Korzystanie z nowych stron Płatności

 

Jeśli zastanawia Cię zmiana wyglądu stron Płatności na Twoim koncie Google Ads, wyjaśniamy, że wynika ona z uaktualnienia konta do najnowszej wersji. Wraz z nowym wyglądem wprowadziliśmy niewielkie zmiany terminologiczne, które w lepszy sposób opisują Twoje konto. W związku z tym uaktualnieniem:

 • Płatności po wykonaniu usługi noszą teraz nazwę „płatności automatyczne”.
 • Przedpłata nosi teraz nazwę „płatności ręczne”.
 • Przelew bankowy nosi teraz nazwę „transfer środków”.
 • Polecenie zapłaty nosi teraz nazwę „konto bankowe”.

Nowe funkcje

Możesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dotychczas, a także z nowych, które ułatwią Ci wykonywanie płatności i zapewnią większą elastyczność. Oto krótkie omówienie nowych funkcji:

Płatności automatyczne (wcześniej „płatności po wykonaniu usługi”)

Płatności automatyczne działają tak samo jak płatności po wykonaniu usługi. Jedyną różnicą są dodatkowe funkcje, które dają Ci większą kontrolę nad sposobem i terminem naliczania przez nas opłat. Dzięki płatnościom automatycznym:

 • Możesz kontrolować wysokość ponoszonych kosztów i termin pobrania opłaty. Dokonaj płatności, aby uregulować saldo, sfinansować przyszłe koszty reklamy lub opóźnić moment osiągnięcia progu płatności i naliczenia opłat.
 • Możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta. Używaj ich, aby dokonywać pojedynczych płatności, albo zachowaj je na koncie na wypadek zmiany głównej lub zapasowej metody płatności. Zobacz, jak dodać metodę płatności.
 • Możesz używać dowolnej opcji płatności dostępnej w Twoim kraju i walucie. Oznacza to, że możesz mieć dostęp do dodatkowych metod płatności. Jeśli na przykład wcześniej akceptowaliśmy transfer środków w Twoim kraju i walucie tylko w przypadku kont rozliczanych w systemie płatności ręcznych (przedpłaty), teraz możesz używać transferu środków również w przypadku płatności automatycznych. Wszystkie dostępne opcje pojawią się po kliknięciu przycisku Dokonaj płatności.
 • Możesz używać innego adresu dla swojej firmy i innego dla metod płatności. Adres Twojej firmy pojawi się na fakturach generowanych na koncie, a adresy rozliczeniowe są powiązane z poszczególnymi metodami płatności i wykorzystywane do potwierdzania informacji o płatności. Dowiedz się więcej o typach adresów.

Płatności ręczne (wcześniej „przedpłata”)

Opcja płatności ręcznych działa tak samo, jak działała opcja przedpłaty. Teraz jednak możesz dokonać płatności bezpośrednio na głównej stronie płatności – wystarczy kliknąć przycisk Dokonaj płatności. Zobacz pełne instrukcje dokonywania płatności. Możesz także:

 • Dodać do swojego konta dowolną liczbę metod płatności. Przechowuj wiele metod płatności na swoim koncie i wybieraj, której chcesz użyć w przypadku poszczególnych płatności. Możesz też wybrać nową metodę płatności, usunąć dowolną zapisaną metodę lub wszystkie, a Twoje reklamy nadal będą się wyświetlać, dopóki nie skończą się środki na koncie. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć metodę płatności.
 • Używać innego adresu dla swojej firmy i innego dla metod płatności. Adres Twojej firmy pojawi się na fakturach generowanych na koncie, a adresy rozliczeniowe są powiązane z poszczególnymi metodami płatności i wykorzystywane do potwierdzania informacji o płatności. Dowiedz się więcej o typach adresów.

Powiązane artykuły

Jeśli zastanawia Cię zmiana wyglądu stron Płatności na Twoim koncie Google Ads, wyjaśniamy, że wynika ona z uaktualnienia konta do najnowszej wersji. Wraz z nowym wyglądem wprowadziliśmy niewielkie zmiany terminologiczne, które w lepszy sposób opisują Twoje konto. W związku z tym uaktualnieniem:

 • Przedpłata nosi teraz nazwę „płatności ręczne”.
 • Przelew bankowy nosi teraz nazwę „transfer środków”.
 • Płatność online nosi teraz nazwę „karta bankowa”.

Nowe funkcje

Możesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dotychczas, a także z nowych, które ułatwią Ci wykonywanie płatności i zapewnią większą elastyczność. Oto krótkie omówienie nowych funkcji:

Płatności ręczne (wcześniej „przedpłata”)

Opcja płatności ręcznych działa tak samo, jak działała opcja przedpłaty. Teraz jednak możesz dokonać płatności bezpośrednio na stronie płatności – wystarczy kliknąć przycisk Dokonaj płatności, aby zacząć. Zobacz pełne instrukcje dokonywania płatności. Możesz także:

 • Dodać do swojego konta dowolną liczbę metod płatności. Przechowuj wiele metod płatności na swoim koncie i wybieraj, której chcesz użyć w przypadku poszczególnych płatności. Możesz też wybrać nową metodę płatności, usunąć dowolną zapisaną metodę lub wszystkie, a Twoje reklamy nadal będą się wyświetlać, dopóki nie skończą się środki na koncie. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć metodę płatności.
 • Używać innego adresu dla swojej firmy i innego dla metod płatności.Adres Twojej firmy pojawi się na fakturach generowanych na koncie, a adresy rozliczeniowe są powiązane z poszczególnymi metodami płatności i wykorzystywane do potwierdzania informacji o płatności. Dowiedz się więcej o typach adresów.

Numery Fapiao

Twoje numery fapiao wyświetlają się na głównej stronie płatności. Gdy kwota fapiao jest większa niż 100 juanów chińskich, pojawia się również odpowiedni numer kuriera EMS.

Fakturowanie miesięczne (limit kredytowy)

Opcja fakturowania miesięcznego nie zmieniła nazwy, ale zyskała nowe funkcje. Z paska nawigacyjnego z boku strony masz dostęp do faktur, historii transakcji, budżetów konta, ustawień płatności i profilu płatności. Oto niektóre działania, jakie możesz wykonać na tych stronach:

 • Wyświetlaj faktury. Na stronie Faktury znajdziesz swoje faktury, a w sekcji „Dokumenty” zobaczysz odpowiadające im numery fapiao. Dowiedz się, jak otrzymać te dokumenty.
 • Skonfiguruj przesyłanie faktur pocztą elektroniczną. Na stronie Ustawienia płatności możesz włączyć przesyłanie faktur e-mailem do Ciebie i innych osób, które powinny je otrzymywać. Dowiedz się, jak skonfigurować przesyłanie faktur e-mailem.
 • Twórz nowe budżety. Na stronie Budżety konta możesz dostosowywać i tworzyć budżety. Dowiedz się, jak używać budżetów na koncie.

Powiązane artykuły

Jeśli zastanawia Cię zmiana wyglądu stron Płatności na Twoim koncie Google Ads, wyjaśniamy, że wynika ona z uaktualnienia konta do najnowszej wersji. Wraz z nowym wyglądem wprowadziliśmy niewielkie zmiany terminologiczne, które w lepszy sposób opisują Twoje konto. W związku z tym uaktualnieniem:

 • Płatności po wykonaniu usługi noszą teraz nazwę „płatności automatyczne”.
 • Przedpłata nosi teraz nazwę „płatności ręczne”.

Nowe funkcje

Możesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dotychczas, a także z nowych, które ułatwią Ci wykonywanie płatności i zapewnią większą elastyczność. Oto krótkie omówienie nowych funkcji:

Płatności automatyczne (wcześniej „płatności po wykonaniu usługi”)

Płatności automatyczne działają tak samo jak płatności po wykonaniu usługi. Jedyną różnicą są dodatkowe funkcje, które dają Ci większą kontrolę nad sposobem i terminem naliczania przez nas opłat. Dzięki płatnościom automatycznym:

 • Możesz kontrolować wysokość ponoszonych kosztów i termin pobrania opłaty. Dokonaj płatności, aby uregulować saldo, sfinansować przyszłe koszty reklamy lub opóźnić moment osiągnięcia progu płatności i naliczenia opłat.
 • Możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta. Używaj ich, aby dokonywać pojedynczych płatności, albo zachowaj je na koncie na wypadek zmiany głównej lub zapasowej metody płatności. Zobacz, jak dodać metodę płatności.
 • Możesz używać dowolnej opcji płatności dostępnej w Twoim kraju i walucie. Jeśli na przykład jesteś w Brazylii i Twoja waluta to real brazylijski, możesz używać karty kredytowej lub boleto. Dostępne opcje pojawią się po kliknięciu przycisku Dokonaj płatności.

Płatności ręczne (wcześniej „przedpłata”)

Opcja płatności ręcznych działa tak samo, jak działała opcja przedpłaty. Teraz jednak możesz dokonać płatności bezpośrednio na stronie płatności – wystarczy kliknąć przycisk Dokonaj płatności, aby zacząć. Zobacz pełne instrukcje dokonywania płatności. Możesz także:

 • Dodać do swojego konta dowolną liczbę metod płatności. Przechowuj wiele metod płatności na swoim koncie i wybieraj, której chcesz użyć w przypadku poszczególnych płatności. Możesz też wybrać nową metodę płatności, usunąć dowolną zapisaną metodę lub wszystkie, a Twoje reklamy nadal będą się wyświetlać, dopóki nie skończą się środki na koncie. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć metodę płatności.
 • Używać innego adresu dla swojej firmy i innego dla metod płatności.Adres Twojej firmy pojawi się na fakturach generowanych na koncie, a adresy rozliczeniowe są powiązane z poszczególnymi metodami płatności i wykorzystywane do potwierdzania informacji o płatności. Dowiedz się więcej o typach adresów.

Fakturowanie miesięczne (limit kredytowy)

Opcja fakturowania miesięcznego nie zmieniła nazwy, ale zyskała nowe funkcje. Z paska nawigacyjnego z boku strony masz dostęp do faktur, historii transakcji, budżetów konta, ustawień płatności i profilu płatności. Oto niektóre działania, jakie możesz wykonać na tych stronach:

 • Uzyskaj dostęp do dokumentów nota fiscal i boleto. Na stronie Faktury znajdziesz swoje dokumenty nota fiscal, a w sekcji „Dokumenty”– boleto, za pomocą których za nie zapłacisz. Dowiedz się, jak otrzymać te dokumenty.
 • Skonfiguruj przesyłanie faktur pocztą elektroniczną. Na stronie Ustawienia płatności możesz włączyć przesyłanie faktur e-mailem do Ciebie i innych osób, które powinny je otrzymywać. Dowiedz się, jak skonfigurować przesyłanie faktur e-mailem.
 • Twórz nowe budżety. Na stronie Budżety konta możesz dostosowywać i tworzyć budżety. Dowiedz się, jak używać budżetów na koncie.

Powiązane artykuły

Jeśli zastanawia Cię zmiana wyglądu stron Płatności na Twoim koncie Google Ads, wyjaśniamy, że wynika ona z uaktualnienia konta do najnowszej wersji. Wraz z nowym wyglądem wprowadziliśmy niewielkie zmiany terminologiczne, które w lepszy sposób opisują Twoje konto. W związku z tym uaktualnieniem:

 • Przedpłata nosi teraz nazwę „płatności ręczne”.
 • Przelew bankowy nosi teraz nazwę „transfer środków”.

Nowe funkcje

Możesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dotychczas, a także z nowych, które ułatwią Ci wykonywanie płatności i zwiększą efektywność pracy z dokumentami księgowymi. Oto krótkie omówienie nowych funkcji:

 • Dokonuj płatności z łatwością. Opcja płatności ręcznych działa tak samo, jak działała opcja przedpłaty. Teraz jednak możesz dokonać płatności bezpośrednio na głównej stronie płatności – wystarczy kliknąć przycisk Dokonaj płatności. Zobacz pełne instrukcje dokonywania płatności.
 • Używaj nowych metod płatności. Na Twoim koncie są teraz dostępne przelewy bankowe online Yandex, Money i Qiwi. Możesz też zapisać swoje informacje o karcie bankowej podczas płatności przez ASSIST, co przyspieszy ten proces w przyszłości. Dowiedz się więcej o metodach płatności.
 • Pobieraj dokumenty księgowe. W przypadku kont zarejestrowanych jako podmioty prawne możesz pobierać dokumenty księgowe oraz prosić o zmiany i przedruki – bezpośrednio na głównej stronie płatności. Dowiedz się więcej o dokumentach księgowych.
 • Korzystaj z elektronicznych dokumentów księgowych. W przypadku kont zarejestrowanych jako podmioty prawne możesz zamienić papierowe dokumenty wysyłane rosyjską pocztą na elektroniczne dokumenty z zatwierdzonym podpisem elektronicznym. Dzięki temu zawsze będziesz otrzymywać dokumenty od razu, gdy tylko będą dostępne. Dowiedz się więcej o dokumentach księgowych.

Powiązane artykuły

Jeśli zastanawia Cię zmiana wyglądu stron Płatności na Twoim koncie Google Ads, wyjaśniamy, że wynika ona z uaktualnienia konta do najnowszej wersji. Wraz z nowym wyglądem wprowadziliśmy niewielkie zmiany terminologiczne, które w lepszy sposób opisują Twoje konto. W związku z tym uaktualnieniem:

 • Płatności po wykonaniu usługi noszą teraz nazwę „płatności automatyczne”.
 • Przedpłata nosi teraz nazwę „płatności ręczne”.

Nowe funkcje

Możesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dotychczas, a także z nowych, które ułatwią Ci wykonywanie płatności i zapewnią większą elastyczność. Oto krótkie omówienie nowych funkcji:

Płatności automatyczne (wcześniej „płatności po wykonaniu usługi”)

Płatności automatyczne działają tak samo jak płatności po wykonaniu usługi. Jedyną różnicą są dodatkowe funkcje, które dają Ci większą kontrolę nad sposobem i terminem naliczania przez nas opłat. Dzięki płatnościom automatycznym:

 • Możesz kontrolować wysokość ponoszonych kosztów i termin pobrania opłaty. Dokonaj płatności, aby uregulować saldo, sfinansować przyszłe koszty reklamy lub opóźnić moment osiągnięcia progu płatności i naliczenia opłat.
 • Możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta. Używaj ich, aby dokonywać pojedynczych płatności, albo zachowaj je na koncie na wypadek zmiany głównej lub zapasowej metody płatności. Zobacz, jak dodać metodę płatności.
 • Możesz używać innego adresu dla swojej firmy i innego dla metod płatności. Adres Twojej firmy pojawi się na fakturach generowanych na koncie, a adresy rozliczeniowe są powiązane z poszczególnymi metodami płatności i wykorzystywane do potwierdzania informacji o płatności. Dowiedz się więcej o typach adresów.

Płatności ręczne (wcześniej „przedpłata”)

 • Dokonuj płatności z łatwością: opcja płatności ręcznych działa tak samo, jak działała opcja przedpłaty. Teraz jednak możesz dokonać płatności bezpośrednio na głównej stronie płatności – wystarczy kliknąć przycisk Dokonaj płatności. Zobacz pełne instrukcje dokonywania płatności.
 • Pobieraj dokumenty księgowe: w przypadku kont zarejestrowanych jako podmioty prawne lub indywidualni przedsiębiorcy możesz pobierać dokumenty księgowe oraz prosić o zmiany i przedruki – bezpośrednio na głównej stronie płatności.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
12636304778601791057
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067
false