovať to, ako a kedy sa uskutoční fakturácia. Možnosti automatickej platby:

 • Môžete lepšie kontrolovať, kedy sa vám účtujú platby a aká je ich výška. Pomocou funkcie Uskutočniť platbu môžete zaplatiť zostatok, financovať budúce reklamné aktivity alebo odložiť okamih, kedy dosiahnete minimálnu výšku platby a začnú sa vám účtovať náklady.
 • Môžete pridať viacero spôsobov platby do svojho účtu. Použite ich na uskutočňovanie jednotlivých platieb alebo si ich v účte ponechajte pre prípad, že by ste chceli zmeniť hlavný alebo záložný spôsob platby. Zistite, ako pridať spôsob platby.
 • Môžete používať akékoľvek možnosti platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu a menu. Znamená to, že k dispozícii môžete mať aj ďalšie spôsoby platby. Ak sme napríklad predtým pre vašu krajinu a menu prijímali prevod prostriedkov iba v účtoch s manuálnou platbou (predplácaním), teraz môžete prevod prostriedkov použiť aj v účtoch s automatickou platbou. Všetky dostupné možnosti sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 • Môžete používať rôzne adresy pre svoju firmu a spôsoby platby. Zatiaľ čo na faktúrach generovaných v účte sa objaví firemná adresa, fakturačné adresy sú priradené k jednotlivým spôsobom platby a slúžia na overenie platobných údajov. Získajte ďalšie informácie o týchto typoch adries.

Manuálna platba (predtým predplácanie)

Možnosť manuálnych platieb funguje rovnako ako predplácanie. Teraz však môžete platby uskutočňovať priamo na hlavnej stránke fakturácie. Ak chcete začať, stačí kliknúť na tlačidlo Uskutočniť platbu. Prečítajte si kompletné pokyny o uskutočňovaní platby. Okrem toho môžete vykonávať aj nasledujúce akcie:

 • Môžete pridať ľubovoľný počet spôsobov platby do svojho účtu. Uložte si vo svojom účte viaceré spôsoby platby a vyberte si, ktorý z nich použijete pre jednotlivé platby. Môžete si taktiež vybrať nový spôsob platby. Všetky uložené spôsoby platby môžete z účtu aj odstrániť. Vaše reklamy sa potom budú zobrazovať, pokiaľ budete mať v účte finančné prostriedky Prečítajte si, ako pridať a odstrániť spôsob platby.
 • Môžete používať rôzne adresy pre svoju firmu a spôsoby platby. Zatiaľ čo na faktúrach generovaných v účte sa objaví firemná adresa, fakturačné adresy sú priradené k jednotlivým spôsobom platby a slúžia na overenie platobných údajov. Získajte ďalšie informácie o týchto typoch adries.

Súvisiace odkazy

Zmena vzhľadu stránok Fakturácie v službe Google Ads, ktorú ste si pravdepodobne všimli, je dôsledkom ich inovácie na najnovšiu verziu. Okrem nového vzhľadu sme doladili aj niektoré názvy, ktoré popisujú váš účet. Čo sa zmení po inovácii:

 • Predplácanie sa odteraz označuje ako manuálna platba.
 • Elektronický bankový prevod sa odteraz označuje ako prevod prostriedkov.
 • Online platba sa odteraz označuje ako banková karta.

Vaše nové funkcie

Budete mať k dispozícii rovnaké funkcie ako doteraz a navyše získate nové, ktoré vám umožnia uskutočňovať platby jednoduchšie a pružnejšie. Tu je stručný prehľad nových funkcií:

Manuálna platba (predtým predplácanie)

Možnosť manuálnych platieb funguje rovnako ako predplácanie. Teraz však môžete platby uskutočňovať priamo na stránke súhrnu fakturácie. Ak chcete začať, stačí kliknúť na tlačidlo Uskutočniť platbu. Prečítajte si kompletné pokyny o uskutočňovaní platby. Okrem toho môžete vykonávať aj nasledujúce akcie:

 • Môžete pridať ľubovoľný počet spôsobov platby do svojho účtu. Uložte si vo svojom účte viaceré spôsoby platby a vyberte si, ktorý z nich použijete pre jednotlivé platby. Môžete si taktiež vybrať nový spôsob platby. Všetky uložené spôsoby platby môžete z účtu aj odstrániť. Vaše reklamy sa potom budú zobrazovať, pokiaľ budete mať v účte finančné prostriedky Prečítajte si, ako pridať a odstrániť spôsob platby.
 • Môžete používať rôzne adresy pre svoju firmu a spôsoby platby.Zatiaľ čo na faktúrach generovaných v účte sa objaví firemná adresa, fakturačné adresy sú priradené k jednotlivým spôsobom platby a slúžia na overenie platobných údajov. Získajte ďalšie informácie o týchto typoch adries.

Čísla faktúr fapiao

Vaše čísla faktúr fapiao sa zobrazujú na hlavnej stránke fakturácie. Ak suma uvedená na faktúre fapiao prevyšuje 100 CNY, zobrazí sa aj zodpovedajúce číslo kuriérskej služby EMS.

Mesačná fakturácia (kreditný limit)

Nastavenie platieb na mesačnú fakturáciu si zachovalo svoj názov, je však rozšírené o niekoľko nových funkcií. Prostredníctvom navigačného panela na kraji stránky máte prístup k nasledujúcim stránkam: Faktúry, História transakcií, Rozpočty účtu, Nastavenia fakturácie a Fakturačný profil. Na týchto stránkach môžete okrem iného vykonávať aj nasledujúce akcie:

 • Môžete získať prístup k faktúram. Na stránke Faktúry je možné v časti Dokumenty vyhľadávať faktúry a zobrazovať zodpovedajúce čísla faktúr fapiao. Prečítajte si, ako získať tieto dokumenty.
 • Môžete nastaviť doručovanie faktúr prostredníctvom e-mailu. Na stránke Nastavenia fakturácie môžete nastaviť doručovanie faktúr prostredníctvom e-mailu nielen sebe, ale aj ďalším príjemcom. Prečítajte si, ako nastaviť doručovanie faktúr prostredníctvom e-mailu.
 • Môžete vytvárať nové rozpočty. Na stránke Rozpočty účtu môžete upraviť alebo vytvoriť rozpočty. Prečítajte si ďalšie informácie, ako používať rozpočty účtu.

Súvisiace odkazy

Zmena vzhľadu stránok Fakturácie v službe Google Ads, ktorú ste si pravdepodobne všimli, je dôsledkom ich inovácie na najnovšiu verziu. Okrem nového vzhľadu sme doladili aj niektoré názvy, ktoré popisujú váš účet. Čo sa zmení po inovácii:

 • Spätná platba sa odteraz označuje ako automatická platba.
 • Predplácanie sa odteraz označuje ako manuálna platba.

Vaše nové funkcie

Budete mať k dispozícii rovnaké funkcie ako doteraz a navyše získate nové, ktoré vám umožnia uskutočňovať platby jednoduchšie a pružnejšie. Tu je stručný prehľad nových funkcií:

Automatická platba (predtým spätná platba)

Možnosť automatickej platby funguje rovnako ako spätná platba, ale pridali sme k nej viac funkcií, ktoré vám umožňujú lepšie kontrolovať to, ako a kedy sa uskutoční fakturácia. Možnosti automatickej platby:

 • Môžete lepšie kontrolovať, kedy sa vám účtujú platby a aká je ich výška. Pomocou funkcie Uskutočniť platbu môžete zaplatiť zostatok, financovať budúce reklamné aktivity alebo odložiť okamih, kedy dosiahnete minimálnu výšku platby a začnú sa vám účtovať náklady.
 • Môžete pridať viacero spôsobov platby do svojho účtu. Použite ich na uskutočňovanie jednotlivých platieb alebo si ich v účte ponechajte pre prípad, že by ste chceli zmeniť hlavný alebo záložný spôsob platby. Zistite, ako pridať spôsob platby.
 • Môžete používať akékoľvek možnosti platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu a menu. Ak máte fakturačnú adresu v Brazílii a ako menu ste si zvolili brazílsky real, znamená to, že môžete používať kreditnú kartu alebo príkazy Boleto. Možnosti, ktoré máte k dispozícii, sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Uskutočniť platbu.

Manuálna platba (predtým predplácanie)

Možnosť manuálnych platieb funguje rovnako ako predplácanie. Teraz však môžete platby uskutočňovať priamo na stránke súhrnu fakturácie. Ak chcete začať, stačí kliknúť na tlačidlo Uskutočniť platbu. Prečítajte si kompletné pokyny o uskutočňovaní platby. Okrem toho môžete vykonávať aj nasledujúce akcie:

 • Môžete pridať ľubovoľný počet spôsobov platby do svojho účtu. Uložte si vo svojom účte viaceré spôsoby platby a vyberte si, ktorý z nich použijete pre jednotlivé platby. Môžete si taktiež vybrať nový spôsob platby. Všetky uložené spôsoby platby môžete z účtu aj odstrániť. Vaše reklamy sa potom budú zobrazovať, pokiaľ budete mať v účte finančné prostriedky Prečítajte si, ako pridať a odstrániť spôsob platby.
 • Môžete používať rôzne adresy pre svoju firmu a spôsoby platby.Zatiaľ čo na faktúrach generovaných v účte sa objaví firemná adresa, fakturačné adresy sú priradené k jednotlivým spôsobom platby a slúžia na overenie platobných údajov. Získajte ďalšie informácie o týchto typoch adries.

Mesačná fakturácia (kreditný limit)

Nastavenie platieb na mesačnú fakturáciu si zachovalo svoj názov, je však rozšírené o niekoľko nových funkcií. Prostredníctvom navigačného panela na kraji stránky máte prístup k nasledujúcim stránkam: Faktúry, História transakcií, Rozpočty účtu, Nastavenia fakturácie a Fakturačný profil. Na týchto stránkach môžete okrem iného vykonávať aj nasledujúce akcie:

 • Môžete získať prístup k výpisom Nota Fiscal a príkazom Boleto. Na stránke Faktúry môžete v časti Dokumenty vyhľadávať svoje výpisy Nota Fiscal aj príkazy Boleto, ktoré chcete zaplatiť. Prečítajte si, ako získať tieto dokumenty.
 • Môžete nastaviť doručovanie faktúr prostredníctvom e-mailu. Na stránke Nastavenia fakturácie môžete nastaviť doručovanie faktúr prostredníctvom e-mailu nielen sebe, ale aj ďalším príjemcom. Prečítajte si, ako nastaviť doručovanie faktúr prostredníctvom e-mailu.
 • Môžete vytvárať nové rozpočty. Na stránke Rozpočty účtu môžete upraviť alebo vytvoriť rozpočty. Prečítajte si ďalšie informácie, ako používať rozpočty účtu.

Súvisiace odkazy

Zmena vzhľadu stránok Fakturácie v službe Google Ads, ktorú ste si pravdepodobne všimli, je dôsledkom ich inovácie na najnovšiu verziu. Okrem nového vzhľadu sme doladili aj niektoré názvy, ktoré popisujú váš účet. Čo sa zmení po inovácii:

 • Predplácanie sa odteraz označuje ako manuálna platba.
 • Elektronický bankový prevod sa odteraz označuje ako prevod prostriedkov.

Vaše nové funkcie

Budete mať k dispozícii rovnaké funkcie ako doteraz. Získate aj určité nové funkcie na jednoduchšie uskutočňovanie platieb a zefektívnenie práce s účtovnými dokumentmi. Tu je stručný prehľad nových funkcií:

 • Môžete jednoducho uskutočňovať platby. Možnosť manuálnych platieb funguje rovnako ako predplácanie. Teraz však môžete platby uskutočňovať priamo na hlavnej stránke fakturácie. Ak chcete začať, stačí kliknúť na tlačidlo Uskutočniť platbu. Prečítajte si kompletné pokyny o uskutočňovaní platby.
 • Môžete používať nové spôsoby platby. Vo svojom účte máte teraz k dispozícii nové spôsoby platby – Yandex,Money a Qiwi. Pri platbe prostredníctvom služby ASSIST si taktiež môžete uložiť údaje o svojej bankovej karte a urýchliť tak svoje budúce platby. Získajte ďalšie informácie o spôsoboch platby.
 • Môžete sťahovať účtovné dokumenty. V účtoch, ktorých majitelia sú zaregistrovaní ako právnické osoby, je možné prostredníctvom hlavnej stránky fakturácie sťahovať účtovné dokumenty a žiadať o ich úpravy alebo opätovné vytlačenie. Získajte ďalšie informácie o účtovných dokumentoch.
 • Môžete používať elektronické účtovné dokumenty. V účtoch, ktorých majitelia sú zaregistrovaní ako právnické osoby, je možné prihlásiť sa na odber elektronických dokumentov s overeným elektronickým podpisom (namiesto tlačených faktúr doručovaných Ruskou poštou). Vďaka tomu dokumenty vždy získate ihneď po tom, ako budú k dispozícii. Získajte ďalšie informácie o účtovných dokumentoch.

Súvisiace odkazy

Zmena vzhľadu stránok Fakturácie v službe Google Ads, ktorú ste si pravdepodobne všimli, je dôsledkom ich inovácie na najnovšiu verziu. Okrem nového vzhľadu sme doladili aj niektoré názvy, ktoré popisujú váš účet. Čo sa zmení po inovácii:

 • Spätná platba sa odteraz označuje ako automatická platba.
 • Predplácanie sa odteraz označuje ako manuálna platba.

Vaše nové funkcie

Budete mať k dispozícii rovnaké funkcie ako doteraz a navyše získate nové, ktoré vám umožnia uskutočňovať platby jednoduchšie a pružnejšie. Tu je stručný prehľad nových funkcií:

Automatická platba (predtým spätná platba)

Možnosť automatickej platby funguje rovnako ako spätná platba, ale pridali sme k nej viac funkcií, ktoré vám umožňujú lepšie kontrolovať to, ako a kedy sa uskutoční fakturácia. Možnosti automatickej platby:

 • Môžete lepšie kontrolovať, kedy sa vám účtujú platby a aká je ich výška. Pomocou funkcie Uskutočniť platbu môžete zaplatiť zostatok, financovať budúce reklamné aktivity alebo odložiť okamih, kedy dosiahnete minimálnu výšku platby a začnú sa vám účtovať náklady.
 • Môžete pridať viacero spôsobov platby do svojho účtu. Použite ich na uskutočňovanie jednotlivých platieb alebo si ich v účte ponechajte pre prípad, že by ste chceli zmeniť hlavný alebo záložný spôsob platby. Zistite, ako pridať spôsob platby.
 • Môžete používať rôzne adresy pre svoju firmu a spôsoby platby. Zatiaľ čo na faktúrach generovaných v účte sa objaví firemná adresa, fakturačné adresy sú priradené k jednotlivým spôsobom platby a slúžia na overenie platobných údajov. Získajte ďalšie informácie o týchto typoch adries.

Manuálna platba (predtým predplácanie)

 • Môžete jednoducho uskutočňovať platby. Možnosť manuálnych platieb funguje rovnako ako predplácanie. Teraz však môžete platby uskutočňovať priamo na hlavnej stránke fakturácie. Ak chcete začať, stačí kliknúť na tlačidlo Uskutočniť platbu. Prečítajte si kompletné pokyny o uskutočňovaní platby.
 • Môžete sťahovať účtovné dokumenty. Ak je váš účet zaregistrovaný ako účet právnickej osoby alebo účet živnostníka, prostredníctvom hlavnej stránky fakturácie môžete sťahovať účtovné dokumenty a žiadať o ich úpravy alebo opätovné vytlačenie.

Súvisiace prepojenie

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
18160623652027619597
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067