Dette bør du vite om annonsekvalitet

Det er mye du må sette deg inn i med tanke på annonsekvalitet. Basert på det annonsørene våre skriver til oss eller forteller oss på konferanser og i forumer, har vi satt sammen det vi mener du bør vite om annonsekvalitet.

Det kan hende at det ikke vises annonser i forbindelse med visse søkeresultater, selv for søk annonsører byr på.

Av og til kan du komme over sider der det ikke finnes noen annonser, selv om en annonsør har lagt inn bud på søketermene som genererte de aktuelle resultatene. Ettersom vi er opptatt av å vise riktig annonse til riktig bruker – på riktig tidspunkt – lar vi heller være å vise annonser enn å gå på akkord med kvalitetskravene. Derfor må alle annonser innfri grensene for annonserangering for at de skal kunne vises. Det kan i visse tilfeller hende at annonser av lav kvalitet ikke vises i det hele tatt (selv om du stadig øker budet ditt. Grunnen til det er at de ikke innfrir minstekravene til kvalitet. Hvis du lurer på hvorfor annonsen din ikke blir vist for et bestemt søk, kan du kjøre en søkeorddiagnose.

Lite konkurranse om et søkeord er ikke ensbetydende med billige klikk.

Husk at konkurranse bare er én av variablene som styrer faktisk CPC. Prisen du betaler for et klikk, er også avhengig av andre faktorer som kvaliteten på annonsene dine og konteksten for søket. Hvis du bruker annonser og landingssider med dårlig kvalitet, kan du oppleve at den faktiske CPC-en din nærmer seg det høyeste CPC-budet ditt, selv om det er lite konkurranse om søketermene som utløste visninger av annonsene dine. Når annonsene dine vises, må du huske på at du aldri blir belastet med mer enn det høyeste CPC-budet ditt for et klikk (med mindre du bruker automatisk budgivning), uansett hvor lav annonsekvaliteten er.

Annonseutvidelser og andre annonseformater påvirker annonserangeringen din.

For at du skal kunne vise mer relevant informasjon til brukerne, tar vi med den forventede effekten av utvidelsene dine og andre annonseformater når vi beregner annonserangeringen din. I denne rangeringen tar vi også hensyn til budet ditt, kvaliteten på annonsen og landingssiden din, grensene for annonserangering og konteksten for søket.

Når vi vurderer om en annonseutvidelse skal vises på Google, tar vi hensyn til ulike faktorer, blant annet plasseringen til annonsen din på søkeresultatsiden (noen utvidelser vises f.eks. bare i annonser ovenfor søkeresultater). Vi stiller et minimumskrav til annonserangering (som tar høyde for utvidelsene dine) før vi viser utvidelser. Vær oppmerksom på at hvis du øker budet ditt eller forbedrer annonsekvaliteten din, kan annonserangeringen også forbedres. Og hvis du forbedrer annonserangeringen din, øker både sjansen for at annonseutvidelsene dine vises sammen med annonsene dine, og sannsynligheten for at annonsene dine får flere klikk.

Annonseplasseringen din påvirker ikke annonsekvaliteten.

Forventet klikkfrekvens (CTR) er én av kvalitetskomponentene i annonserangeringen. Når vi beregner forventet CTR, ser vi på de tidligere resultatene for annonsene dine, men ser bort ifra effekten annonseplasseringen tidligere har hatt på disse resultatene. Som du kanskje har sett, oppnår annonser med høye plasseringer vanligvis bedre CTR enn annonser med lave plasseringer. Årsaken er at annonser med høye plasseringer er mer synlige for brukerne. For at beregningen av forventet CTR skal være så nøyaktig som mulig, er det derfor viktig at vi tar hensyn til hvordan forventet CTR påvirkes av annonseplasseringen (samt andre faktorer som har innvirkning på synligheten, f.eks. utvidelser og andre annonseformater), og at denne innvirkningen ikke inngår i beregningen av forventet CTR.

Budet ditt påvirker annonserangeringen din – ikke kvaliteten på annonsene dine.

Annonsekvalitet beregnes på grunnlag av den forventede klikkfrekvensen, annonserelevansen og opplevelsen av landingssiden på auksjonstidspunktet. Budet ditt er ikke med i beregningen når kvaliteten på annonsene dine fastsettes.

Kvalitet blir tillagt ekstra vekt når det skal avgjøres hvilke annonser som skal vises i de øverste plassene.

Vi bruker den samme formelen når vi skal beregne annonserangeringen for annonser som vises ovenfor Google-søkeresultatene – med andre ord kvaliteten på den aktuelle annonsen og landingssiden, konkurransenivået i auksjonen, konteksten for søket og effekten det er forventet at utvidelser og andre annonseformater får. Det er bare annonser som overskrider de øvre grensene for annonserangering, som kan vises ovenfor Googles søkeresultater. Dette sikrer at kvalitet og relevans spiller en enda viktigere rolle når vi skal avgjøre hvilke annonser som kan vises ovenfor søkeresultatene. Dette kan bidra til at folk får se annonser av høy kvalitet høyere opp på søkeresultatsiden, og at den faktiske CPC-en annonsørene betaler, gjenspeiler prominensen og verdien knyttet til annonsens plassering på siden.

Kvalitetskomponentene i annonserangeringen påvirkes ikke av konverteringene du rapporterer.

Visse annonsører som bruker konverteringssporing i Google Ads, har den feilaktige oppfatningen at de bør angi en lettvint konverteringshendelse på landingssidene sine for å få en kunstig økning i konverteringsfrekvensene. Dette har ingen faktisk effekt på kvalitetskomponentene i annonserangeringen. Bruk gjerne konverteringssporing på en ansvarlig måte, men ikke tenk på at det skal ha noen innvirkning på annonsekvaliteten din.

Kvaliteten på annonsene dine skal ikke påvirkes av at de vises sjeldent eller ikke vises på grunn av pauser eller budsjettforhold. Noen dager med dårlige resultater skal ikke ødelegge kvalitetskomponentene i annonserangeringen din.

Når annonsene stanses midlertidig eller ikke vises på grunn av budsjettet eller lave bud, påvirkes ikke kvaliteten på annonsene dine.

For å optimalisere kontoen din anbefaler vi at du kjører målrettede tester på budene, reklamene og søkeordene dine.  Disse små testene er nyttige om du vil måle hvilken effekt du oppnår med endringer, før du implementerer dem i resten av kontoen. Du bør følge nøye med på resultatene du oppnår med eksperimentene. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene etter noen dager, kan du justere eksperimentet eller fjerne de aktuelle endringene.  Den kortsiktige effekten på annonsekvaliteten din veies etter hvert opp av tidligere og fremtidige resultater oppnådd med det aktuelle søkeordet.

At du omstrukturerer kontoen din, har ingen innvirkning på annonsekvaliteten.

Annonsekvaliteten fastsettes uavhengig av kontostrukturen, og annonsers resultatlogg forblir den samme selv om du omstrukturerer kontoen. Dette gjelder også rent generelt når du flytter søkeord og annonsetekster mellom gamle eller nye kontoer (fra brukerens synspunkt er nemlig opplevelsen den samme).

Det finnes imidlertid visse faktorer som er avhengige av den aktuelle kontostrukturen, som kan avgjøre om annonser kan vises etter et gitt søk. Eksempel:

  • Andre søkeord i en annonsegruppe kan brukes som grunnlag for å få en bedre forståelse av et enkelt søkeord som i seg selv kan være tvetydig. Hvis du fjerner søkeord fra eller legger til nye i en annonsegruppe, kan derfor endre hvilke søk enkelte søkeord blir vist i forbindelse med.
  • Med budsjettsystemets standard leveringsmåte tas det sikte på å fordele budsjettet ditt jevnt utover hele dagen. Hvis du endrer kontostrukturen, kan dette endre trafikkvolumet som nå kan kjøres via den aktuelle kampanjen. Dette kan i sin tur føre til en tilsvarende endring i tempoet til budsjettfordelingen.
     

Vi oppfordrer deg til å eksperimentere med og finne enda bedre kontostrukturer. Hvis resultatet ikke er som forventet, er det bare å bytte tilbake til den gamle strukturen.

På auksjonstidspunktet legges ikke kvalitetspoengene til grunn når annonserangeringen skal fastsettes.

Kvalitetspoengene som vises på en skala fra 1 til 10 i kontoen din, er et samlet anslag av de generelle resultatene dine i annonseauksjoner. Derfor kan kvalitetspoengene ikke brukes for å fastsette annonserangeringen på auksjonstidspunktet. Auksjonsspesifikke kvalitative beregninger av forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelse av landingssiden i sanntid er noen av faktorene som brukes for å beregne annonserangeringen på auksjonstidspunktet. Disse faktorene, som er basert på informasjon som bare er tilgjengelig på auksjonstidspunktet, kan ha stor innvirkning på brukeropplevelsen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt