Giới thiệu về chất lượng quảng cáo

Chất lượng quảng cáo là một ước tính về trải nghiệm của người dùng khi họ xem quảng cáo tìm kiếm của bạn.

Chất lượng quảng cáo dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả mức độ liên quan đến cụm từ tìm kiếm của văn bản quảng cáo, khả năng mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn và chất lượng trải nghiệm của người dùng khi họ đến trang đích của bạn. 

Nhìn chung, chất lượng quảng cáo càng cao, thì hiệu suất càng tốt, bao gồm cả vị trí quảng cáo tốt hơn và chi phí thấp hơn. 

Hãy nhớ rằng chất lượng quảng cáo phụ thuộc vào ngữ cảnh của mỗi lượt tìm kiếm.

Chất lượng quảng cáo có thể tác động đến:

  • Khả năng hiển thị của quảng cáo: Google yêu cầu quảng cáo phải đáp ứng một mức chất lượng nhất định để hiển thị. Để biết lý do khiến quảng cáo của bạn không thể hiển thị, bạn có thể sử dụng công cụ chẩn đoán từ khóa.
  • Vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm: Để đảm bảo người dùng nhìn thấy quảng cáo có chất lượng cao hơn xuất hiện ở vị trí cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm, Google sẽ xem xét chất lượng quảng cáo khi xác định thứ hạng quảng cáo của bạn.
  • Khả năng hiển thị của phần mở rộng: Ví dụ: một số phần mở rộng chỉ hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm nên chất lượng quảng cáo phải đủ cao thì phần mở rộng đó mới có thể hiển thị ở một vị trí quảng cáo cao như vậy.
  • Số tiền bạn trả cho mỗi lượt nhấp: Nói chung, chất lượng quảng cáo của bạn càng cao thì chi phí mỗi lượt nhấp càng thấp. Nếu quảng cáo có chất lượng thấp, bạn có thể nhận thấy rằng CPC thực tế của bạn gần bằng CPC tối đa, ngay cả khi sự cạnh tranh giữa những cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn chỉ ở mức thấp. Khi quảng cáo của bạn hiển thị, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn CPC tối đa cho mỗi lượt nhấp (trừ khi bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động), cho dù chất lượng quảng cáo thấp đến đâu.
  • Hiệu suất của quảng cáo: Quảng cáo và trang đích chất lượng cao có nhiều khả năng dẫn đến lượt nhấp và lượt chuyển đổi thành công hơn.

Những điều không ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo

Mọi người vẫn nghĩ rằng một số yếu tố sau đây ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo trong phiên đấu giá quảng cáo, nhưng thực tế không phải như vậy:

  • Đặt giá thầu: Số tiền bạn đặt giá thầu có thể ảnh hưởng đến Thứ hạng quảng cáo, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chất lượng quảng cáo của bạn
  • Cấu trúc tài khoản: Việc chuyển một nhóm quảng cáo (với cùng một quảng cáo và từ khóa) sang một chiến dịch hoặc tài khoản khác sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo của bạn. 
  • Tần suất của quảng cáo: Tần suất hiển thị quảng cáo do giá thầu, ngân sách và mức độ cạnh tranh từ khóa quyết định. Tần suất của quảng cáo không ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo.
  • Số lượt chuyển đổi được báo cáo: Số lượt chuyển đổi được báo cáo không ảnh hưởng đến chất lượng quảng cáo của bạn.  

Cách đo lường và cải thiện chất lượng quảng cáo của bạn

Điểm chất lượng là một công cụ chẩn đoán có thể giúp bạn xác định những quảng cáo mang lại trải nghiệm người dùng dưới mức trung bình. Công cụ này cung cấp thêm thông tin chi tiết giúp bạn biết mình nên tập trung cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo, tỷ lệ nhấp hay trải nghiệm trang đích.

Điểm chất lượng có giá trị từ 1 đến 10, dựa trên ước tính về hiệu suất quảng cáo của bạn so với các nhà quảng cáo khác. 

Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi cung cấp điểm chẩn đoán này để giúp bạn xác định những quảng cáo có thể cần cải thiện chất lượng, nhưng đó không phải là cơ sở để ra quyết định trong phiên đấu giá quảng cáo. Hãy sử dụng Điểm chất lượng để chẩn đoán những quảng cáo chất lượng thấp thay vì cố gắng tối ưu hóa điểm số (1–10) mà bạn nhận được.

Hãy tìm hiểu thêm về cách dựa vào Điểm chất lượng để cải thiện hiệu suất của bạn.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false