เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคุณภาพโฆษณา

เมื่อกล่าวถึงคุณภาพโฆษณา มีเรื่องมากมายที่ต้องเรียนรู้ จากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ลงโฆษณาที่เขียนส่งเข้ามา ระหว่างการประชุมและในฟอรัม เราได้ใช้เวลารวบรวมสิ่งที่คิดว่าคุณควรทราบในด้านคุณภาพโฆษณา

ผลการค้นหาบางรายการอาจไม่มีโฆษณา ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อความค้นหาที่มีผู้ลงโฆษณาเสนอราคา

คุณอาจพบอยู่บ่อยๆ ว่าไม่มีโฆษณาบนหน้าเว็บ แม้ว่าผู้ลงโฆษณาจะเสนอราคาให้ข้อความค้นหาที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวอยู่ก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของเราในการแสดงโฆษณาที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ถูกคนและถูกเวลา เราจึงไม่แสดงโฆษณาใดๆ บนหน้าเว็บหากโฆษณานั้นมีคุณภาพต่ำ ดังนั้นโฆษณาทุกรายการจึงต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ลำดับโฆษณาจึงจะได้แสดงในบางกรณี โฆษณาคุณภาพต่ำอาจแทบไม่ได้แสดงเลย (แม้ว่าคุณจะคอยเพิ่มราคาเสนอก็ตาม) เนื่องจากโฆษณาเหล่านั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำที่จำเป็นในการได้แสดงคุณดูสาเหตุที่โฆษณาของคุณไม่แสดงสำหรับข้อความค้นหาหนึ่งๆ ได้โดยใช้การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด

คีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันต่ำไม่ได้หมายความว่าจะมีราคาถูก

โปรดทราบว่าการแข่งขันเป็นเพียงตัวแปรหนึ่งที่ใช้กำหนด CPC จริง ราคาที่คุณจ่ายสำหรับการคลิก 1 ครั้งจะพิจารณาจากคุณภาพโฆษณาและบริบทข้อความค้นหาของผู้ใช้ด้วย นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ หากโฆษณาและหน้า Landing Page มีคุณภาพต่ำ คุณอาจพบว่า CPC จริงนั้นเกือบเท่า CPC สูงสุด แม้ว่าข้อความค้นหาที่เรียกให้โฆษณาแสดงจะมีการแข่งขันต่ำก็ตาม เมื่อโฆษณาแสดง โปรดทราบว่าระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณเกินกว่า CPC สูงสุดสำหรับคลิกหนึ่ง (เว้นแต่ว่าคุณจะใช้การเสนอราคาอัตโนมัติ) ไม่ว่าโฆษณาจะมีคุณภาพต่ำเพียงใดก็ตาม

ส่วนขยายโฆษณาและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ จะส่งผลต่อลำดับโฆษณา

เราต้องการแสดงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น จึงได้นำผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและโฆษณารูปแบบอื่นๆ มาคำนวณหาลำดับโฆษณา นอกจากนี้ยังพิจารณาราคาเสนอ คุณภาพของโฆษณาและหน้า Landing Page เกณฑ์ลำดับโฆษณา ตลอดจนบริบทการค้นหาของผู้ใช้ด้วย

เราใช้หลายปัจจัยในการพิจารณาว่าจะแสดงส่วนขยายโฆษณาบน Google หรือไม่ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google (ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายบางอย่างจะแสดงในโฆษณาที่อยู่เหนือผลการค้นหาเท่านั้น) นอกจากนี้ เรายังกำหนดให้โฆษณาต้องผ่านเกณฑ์ลำดับโฆษณาขั้นต่ำ (โดยพิจารณาส่วนขยายร่วมด้วย) จึงจะสามารถแสดงส่วนขยายได้ อย่าลืมว่าการเพิ่มราคาเสนอ การปรับปรุงคุณภาพของโฆษณา หรือทั้ง 2 อย่าง จะช่วยปรับปรุงลำดับโฆษณาของคุณให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการแสดงส่วนขยายโฆษณาพร้อมกับโฆษณาของคุณ รวมถึงการได้รับคลิกที่มากขึ้นด้วย

อันดับโฆษณาไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพโฆษณา

อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่คาดการณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้านคุณภาพของลำดับโฆษณา ในการพิจารณา CTR ที่คาดหวัง เราจะดูประสิทธิภาพที่ผ่านมาของโฆษณาโดยไม่นำผลกระทบที่เกิดจากอันดับโฆษณาในอดีตมาพิจารณาด้วย คุณอาจเห็นอยู่แล้วว่าโฆษณาในอันดับสูงมักได้ CTR ที่ดีกว่าโฆษณาในอันดับต่ำ เนื่องจากโดดเด่นกว่า อีกทั้งผู้ใช้มองเห็นโฆษณาในอันดับสูงได้มากกว่านั่นเอง ดังนั้นเพื่อให้สามารถคำนวณ CTR ที่คาดหวังได้แม่นยำที่สุด จึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากอันดับโฆษณา (รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความโดดเด่นและความสามารถในการแสดง เช่น ส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ) ที่มีต่อ CTR ที่คาดหวัง และนำออกไปจากการคำนวณ CTR ที่คาดหวัง

ราคาเสนอมีผลต่อลำดับโฆษณา ไม่ใช่คุณภาพของโฆษณา

คุณภาพโฆษณาคำนวณตามค่าประมาณในการประมูลของอัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page โดยเราจะไม่นำราคาเสนอมาประกอบในการพิจารณาคุณภาพของโฆษณา

คุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการกำหนดว่าโฆษณาใดจะปรากฏในช่องต่างๆ ด้านบนสุด

สำหรับโฆษณาเหนือผลการค้นหาของ Google เราจะใช้สูตรเดียวกันกับที่คำนวณลำดับโฆษณา โดยอิงตามราคาเสนอ คุณภาพของโฆษณาและหน้า Landing Page ความสามารถในการแข่งขันของการประมูล บริบทการค้นหาของผู้ใช้ ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและโฆษณารูปแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีเพียงโฆษณาที่มีคุณสมบัติเหนือเกณฑ์ลำดับโฆษณาที่สูงกว่าเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ปรากฏเหนือผลการค้นหาของ Googleวิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพและความเกี่ยวข้องจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการกำหนดโฆษณาที่จะแสดงผลเหนือผลการค้นหาโดยจะช่วยรับประกันว่าผู้ใช้จะเห็นโฆษณาคุณภาพสูงกว่าอยู่ในอันดับสูงกว่าในหน้าผลการค้นหา และ CPC จริงที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและคุณค่าของตำแหน่งของโฆษณาในหน้านั้น

Conversion ที่รายงานไม่มีผลต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพที่ใช้ในลำดับโฆษณา

ผู้ลงโฆษณาบางรายที่ใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads เข้าใจผิดว่าพวกเขาควรกำหนดกิจกรรม Conversion ที่เกิดขึ้นได้ง่ายไว้ในหน้า Landing Page เพื่อเพิ่มอัตรา Conversion ของตนขึ้นมาเอง แต่ในความเป็นจริง ค่านี้ไม่มีผลต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพของลำดับโฆษณาเลย คุณสามารถใช้เครื่องมือวัด Conversion อย่างเหมาะสม และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องมือวัด Conversion ที่มีต่อคุณภาพโฆษณาของคุณ

คุณภาพของโฆษณาไม่ควรได้รับผลกระทบหากโฆษณาไม่ได้แสดงบ่อยนัก หรือไม่ได้แสดงเนื่องจากคุณหยุดชั่วคราวหรือมีการจำกัดงบประมาณ ประสิทธิภาพที่ต่ำเพียงไม่กี่วันไม่ควรส่งผลเสียต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพของลำดับโฆษณา

เมื่อโฆษณาของคุณหยุดชั่วคราวหรือไม่แสดงผลเนื่องจากงบประมาณหรือราคาเสนอต่ำ คุณภาพของโฆษณาจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบแบบกำหนดเป้าหมายกับราคาเสนอ โฆษณา และคีย์เวิร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบัญชี การทดสอบเล็กๆ เหล่านี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะนำมาใช้กับส่วนที่เหลือในบัญชี คุณควรติดตามประสิทธิภาพของการทดสอบอย่างรอบคอบ หากสังเกตเห็นว่าการทดสอบทำงานได้ไม่ดีนักหลังจากผ่านไป 2-3 วัน คุณจะแก้ไขการทดสอบหรือลบการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็ได้ ผลกระทบระยะสั้นๆ ที่มีต่อคุณภาพของโฆษณาจะถูกชดเชยไปเองโดยประสิทธิภาพที่ผ่านมาและในอนาคตของคีย์เวิร์ดนั้น

การปรับโครงสร้างบัญชีไม่ส่งผลต่อคุณภาพของโฆษณา

คุณภาพโฆษณาไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบัญชี ระบบจะยังคงประสิทธิภาพที่ผ่านมาของโฆษณาไว้เมื่อคุณปรับโครงสร้างบัญชี และจะยังเป็นเช่นนี้เมื่อคุณย้ายคีย์เวิร์ดและข้อความโฆษณาข้ามบัญชี หรือย้ายไปยังบัญชีใหม่ (เนื่องจากประสบการณ์ในมุมมองของผู้ใช้จะยังคงเหมือนเดิม)

ปัจจัยบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบัญชีอาจเป็นตัวกำหนดว่าควรแสดงโฆษณาสำหรับการค้นหานั้นๆ หรือไม่ เช่น

  • ระบบอาจใช้คีย์เวิร์ดอื่นๆ ในกลุ่มโฆษณาเพื่อให้เข้าใจถึงเจตนาของคีย์เวิร์ดที่อาจมีความคลุมเครือเมื่อพิจารณาแต่คีย์เวิร์ดคำนั้น ดังนั้น การเพิ่มหรือลบคีย์เวิร์ดออกจากกลุ่มโฆษณาจึงอาจเปลี่ยนการค้นหาที่คีย์เวิร์ดบางคำแสดงอยู่ได้
  • วิธีการแสดงโฆษณามาตรฐานของระบบงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายงบประมาณออกให้สม่ำเสมอกันตลอดทั้งวัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีอาจทำให้เกิดความแตกต่างของการเข้าชมที่มีสิทธิ์แสดงผลจากแคมเปญนั้น ซึ่งส่งผลให้งบประมาณที่เกี่ยวข้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย

เราแนะนำให้คุณทดสอบโครงสร้างบัญชีที่ปรับปรุง ทั้งนี้คุณกลับไปใช้โครงสร้างเดิมได้เสมอหากเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เกิดผลสำเร็จ

ระบบไม่ได้ใช้คะแนนคุณภาพในขณะประมูลเพื่อหาลำดับโฆษณา

คะแนนคุณภาพ 1-10 ที่แสดงในบัญชีคือค่าประมาณแบบรวมของประสิทธิภาพโดยรวมในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา และไม่ได้นำไปใช้ในขณะประมูลเพื่อกำหนดลำดับโฆษณา การกำหนดลำดับโฆษณาในขณะประมูลจะใช้การคำนวณคุณภาพแบบเรียลไทม์ที่เจาะจงการประมูล ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page ปัจจัยเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่จะทราบก็ต่อเมื่อถึงเวลาประมูลเท่านั้น และอาจส่งผลต่อคุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว