Tietoja mainosten laadusta

Mainosten laatu käsittää monia asioita. Mainostajamme ovat ottaneet meihin yhteyttä konferensseissa ja keskustelupalstoilla sekä kirjoittamalla meille viestejä. Näiden yhteydenottojen perusteella olemme koonneet yhteen tärkeitä asioita, jotka mainosten laadusta olisi mielestämme hyvä tietää.

Kaikissa hakutuloksissa ei välttämättä ole mainoksia, vaikka mainostajat tekisivät hauista hintatarjouksia.

Saatat usein huomata, että sivulla ei ole yhtään mainosta, vaikka mainostaja olisi tehnyt hintatarjouksen kyseiset tulokset tuottaneista hakutermeistä. Koska periaatteenamme on näyttää oikea mainos oikealle käyttäjälle oikealla hetkellä, jätämme mainokset ennemmin kokonaan näyttämättä kuin näytämme huonolaatuisia mainoksia. Tämän vuoksi jokaisen mainoksen on ylitettävä mainoksen sijoituksen kynnysarvot, jotta se voidaan näyttää.Joissakin tapauksissa huonolaatuisia mainoksia ei välttämättä näytetä lainkaan (vaikka nostaisit hintatarjoustasi), koska mainokset eivät ylitä vähimmäislaatuvaatimuksia.Jos haluat selvittää, miksi mainoksesi ei näy tietyllä haulla, käytä avainsanadiagnoosia.

Vaikka avainsanalla ei olisi paljon kilpailua, avainsana ei välttämättä ole edullinen.

Muista, että kilpailu on vain yksi niistä muuttujista, joiden avulla todellinen klikkauskohtainen hinta lasketaan. Klikkauksesta maksamaasi hintaan vaikuttavat myös muun muassa mainostesi laatu ja käyttäjän hakukonteksti. Jos mainoksesi ja laskeutumissivusi ovat heikkolaatuisia, todellinen klikkauskohtainen hintasi voi olla lähellä korkeinta klikkauskohtaista hintaasi, vaikka mainoksen käynnistäneillä hakutermeillä ei olisi paljon kilpailua. Kun mainoksiasi näytetään, klikkauksesta veloitetaan kuitenkin aina enintään korkein klikkauskohtainen hintasi, vaikka laatupisteesi olisivat erittäin huonot (ellet käytä automaattisia hintatarjouksia.

Mainoslaajennukset ja muut mainosmuodot vaikuttavat mainoksen sijoitukseen.

Mainoksen sijoitusta laskettaessa otetaan huomioon laajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus, jotta käyttäjille voidaan näyttää osuvampia tietoja. Lisäksi huomioidaan mainoksen ja laskeutumissivun laatu, hintatarjous, mainoksen sijoituksen kynnysarvot ja käyttäjän hakukonteksti.

Otamme huomioon useita tekijöitä päättäessämme, näytetäänkö tietty mainoslaajennus Googlessa. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa mainoksen sijainti Googlen hakutulossivulla (esimerkiksi tietyt laajennukset näkyvät vain hakutulosten yläpuolelle sijoittuvissa mainoksissa). Edellytämme myös mainoksen vähimmäissijoitusta (laajennukset mukaan lukien) ennen laajennusten näyttämistä. Muista, että hintatarjouksen korottaminen, mainoksen laadun parantaminen tai molemmat voivat parantaa mainoksen sijoitusta. Mainoksen sijoituksen parantaminen puolestaan parantaa mainoslaajennustesi mahdollisuuksia näkyä mainostesi kanssa sekä sen todennäköisyyttä, että mainoksesi saa enemmän klikkauksia.

Mainoksen sijainti ei vaikuta mainoksen laatuun.

Odotettu klikkausprosentti on eräs mainoksen sijoituksen laatukomponenteista. Odotettua klikkausprosenttia määrittäessämme otamme huomioon mainostesi aiemman tehokkuuden mutta jätämme mainoksen sijainnin aiemmat vaikutukset huomiotta. Kuten olet ehkä huomannut, kärkisijoille sijoittuvien mainosten klikkausprosentti on yleensä korkeampi kuin alemmille sijoille sijoittuvien mainosten, koska käyttäjät näkevät ja huomaavat ne helpommin. Jotta odotettu klikkausprosentti voitaisiin laskea mahdollisimman tarkasti, on tärkeää, että mainoksen sijainnin vaikutus (sekä muut näkyvyyspotentiaaliin ja näkyvyyteen vaikuttavat tekijät, kuten laajennukset ja muut mainosmuodot) odotettuun klikkausprosenttiin huomioidaan ja jätetään pois odotetun klikkausprosentin laskennasta.

Hintatarjouksesi vaikuttaa mainoksen sijoitukseen, ei mainoksen laatuun.

Mainoksen laadun laskentaperusteena käytetään huutokaupan aikaista arviota odotetusta klikkausprosentista, mainoksen osuvuudesta ja laskeutumissivun käyttökokemuksesta. Hintatarjoustasi ei oteta huomioon määritettäessä mainosten laatua.

Laatuun kiinnitetään erityistä huomiota, kun päätetään, mitkä mainokset näkyvät sivun yläosassa.

Googlen hakutulosten yläpuolella näkyviin mainoksiin sovelletaan samaa mainoksen sijoituksen laskentatapaa kuin muihinkin mainoksiin. Laskennassa huomioidaan siis hintatarjous, mainoksen ja laskeutumissivun laatu, huutokaupan kilpailutilanne, käyttäjän hakukonteksti sekä laajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettu vaikutus. Hakutulosten yläpuolella voidaan kuitenkin näyttää vain sellaisia mainoksia, jotka ylittävät korkeammat mainoksen sijoituksen kynnysarvot.Tämä takaa, että laatu ja osuvuus ovat tavallistakin tärkeämmässä roolissa näkyvimpien mainospaikkojen mainoksista päätettäessä.Näin voidaan varmistaa, että käyttäjät näkevät hakutulossivun yläosassa laadukkaampia mainoksia ja että mainostajien maksama todellinen klikkauskohtainen hinta vastaa mainoksen sijainnin arvoa ja näkyvyyspotentiaalia.

Raportoidut konversiot eivät vaikuta sijoituksessa käytettäviin laatukomponentteihin.

Jotkut Google Adsin konversioseurantaa käyttävät mainostajat luulevat, että heidän kannattaa määrittää laskeutumissivuilleen helppo konversiotapahtuma, joka parantaa keinotekoisesti konversioprosentteja. Todellisuudessa tällä ei ole vaikutusta mainoksen sijoituksen laatukomponentteihin. Käytä konversioseurantaa vastuuntuntoisesti murehtimatta sen vaikutuksista mainosten laatuun.

Mainosten laadun ei pitäisi kärsiä, jos mainoksia näytetään harvoin tai ei lainkaan mainosten keskeytyksen tai budjetin vuoksi. Muutaman päivän mittainen huono kehitys ei pilaa mainoksen sijoituksen laatukomponentteja.

Kun mainokset on keskeytetty tai niitä ei näytetä budjetin tai alhaisten hintatarjousten vuoksi, tällä ei ole vaikutusta mainosten laatuun.

Suosittelemme, että optimoit tilisi tekemällä kohdistettuja testejä hintatarjouksilla, mainosaineistoilla ja avainsanoilla. Tällaiset pienet testit ovat hyvä tapa mitata muutosten vaikutusta, ennen kuin otat ne käyttöön koko tilillä. Seuraa kokeilujen toimivuutta tarkasti. Jos huomaat muutaman päivän jälkeen, että jokin kokeilu ei toimi hyvin, voit tehdä siihen muutoksia tai poistaa kokeilun. Avainsanan aiempi ja tuleva tehokkuus ovat lopulta tärkeämpiä kuin lyhyen aikavälin vaikutukset mainosten laatuun.

Tilin rakenteen muuttaminen ei vaikuta mainosten laatuun.

Mainosten laatu ei riipu tilin rakenteesta, ja mainosten aiempi kehitys säilyy muuttumattomana, kun muutat tilin rakennetta. Tämä koskee yleensä myös avainsanojen ja mainostekstien siirtämistä tililtä toiselle tai uusille tileille (käyttäjän näkökulmasta kokemus pysyy samana).

Jotkin tilin rakenteeseen perustuvat tekijät voivat ratkaista sen, näytetäänkö tietyn haun yhteydessä mainoksia. Tässä pari esimerkkiä:

  • Mainosryhmän muiden avainsanojen avulla voidaan ymmärtää paremmin sellaisen yksittäisen avainsanan merkitys, joka voi yksinään olla epäselvä. Tämän vuoksi avainsanojen lisääminen mainosryhmään tai niiden poistaminen voi joidenkin avainsanojen osalta muuttaa sitä, minkä hakujen yhteydessä mainoksia näytetään.
  • Budjettijärjestelmän normaalin näyttötavan tavoitteena on jakaa budjetti tasaisesti koko päivälle. Tilin rakenteen muuttaminen voi johtaa siihen, että kampanjassa näytettävien mainosten määrä muuttuu, jolloin myös budjetin rytmittäminen muuttuu vastaavasti.
     

Suosittelemme, että kokeilet rohkeasti erilaisia tilirakenteita. Jos ne eivät toimi, voit aina palata käyttämään aiempia rakenteita.

Laatupisteitä ei käytetä mainoksen sijoituksen laskemiseen huutokaupan aikana.

Tililläsi näytettävät laatupisteet (asteikolla 1–10) ovat koottu arvio yleisestä tehokkuudestasi mainoshuutokaupoissa. Tämän vuoksi niitä ei voi käyttää mainoksen sijoituksen määrittämiseen huutokaupan aikana. Mainoksen sijoituksen määrittämiseen huutokaupan aikana käytetään reaaliaikaisia huutokauppakohtaisia laatulaskelmia, jotka perustuvat muun muassa odotettuun klikkausprosenttiin, mainoksen osuvuuteen ja laskeutumissivukokemukseen. Nämä tekijät perustuvat vasta huutokaupan aikana tiedossa oleviin asioihin ja voivat vaikuttaa merkittävästi käyttökokemuksen laadukkuuteen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun