Forventet klikkfrekvens: definisjon

Forventet klikkfrekvens er en søkeordstatus som indikerer hvor sannsynlig det er at annonsene dine blir klikket på når de vises for et bestemt søkeord, uavhengig av annonsenes plassering, utvidelser og andre annonseformater som kan ha innvirkning på annonsenes synlighet og prominens.

Denne statusen indikerer sannsynligheten for at søkeordet ditt fører til klikk på annonsene dine. Det blir tatt hensyn til søkeordets tidligere resultater, ut fra annonsens plassering. Den forventede klikkfrekvensen (CTR) for et søkeord i kontoen din er et anslag basert på at søketermen samsvarer nøyaktig med det aktuelle søkeordet. I auksjonsøyeblikket (når en søketerm utløser en av annonsene dine), blir en mer nøyaktig forventet CTR beregnet i Google Ads på grunnlag av søketermene, enhetstypen og andre situasjonsbestemte faktorer.

Søkeordene kan få tre mulige statuser: over gjennomsnittet, gjennomsnittlig eller under gjennomsnittet.

  • Hvis statusen er «gjennomsnittlig» eller «over gjennomsnittet», betyr det at det ikke er noen store problemer knyttet til søkeordets forventede klikkfrekvens sammenlignet med alle andre søkeord i Google Ads.
  • Hvis statusen er «under gjennomsnittet», kan det være lurt å endre annonseteksten slik at den i større grad er relatert til de viktigste søkeordene dine.
  • Bruk denne statusen for å identifisere søkeord som kanskje ikke er relevante nok til at du får gode resultater.
  • Den forventede klikkfrekvensen er et anslag. Den er ikke identisk med klikkfrekvensene du ser i CTR-kolonnen i kontoen din. I motsetning til CTR-kolonnen indikerer denne statusen resultatene til søkeordet både for kontoen din og for kontoene til alle andre annonsører. Denne statusen er også justert for å eliminere innvirkningen fra annonseplassering og andre faktorer som påvirker synligheten og prominensen, for eksempel utvidelser.
  • Et søkeord kan ha mange kvalitetspoeng og en lav forventet klikkfrekvens (eller omvendt), ettersom en rekke forskjellige kvalitetsfaktorer vurderes når kvalitetspoengene regnes ut i Google Ads. Selv om det totale antallet kvalitetspoeng er høyt, er det lettere å identifisere potensielle forbedringsområder ved å se på de individuelle faktorene.
  • Søkeord som er satt på pause, beholder resultatene de hadde da de sist var aktive. Derfor er det kanskje ikke nyttig å se på disse tallene over tid. Vi oppfordrer annonsører til å fokusere på aktive søkeord når de ser på de underliggende tallene for kvalitetspoengene sine, ettersom disse poengene oppdateres kontinuerlig.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt