Mainosten laatuun liittyviä tietoja

Mainosten laatu käsittää monia asioita. Mainostajamme ovat ottaneet meihin yhteyttä konferensseissa ja keskustelupalstoilla sekä kirjoittamalla meille viestejä. Näiden yhteydenottojen perusteella olemme koonneet yhteen tärkeitä asioita, jotka mainosten laadusta olisi mielestämme hyvä tietää.

Kaikissa hakutuloksissa ei ole välttämättä mainoksia, vaikka mainostajat tekevät niistä hintatarjouksia.

Saatat usein huomata, että sivulla ei ole yhtään mainosta, vaikka mainostaja olisi tehnyt hintatarjouksen kyseiset tulokset tuottaneista hakutermeistä. Koska periaatteenamme on näyttää oikea mainos oikealle käyttäjälle oikealla hetkellä, jätämme mainokset ennemmin kokonaan näyttämättä kuin näytämme huonolaatuisia mainoksia. Tämän vuoksi kunkin mainoksen on ylitettävä mainoksen sijoituksen kynnysarvot, jotta se voidaan näyttää. Joissakin tilanteissa huonolaatuisia mainoksia ei välttämättä näytetä lainkaan (vaikka nostaisit hintatarjoustasi), koska mainokset eivät ylitä määritettyjä vähimmäislaatuvaatimuksia. Voit selvittää, miksi mainoksesi ei näy tietyllä kyselyllä, käyttämällä avainsanadiagnoosia.

Vaikka avainsanalla ei olisi paljon kilpailua, avainsana ei välttämättä ole edullinen.

Muista, että kilpailu on vain yksi muuttujista, jotka määrittävät todellisen klikkauskohtaisen hinnan. Klikkauksesta maksettavaan hintaan vaikuttavat myös mainostesi laatu, käyttäjän hakutermien konteksti ja muut tekijät. Jos mainoksesi ja laskeutumissivusi ovat heikkolaatuisia, todellinen klikkauskohtainen hinta voi olla lähellä korkeinta klikkauskohtaista hintaa, vaikka mainoksen käynnistäneillä hakutermeillä ei olisi paljon kilpailua. Kun mainoksiasi näytetään, muista, että sinulta veloitetaan klikkauksesta aina enintään korkein klikkauskohtainen hintasi, vaikka laatupisteesi olisivat erittäin huonot (ellet käytä automaattisia hintatarjouksia.

Mainoslaajennukset ja muut mainosmuodot vaikuttavat mainoksen sijoitukseen.

Määrittäessämme mainoksesi sijoitusta otamme huomioon laajennuksiesi ja muiden mainosmuotojen odotetun vaikutuksen, jotta käyttäjille voidaan näyttää osuvampia tietoja. Laskennassa huomioidaan myös mainoksesi ja laskeutumissivusi laatu, hintatarjouksesi, mainoksen sijoituksen kynnysarvot sekä käyttäjän hakukonteksti.

Otamme huomioon useita tekijöitä päättäessämme, näytetäänkö tietty mainoslaajennus Googlessa. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa mainoksen sijainti Googlen hakutulossivulla (esimerkiksi tietyt laajennukset näkyvät vain hakutulosten yläpuolelle sijoittuvissa mainoksissa). Edellytämme myös mainoksen vähimmäissijoitusta (laajennukset mukaan lukien) ennen laajennusten näyttämistä. Muista, että hintatarjouksen korottaminen, mainoksen laadun parantaminen tai molemmat voivat parantaa mainoksen sijoitusta. Mainoksen sijoituksen parantaminen puolestaan parantaa mainoslaajennustesi mahdollisuuksia näkyä mainostesi kanssa sekä sen todennäköisyyttä, että mainoksesi saa enemmän klikkauksia.

Mainoksen sijainti ei vaikuta mainoksen laatuun.

Odotettu klikkausprosentti on eräs mainoksen sijoituksen laatukomponenteista. Odotettua klikkausprosenttia määrittäessämme otamme huomioon mainostesi aiemman tehokkuuden mutta jätämme mainoksen sijainnin aiemmat vaikutukset huomiotta. Kuten olet ehkä huomannut, kärkisijoille sijoittuvien mainosten klikkausprosentti on yleensä korkeampi kuin alemmille sijoille sijoittuvien mainosten, koska käyttäjät näkevät ja huomaavat ne helpommin. Jotta odotettu klikkausprosentti voitaisiin laskea mahdollisimman tarkasti, on tärkeää, että mainoksen sijainnin vaikutus (sekä muut näkyvyyspotentiaaliin ja näkyvyyteen vaikuttavat tekijät, kuten laajennukset ja muut mainosmuodot) odotettuun klikkausprosenttiin huomioidaan ja jätetään pois odotetun klikkausprosentin laskennasta.

Hintatarjouksesi vaikuttaa mainoksen sijoitukseen, ei mainosten laatuun.

Mainoksen laadun laskentaperusteena käytetään huutokaupan aikaista arviota odotetusta klikkausprosentista, mainoksen osuvuudesta ja laskeutumissivun käyttökokemuksesta. Hintatarjoustasi ei oteta huomioon määritettäessä mainosten laatua.

Laatu otetaan huomioon erityisesti silloin, kun päätetään, mitkä mainokset näkyvät sivun yläosassa olevilla paikoilla.

Googlen hakutulosten yläpuolella olevien mainosten sijoituksen määrittämisessä käytetään samaa mainoksen sijoituksen laskentakaavaa, joka perustuu mainoksen ja laskeutumissivun laatuun, hintatarjoukseen, käyttäjän hakukontekstiin sekä laajennusten ja muiden mainosmuotojen odotettuun vaikutukseen. Googlen hakutulosten yläpuolella voidaan kuitenkin näyttää vain sellaisia mainoksia, joiden sijoitus ylittää korkeammat mainoksen sijoituksen kynnysarvot. Näin laatu ja osuvuus saavat keskeisen aseman päätettäessä, mitkä mainokset näkyvät hakutulosten yläpuolella. Tämän avulla voidaan varmistaa, että käyttäjät näkevät laadukkaampia mainoksia hakutulossivun yläosassa ja että mainostajien maksama todellinen klikkauskohtainen hinta vastaa mainoksen sijainnin arvoa ja näkyvyyspotentiaalia.

Raportoidut konversiot eivät vaikuta sijoituksessa käytettäviin laatukomponentteihin.

Jotkut Google Adsin konversioseurantaa käyttävät mainostajat luulevat virheellisesti, että heidän kannattaa määrittää laskeutumissivuilleen helppo konversiotapahtuma, joka parantaa keinotekoisesti konversioprosentteja. Todellisuudessa tällä ei ole vaikutusta mainoksen sijoituksen laatukomponentteihin. Käytä konversioseurantaa vastuuntuntoisesti murehtimatta sen vaikutuksista mainosten laatuun.

Mainosten laadun ei pitäisi kärsiä, kun mainoksia näytetään harvoin tai ei lainkaan keskeytyksen tai budjetin takia. Muutaman päivän jatkuvan huonon tehon ei pitäisi pilata mainoksen sijoituksen laatukomponentteja.

Kun mainokset on keskeytetty tai niitä ei näytetä budjetin tai alhaisten hintatarjousten vuoksi, tällä ei ole vaikutusta mainosten laatuun.

Suosittelemme, että mainostajat optimoivat tilinsä tekemällä kohdistettuja testejä hintatarjouksilla, mainoksilla ja avainsanoilla.  Nämä pienet testit ovat hyödyllinen tapa mitata muutosten vaikutusta, ennen kuin muutokset tehdään koko tiliin. Seuraa kokeilujen tehokkuutta tarkasti. Jos huomaat, että ne eivät muutaman päivän jälkeen enää toimi yhtä hyvin, voit tehdä muutoksia kokeiluusi tai poistaa muutokset.  Avainsanan aiempi ja tuleva teho ovat lopulta tärkeämpiä kuin lyhyen aikavälin vaikutukset mainosten laatuun.

Tilin rakenteen muuttaminen ei vaikuta mainosten laatuun.

Mainosten laatu ei riipu tilin rakenteesta, ja mainosten aiempi kehitys säilyy muuttumattomana, kun muutat tilin rakennetta. Tämä koskee yleensä myös avainsanojen ja mainostekstien siirtämistä tililtä toiselle tai uusille tileille (käyttäjän näkökulmasta kokemus pysyy samana).

Jotkin tilin rakenteeseen perustuvat tekijät voivat ratkaista sen, näytetäänkö tietyn haun yhteydessä mainoksia. Tässä pari esimerkkiä:

  • Mainosryhmän muiden avainsanojen avulla voidaan ymmärtää paremmin sellaisen yksittäisen avainsanan merkitys, joka voi yksinään olla epäselvä. Tämän vuoksi avainsanojen lisääminen mainosryhmään tai niiden poistaminen voi joidenkin avainsanojen osalta muuttaa sitä, minkä hakujen yhteydessä mainoksia näytetään.
  • Budjettijärjestelmän normaalin näyttötavan tavoitteena on jakaa budjetti tasaisesti koko päivälle. Tilin rakenteen muuttaminen voi johtaa siihen, että myös kampanjassa näytettävien mainosten määrä muuttuu, jolloin budjetin rytmittäminen muuttuu vastaavasti.
     

Suosittelemme, että kokeilet rohkeasti erilaisia tilirakenteita. Jos ne eivät toimi, voit aina palata käyttämään aiempia rakenteita.

Laatupisteitä ei käytetä mainoksen sijoituksen määrittämiseen huutokaupan aikana.

Tililläsi näytettävät laatupisteet (asteikolla 1–10) ovat koottu arvio yleisestä tehokkuudestasi mainoshuutokaupoissa. Tämän vuoksi niitä ei voi käyttää mainoksen sijoituksen määrittämiseen huutokaupan aikana. Mainoksen sijoituksen määrittämiseen huutokaupan aikana käytetään reaaliaikaisia huutokauppakohtaisia laatulaskelmia, jotka perustuvat muun muassa odotettuun klikkausprosenttiin, mainoksen osuvuuteen ja laskeutumissivukokemukseen. Nämä tekijät perustuvat vasta huutokaupan aikana tiedossa oleviin asioihin ja voivat vaikuttaa merkittävästi käyttökokemuksen laadukkuuteen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun