Wat u moet weten over advertentiekwaliteit

Als het gaat om advertentiekwaliteit, is er veel te leren. Aan de hand van feedback van onze adverteerders (op conferenties en in forums) hebben we een handig overzicht gemaakt van wat u moet weten over advertentiekwaliteit.

Mogelijk worden niet bij alle zoekresultaten advertenties weergegeven, zelfs niet voor zoekopdrachten waarop adverteerders bieden.

Het komt vaak voor dat er op een pagina geen advertenties worden weergegeven terwijl adverteerders wel bieden op de zoektermen die deze resultaten hebben gegenereerd. In overeenstemming met onze filosofie om op het juiste moment de juiste advertentie weer te geven aan de juiste persoon, geven we liever geen advertenties op een pagina weer dan advertenties van lage kwaliteit. Daarom moet elke advertentie voldoen aan de drempels voor advertentierangschikking om te worden weergegeven.In sommige gevallen worden advertenties van lage kwaliteit nauwelijks weergegeven (zelfs als u uw bod blijft verhogen), omdat deze advertenties de minimale kwaliteitsnormen voor weergave niet overtreffen.Als u wilt nagaan waarom uw advertentie niet wordt weergegeven voor een bepaalde zoekopdracht, kunt u een zoekwoorddiagnose uitvoeren.

Als er voor een zoekwoord weinig concurrentie is, betekent dit niet automatisch dat het betreffende zoekwoord goedkoop is.

Houd er rekening mee dat concurrentie slechts een van de variabelen is die uw werkelijke CPC bepalen. De prijs die u voor een klik betaalt, wordt ook bepaald door factoren als de kwaliteit van uw advertenties en de context van de zoektermen die iemand gebruikt. Als uw advertenties en bestemmingspagina van lage kwaliteit zijn, is het mogelijk dat uw werkelijke CPC dicht bij uw max. CPC ligt, zelfs wanneer er weinig concurrentie is voor de zoektermen die uw advertentie hebben geactiveerd. Wanneer uw advertenties wel worden weergegeven, moet u er rekening mee houden dat er nooit meer dan uw max. CPC in rekening wordt gebracht voor een klik (tenzij u automatisch bieden gebruikt), ongeacht hoe laag uw advertentiekwaliteit is.

Advertentie-extensies en andere advertentie-indelingen hebben effect op uw advertentierangschikking.

Omdat we relevantere informatie voor gebruikers willen weergeven, nemen we de verwachte impact van uw extensies en andere advertentie-indelingen op bij het berekenen van uw advertentierangschikking. Daarbij wordt ook rekening gehouden met uw bod, de kwaliteit van uw advertentie en bestemmingspagina, drempels voor advertentierangschikking en de context van de zoekopdracht.

We houden rekening met verschillende factoren wanneer we bepalen of een advertentie-extensie wordt weergegeven op Google, zoals de positie van uw advertentie op de pagina met zoekresultaten van Google (zo worden sommige extensies alleen weergegeven in advertenties boven de zoekresultaten). We vereisen bovendien een bepaalde minimum advertentierangschikking (waarin uw extensies zijn meeberekend) voordat uw extensies worden weergegeven. U kunt uw advertentierangschikking verbeteren door uw bod te verhogen en/of de advertentiekwaliteit te verbeteren. Als u uw advertentierangschikking verbetert, vergroot u de kans dat uw advertentie-extensies bij uw advertenties worden weergegeven en genereert u mogelijk meer advertentieklikken.

De advertentiepositie is niet van invloed op de advertentiekwaliteit.

De verwachte klikfrequentie (CTR) is een van de kwaliteitscomponenten van de advertentierangschikking. Bij het bepalen van de verwachte CTR kijken we naar de eerdere prestaties van uw advertenties. Hierbij sluiten we echter de eerdere effecten van de advertentiepositie uit. Zoals u wellicht al heeft gezien, behalen advertenties op hoge posities doorgaans betere klikfrequenties dan advertenties op lage posities. Dit komt omdat advertenties op hoge posities prominenter en zichtbaarder zijn voor gebruikers. Daarom is het voor het berekenen van de meest nauwkeurige verwachte CTR belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de invloed van de advertentiepositie (evenals andere factoren die van invloed zijn op prominentie en zichtbaarheid, zoals extensies en andere advertentie-indelingen) op de verwachte CTR en dat deze wordt verwijderd uit de bepaling van de verwachte CTR.

Uw bod is van invloed op uw advertentierangschikking en niet op de kwaliteit van uw advertenties.

De kwaliteit van de advertenties wordt berekend op basis van schattingen tijdens de veilingtijd van uw verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina. Uw bod wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de kwaliteit van uw advertenties.

Er wordt extra rekening gehouden met kwaliteit bij het selecteren van de advertenties die op de topposities worden weergegeven.

Voor advertenties boven de zoekresultaten van Google gebruiken we dezelfde advertentierangschikkingsformule, gebaseerd op uw bod, de kwaliteit van uw advertentie en bestemmingspagina, de concurrentiepositie binnen een veiling, de context van de zoekopdrachten die iemand gebruikt en de verwachte impact van extensies en andere advertentie-indelingen. Maar alleen advertenties die de hogere drempels voor advertentierangschikking overschrijden, komen in aanmerking voor weergave boven de zoekresultaten van Google.Hierdoor spelen kwaliteit en relevantie een nog belangrijkere rol bij het bepalen van de advertenties die boven de zoekresultaten worden weergegeven.Op deze manier zien mensen advertenties van hogere kwaliteit hoger op de pagina met zoekresultaten en weerspiegelt de werkelijke CPC die adverteerders betalen, de prominentie en de waarde van de locatie van de advertentie op de pagina.

De kwaliteitscomponenten die voor de advertentierangschikking worden gebruikt, worden niet beïnvloed door uw gerapporteerde conversies.

Bepaalde adverteerders die de functie Conversies bijhouden van Google Ads gebruiken, menen ten onrechte dat ze een eenvoudige conversiegebeurtenis moeten instellen op hun bestemmingspagina om hun conversieratio's kunstmatig te verhogen. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteitscomponenten van uw advertentierangschikking. U kunt de functie Conversies bijhouden verstandig gebruiken en hoeft zich geen zorgen te maken over de invloed van deze functie op uw advertentiekwaliteit.

De kwaliteit van uw advertenties wordt niet negatief beïnvloed als uw advertenties niet vaak of helemaal niet worden weergegeven wegens een onderbreking of budgettering. Als uw advertenties een paar dagen slecht presteren, heeft dit geen negatieve gevolgen voor de kwaliteitscomponenten van uw advertentierangschikking.

Wanneer uw advertenties zijn onderbroken of niet worden weergegeven wegens uw budget of lage biedingen, is dit niet van invloed op de kwaliteit van uw advertenties.

Als u uw account wilt optimaliseren, raden we u aan getargete tests uit te voeren op uw biedingen, advertenties en zoekwoorden. Deze kleinschalige tests zijn handig om de invloed van wijzigingen te meten voordat u deze toepast op de rest van uw account. We raden u aan de prestaties van uw experimenten zorgvuldig bij te houden. Als u na een paar dagen vaststelt dat ze niet goed presteren, kunt u uw experiment aanpassen of de wijzigingen verwijderen. De invloed die dit op de korte termijn heeft op de kwaliteit van uw advertenties wordt uiteindelijk gecompenseerd door de eerdere en toekomstige prestaties van dat zoekwoord.

Als u uw account opnieuw structureert, is dit niet van invloed op de advertentierangschikking.

De advertentiekwaliteit is onafhankelijk van de accountstructuur en de historische prestaties van uw advertenties blijven behouden wanneer u uw account opnieuw structureert. Dit geldt ook wanneer u zoekwoorden en advertentieteksten over verschillende accounts verspreidt of in nieuwe accounts zet (de gebruikerservaring blijft namelijk hetzelfde).

Sommige factoren die afhankelijk zijn van de structuur van een account, kunnen bepalen of advertenties voor een bepaalde zoekopdracht moeten worden weergegeven. Voorbeeld:

  • Andere zoekwoorden in een advertentiegroep kunnen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de intentie van één zoekwoord dat op zich onduidelijk kan zijn. Hierdoor kunnen de zoekopdrachten waarvoor sommige zoekwoorden worden weergegeven, veranderen als zoekwoorden worden toegevoegd aan of verwijderd uit een advertentiegroep.
  • De standaard weergavesnelheid van het budgetteringssysteem is erop gericht uw budget gelijkmatig over de hele dag te verdelen. Als u uw accountstructuur wijzigt, kan dit leiden tot een ander verkeersvolume dat in aanmerking komt voor weergave via die campagne. Dat resulteert in een overeenkomstige wijziging in de budgetfasering.
     

We raden u aan te experimenteren met verbeterde accountstructuren. U kunt altijd terugschakelen als het resultaat tegenvalt.

De kwaliteitsscore wordt op het moment van de veiling niet gebruikt om de advertentierangschikking te bepalen.

De kwaliteitsscore (op een schaal van 1 t/m 10) die wordt weergegeven in uw account, is een overkoepelende schatting van uw algehele prestaties in advertentieveilingen. Daarom kan de kwaliteitsscore op het moment van de veiling niet worden gebruikt om de advertentierangschikking te bepalen. Voor het bepalen van de advertentierangschikking op het moment van de veiling wordt onder meer gebruikgemaakt van realtime, veilingspecifieke kwaliteitsberekeningen van de verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina. Deze factoren worden gebaseerd op informatie die alleen bekend is op het moment van de veiling en kunnen sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de gebruikerservaring.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen