Viktigt att känna till om annonskvalitet

Det finns mycket att tänka på när det gäller annonskvalitet. Vi har gått igenom vad våra annonsörer har berättat för oss på konferenser och forum och genom att skriva till oss, och har gjort en sammanställning av det vi tycker att du bör känna till om annonskvalitet.

Det kanske inte visas annonser för alla sökresultat, inte ens för sökfrågor som annonsörer lägger bud på.

Ofta kan det hända att det inte visas några annonser på en sida trots att en annonsör har lagt bud på söktermerna som gav upphov till resultaten. I enlighet med vår grundtanke om att visa rätt annons för rätt användare vid rätt tillfälle, föredrar vi att inte visa några annonser alls framför att visa annonser med dålig kvalitet. Därför måste varje annons uppnå gränsvärdena för annonsrankning innan den kan visas. I vissa fall visas annonser med låg kvalitet knappt alls (även om du höjer budet upprepade gånger), eftersom de inte når upp till den minimikvalitet som krävs för att visas. Du kan ta reda på varför din annons inte visas för en viss sökfråga med hjälp av sökordsdiagnos.

Bara för att konkurrensen om ett sökord är dålig betyder det inte att det är billigt.

Tänk på att konkurrens bara är en av variablerna som avgör din faktiska CPC. Priset du betalar för ett klick bestäms bland andra faktorer även av kvaliteten på dina annonser och sammanhanget för personens söktermer. Om dina annonser och din målsida har låg kvalitet kan din faktiska CPC hamna nära din högsta CPC, även om det är låg konkurrens om sökorden som ledde till att annonsen visades. Tänk på att du aldrig debiteras mer än din högsta CPC för ett klick (om du inte använder automatisk budgivning) när dina annonser visas, oavsett annonskvalitet.

Annonstillägg och andra annonsformat påverkar annonsrankningen.

För att visa användarna mer relevant information tar vi hänsyn till den förväntade effekten av dina annonstillägg och andra annonsformat när vi beräknar annonsrankningen. Också dina bud och kvaliteten på din annons och målsida tas med i beräkningen, liksom gränsvärden för annonsrankning och sammanhanget för personens sökning.

Vi tar hänsyn till flera faktorer när vi avgör om ett annonstillägg ska visas eller inte på Google, som annonsens position på Googles sökresultatsida (vissa tillägg visas till exempel bara i annonser ovanför sökresultaten). Vi kräver också en lägsta annonsrankning (dina tillägg utgör en faktor) innan vi visar annonstillägg. Tänk på att du kan förbättra din annonsrankning genom att höja ditt bud eller förbättra annonskvaliteten, eller både och. Om du förbättrar annonsrankningen ökar också chansen för att dina annonstillägg visas tillsammans med dina annonser. Det innebär i sin tur större sannolikhet för att din annons får fler klick.

Den genomsnittliga positionen påverkar inte annonsens kvalitet.

Förväntad klickfrekvens (CTR) är en av kvalitetskomponenterna i annonsrankningen. När vi beräknar förväntad klickfrekvens bedömer vi dina annonsers tidigare resultat, men utesluter tidigare effekter av annonspositionen. Du kanske har sett att annonser på höga positioner ofta får högre klickfrekvens än annonser på låga. Anledningen är att annonser på höga positioner är mer framträdande och syns bättre. För att beräkningen av förväntad klickfrekvens ska bli så exakt som möjligt är det därför viktigt att ta hänsyn till annonspositionens (och andra faktorer som påverkar annonsens prominens och synlighet, som annonstillägg och andra annonsformat) inverkan på den förväntade klickfrekvensen och utesluta den faktorn i beräkningen.

Budet påverkar annonsrankningen men inte annonsernas kvalitet.

Annonskvaliteten beräknas utifrån förväntad klickfrekvens, annonsens relevans och upplevelsen av målsidan vid auktionstillfället. Vi tar ingen hänsyn till ditt bud när vi beräknar kvaliteten på dina annonser.

Kvaliteten har extra stor betydelse när vi avgör vilka annonser som ska visas på toppositionerna.

För annonser ovanför Googles sökresultat använder vi samma annonsrankningsformel. Den utgår från ditt bud, kvaliteten på din annons och målsida, konkurrenstrycket under auktionen, sammanhanget i vilket personen söker och den väntade effekten av tillägg och andra annonsformat. Endast annonser som överstiger de högre gränsvärdena för annonsrankning kan visas ovanför Googles sökresultat. Det innebär att kvalitet och relevans spelar en ännu större roll vid beräkningen av vilka annonser som ska visas ovanför sökresultaten. Det kan bidra till att folk ser annonser av högre kvalitet på sidan med sökresultat och att den faktiska CPC som annonsörerna betalar motsvarar prominensen för och värdet på annonsplaceringen på sidan.

Kvalitetskomponenterna som används i annonsrankningen påverkas inte av de konverteringar som har rapporterats.

En del annonsörer som använder Google Ads konverteringsspårning tror felaktigt att de bör välja en enkel konverteringshändelse på målsidan för att få högre konverteringsfrekvens på artificiell väg. Faktum är att detta inte har någon som helst effekt på annonsrankningens kvalitetskomponenter. Använd gärna konverteringsspårning på ett ansvarsfullt sätt och tänk inte på hur det påverkar annonskvaliteten.

Annonskvaliteten bör inte bli lidande av att annonserna visas sällan eller inte alls på grund av att de är pausade eller på grund av budgeten. Ett par dagars dåligt resultat bör inte fördärva annonsrankningens kvalitetskomponenter.

När dina annonser är pausade eller inte visas på grund av budgeten eller låga bud påverkas annonsernas kvalitet inte alls.

Vi rekommenderar att du kör riktade tester på dina bud, annonsmaterial och sökord för att optimera kontot.  Sådana små tester är praktiska när du vill mäta effekten av en ändring innan du inför den i resten av kontot. Håll noggrann koll på vilka resultat du får från experimenten. Om du upptäcker att de inte ger bra resultat efter ett par dagar kan du ändra experimentet eller ta bort ändringarna.  Den kortsiktiga effekten på annonsernas kvalitet uppvägs efter ett tag av sökordets tidigare och framtida resultat.

Omstrukturering av kontot påverkar inte annonskvaliteten.

Annonskvaliteten har ingen koppling till kontostrukturen. Annonsernas historiska resultat bevaras när du omstrukturerar kontot. Det gäller vanligtvis också när du flyttar sökord och annonstext mellan olika konton eller till nya konton (eftersom användarens upplevelse förblir oförändrad).

Vissa faktorer som beror på ett kontos struktur kan avgöra om annonser visas vid en given sökning. Exempel:

  • Andra sökord i en annonsgrupp kan användas för att bättre förstå avsikten bakom ett enda sökord som kan vara mångtydigt på egen hand. Därför kan det påverka vilka sökningar vissa sökord visas för om du lägger till eller tar bort sökord från en annonsgrupp.
  • Budgetsystemets standardvisningsmetod har som mål att budgeten ska fördelas jämnt över dagen. Om du ändrar kontostrukturen kan det leda till att andra trafikvolymer kan visas från kampanjen, vilket i sin tur påverkar budgettempot.
     

Experimentera gärna med förbättrade kontostrukturer. Du kan alltid återgå till tidigare inställningar om de inte ger bra resultat.

Kvalitetsresultatet används inte för att avgöra annonsrankningen i auktioner.

Kvalitetsresultatet mellan 1 och 10 som visas i ditt konto är en sammantagen uppskattning av dina totala resultat i annonsauktioner. Det kan därför inte användas i auktioner för att avgöra annonsrankning. De beräkningar av förväntad klickfrekvens, annonsens relevans och användarens upplevelse av målsidan och andra faktorer som görs i realtid för varje auktion används för att beräkna annonsrankning i auktionen. Dessa faktorer, som bygger på fakta som är kända vid auktionstillfället, kan ha stor inverkan på användarupplevelsens kvalitet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt