Kvalita reklamy

Kvalita reklamy vyjadruje odhadovaný dojem používateľov z vašej reklamy vo vyhľadávaní.

Závisí od viacerých faktorov vrátane relevancie reklamného textu voči vyhľadávaniam, pravdepodobnosti toho, že ľudia kliknú na reklamu, a kvality ich dojmu po prechode na vašu vstupnú stránku.

Vyššia kvalita reklamy vo všeobecnosti vedie k vyššej výkonnosti vrátane lepšej pozície reklamy a nižšej ceny.

Dôrazne upozorňujeme, že kvalita reklamy sa líši v závislosti od kontextu každého vyhľadávania.

Na čo môže mať vplyv kvalita reklamy

  • Či sa vaša reklama môže zobraziť: Google zobrazuje iba tie reklamy, ktoré spĺňajú určitú úroveň kvality. Ak chcete zistiť, prečo sa vaša reklama nemusí zobrazovať, môžete použiť nástroj na diagnostiku kľúčových slov.
  • Kde na stránke s výsledkami vyhľadávania sa vaša reklama zobrazuje: pri určovaní hodnotenia reklamy Google zohľadňuje kvalitu reklamy, aby sa ľuďom na stránke s výsledkami vyhľadávania zobrazovali kvalitnejšie reklamy na vyšších pozíciách.
  • Či sa zobrazia rozšírenia: niektoré rozšírenia sa napríklad zobrazujú iba nad výsledkami vyhľadávania a na to, aby sa reklama zobrazili na tak vysokej pozícii, musí mať dostatočnú kvalitu.
  • Koľko zaplatíte za kliknutie: cena za kliknutie je pri kvalitnejších reklamách zvyčajne nižšia ako pri tých menej kvalitných. Ak majú vaše reklamy nízku kvalitu, môžete zistiť, že vaša skutočná CZK je podobná vašej maximálnej CZK, hoci v prípade hľadaných výrazov, ktoré spustili vašu reklamu, máte malú konkurenciu. Keď sa vaše reklamy zobrazia, za kliknutie vám nikdy nevyúčtujeme viac, ako je vaša maximálna CZK (ak nepoužívate automatické ponuky), a to bez ohľadu na to, aká nízka je kvalita vašej reklamy.
  • Výkonnosť vašich reklám: kvalitné reklamy a vstupné stránky s väčšou pravdepodobnosťou povedú ku kliknutiam a konverziám.

Čo nemá vplyv na kvalitu reklamy

Nižšie uvádzame niekoľko bežných mylných predstáv o faktoroch, ktoré majú vplyv na kvalitu reklamy počas reklamnej aukcie:

  • Ponuky: suma ponuky môže mať vplyv na hodnotenie reklamy, ale nemá vplyv na hodnotenie kvality reklamy.
  • Štruktúra účtu: presunutie reklamnej skupiny s rovnakými reklamami a kľúčovými slovami do inej kampane alebo účtu neovplyvní kvalitu reklamy.
  • Frekvencia reklám: to, ako často sa vaše reklamy zobrazujú, závisí od vašich ponúk, rozpočtu a konkurenčných kľúčových slov. Nemá to však vplyv na kvalitu vašej reklamy.
  • Zaznamenané konverzie: vaše zaznamenané konverzie nemajú vplyv na kvalitu vašej reklamy.  

Meranie a zlepšenie kvality reklamy

Skóre kvality je diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže identifikovať reklamy, z ktorých majú používatelia v porovnaní s priemerom horší dojem. Tento nástroj poskytuje podrobnejšie informácie o tom, či sa máte zamerať na zlepšenie relevancie reklám, miery prekliknutí alebo dojmu zo vstupnej stránky.

Vaše skóre kvality sa zobrazuje na stupnici od 1 do 10 na základe odhadovaného porovnania vašej výkonnosti s ostatnými inzerentmi.

Upozorňujeme, že hoci poskytujeme takéto diagnostické skóre, aby vám pomohlo identifikovať reklamy, ktorých kvalitu je potrebné zvýšiť, toto skóre sa pri reklamnej aukcii nezohľadňuje. Skóre kvality použite na diagnostiku reklám s nízkou kvalitou. Nepokúšajte sa však optimalizovať skóre na stupnici od 1 do 10, ktoré získate.

Ďalšie informácie o zvýšení výkonnosti pomocou skóre kvality

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory